DetVåsprakigaUniversiteTet
赫尔辛福斯大学är ett tvåspråkigt顶级大学vars管理- och examensspråk är finska och svenska。新浪大学学生个人flerspråkig gemenskap där svenskan har en speciell plats。瑞士大学även aktivt i samhällsdebatten i Svenskfinland。Läs我在瑞典大学找了一份工作tvåspråkigheten我是vardagen。
Undervisning pa瑞典语
 • enlight lagen ska det vid Helsingfors universitet finnas minst 28位教授för undervisningen på svenska。
 • Över 30 och ett hundratal教授lärare undervisar på svenska。
 • UniversiteTets Seasserer Har AlltidRätttttatattera och skriva uppsatserpåsittmodersmål。
 • Tvasprakiga examinaerbjuds vid flera fikulteter。

赫尔辛基安斯瓦拉大学是芬兰大学för att utbilda bla。Svenskkunniga法学家,läkare,社会学家,社会心理学家,veterinärer,农艺师,forstmästare och地理修理工。大学är också det somer akademisk utbildning i journalist på svenska。

Helsingfors universitet är det utbildningsprogrammen som ansvarar för undervisningen på svenska。访问på瑞典第一大学硕士研究生课程,第30届口腔医学培训课程。Dessutom正在访问på svenska på magisternivå i samhällsvetenskaper, rättsvetenskap, pedagogik och humaniora。Mängden undervisingpå svenska varierar från program till program。

服务pa瑞典语

奥利卡大学tjänster erbjuds på finska,瑞典och engelska。

Universitetets Studener HarRättatt i egen sakanvändasvenska eller finska ochfå服务Påstretspråkhenanvänder。UniversitetetsStödtjänster.帮助台,学习型,MobilitetsServicen.samtansönningsservicen.Erbjuder新浪TjänsterPåfinska,Svenska Och Engelska。

Fakulterna Ser直到Att Handleding ErbjudsPåloikaspråk。

Samarbetsgrupper pa校园

PÅVARJE校园芬兰奥里卡Samarbetsgrupper Som Utvecklar Och Samordnar DenSvenskspråkigaochTvåspråkigaverksamheten och undervisningen som fakulterna bedrier varförsig och tillsammans。

 • 维克och GumtaktHar en gemensam campusgroupp, som är öppen för真主安拉anställda och学生
 • Gumtakt哈尔även en kommitté för tvåspråkig了解
 • MejlansFinns dettettsvenskt arbetsutskottsomäröppetföryseradadeLärareMedSvenskBefattning,Och Personer Med EttIntresseFöretSvenskaInom Medicinska Fakulten
 • På.centrumcampus芬兰人的保险集团采取了一种有效的方法,人们的工作öppet, så att真主安拉berörda,我们的保险合伙人möjlighet att I gruppens möten,我们的保险直到我们的保险。

Förmermend,康卡塔坎普斯科德诺德罗德·德拉德校园Som duÄr·雅格兰·普莱恩(Se SvenskaÄrendenLängreNåSidan))。

TVÅsprakighetsdekaner.

我的名字是för tvåspråkigheten我的名字是för tvåspråkigheten。直到我的朋友hör直到我的朋友tvåspråkigheten upprätthålls vid fakulteten。

Teologiska fakulteten:prodekanus依琳娜Vuola
juridiska fakulten:dekanus Pia Letto-Vanamo
Medicinska fakulteten:prodekanus Tiina Paunio
Humanistiska Fakulten:Prodekanus Minna Palander-Collin
matematisk-naturvetenskapliga fakulten:dekanus Kai Nordlund
Farmaceutiska Fakulten:Prodekanus Yvonne Holm
Bio- och miljövetenskapliga fakutelten:prodekanus海伦娜Astrom
Pedagogiska fakulteten:dekanus Johanna麦克拉
Statsvetenskapliga fakulten:dekanus Marjaana Seppanen
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten:Prodekanus JannaPietikäinen.
VeterInärmedicinskaFakulten:Prodekanus Maria Fredriksson Ahomaa

Prorektor

Envigt Universitetslagen Ska en Av Prorektorerna Vara Innehavare Av En教授SomHörGorsforeSurernaFörundervisningPåSvenska,OM Inte Universitets RektorärDec。För期限2018-2023 AnsvararProrektor汤姆Böhling.FörUniversitetetsBoåsprakighetsfrågor。

瑞典语verksamhetsnamnden

Föratlaoch samordna densvenskspråkigaundervisningen ochÖvrigsvenskspråkigverksamhetvid Universitetet finns svenskaverksamhetsnämnden,somärdennämndsom avses i 74§2妈妈。I Universitetslagen。

NämndensMedlemmarJämteSuckeReerUTSES AV StyrelsenFörnionepåfyraåråtgången。Samtliga Fakulteter,Svenska Social-OchKommunalhögskolan,AllianshögskolornaOch Helsingfors UniversitetsStudentkårär代表Inämnden。SomnämndensSekretariatFungerar Svenskaärenden。

Ordforande:Prorektor,教授汤姆贝林
Sekreterare:Sakkunnig.贝琳达安德森

Medlemmar(och quisther):

约翰巴斯巴克, universitetslektor (Aura Nortomaa, universitetslärare), teologiska fakulteten
约翰贝隆,rektor(Henrika Zilliacus-Tikkanen,Prorektor),Svenska Social-OchKommunalhögskolan
艾伦Eftestol,教授(Päivileino-sandberg,教授),juridiska fakulten
德里克少数人,UniversitetsLektor(Hanna Lehti-eklund,教授),人文斯科斯州Fakulten
莉娜Sjoberg,KliniskLärare(蒂娜Paunio,教授),Medicinska Fakulten
Gunilla Holm,教授(ErikaLöfström,教授),Pedagogiska Fakulten
yvonne holm福斯克大学Tapani Viitala教授,farmaceutiska fakulteten
伊尔丝Julkunen,教授(Marjaana Seppänen,教授),statsvetenskapliga fakulteten
Kai Nordlund,教授(Susanne Wiedmer,UniversitetsLektor),Matematisk-Naturvetenskapliga fakulten
约翰Sumelius,农业学家forstvetenskapliga fakulteten教授
安娜Valros,教授(Maria Fredriksson-Ahomaa,教授),VeterinärmedicskaFakulten
海伦娜Astrom(Ulrika Candolin,教授),bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Linda Gerkman,Studiechef(Helena Strandell,Planeringschef),SvenskaHandelshögskolan
莫娜Forsskahl,rektor och VD(Annika Stadius,Studiechef),YrkeshögskolanArcada

FelixMäkelä.,Studerande(Stina Wikman,Studerande)
中提琴上个月,Studerande(Pär-eriksjöström,Studerande)
stuitantrepresenterna har valtsförmandatpioden1.1.2020-31.12.2021。

DelegationenFördenSvenskaVerksamheten Vid Helsingfors Universitet

德国代表普通ÄR型:

 • tillföra赫尔辛福斯大学冲动信息från olika samhällssektorer瑞典vilka berikar den forskningen
 • 我offentligheten befordra den svenska verksamhetens状态
 • Genom Sin Verksamhet Bidra Till Till Till Till Tills verksamhetens kvalitativa utveChling och Tryggande AV Dessiering
 • Utgöra en förbindelselänk mellan universitet, desssvenska verksamhet och samhället
 • Stå我联系了医疗机构的潜在捐赠者,通过tillföra在瑞典的外部模式

代表们的意见不一致。委派工作förslag发起för大学学习。

Ordforande:Bernas-Hilli Maria,VerksamhetsledarePåJohanniterhjälpeni芬兰RF
Vice ordförande:院长汤姆Böhling

Medlemmar:

Adlercreutz Anders,Riksdagsledamot,SFP

Bengelsdorff-Lindstedt Anna,Styrelsedförande,Oy Sandman-Nupnau AB

Björkman Ingmar, dekanus, Handelshögskolan vid alto-universitet

Borgarsdottír Sandelin Silja, specialmedarbetare SFP, ordförande för Helsingforsalliansen

Eftestøl, Ellen,教授handelsrätt, HU

Flemmich Mikael,厨师FörSvenskDagvårdoch Utbildning,Kyrkslätt

FloréenPatrik,UniversitetsLektor I Datavetenskap,Matematisk-Naturvetenskapliga Fakulten

Jansson Sophia,Styrelseordförande,KreativDirektörMoomin字符Oy

Jungar Jonas, YLE redaktionschef

Kepsu Kaisa,Utredningsansvarig,TankesmateJan Magma

Koivunen Anu, genusforskare, Tammerfors university

LillkungSören,VD,Svenska Kulturfonden

Martin Anna-Christina,VerksamhetsledareVid Stiftelsen Sedmigradsky

Noponen Miska, VD, Annie Advisor

Penttilä Risto E.J, VD,北欧西部办事处

Salovaara Paula,记者,Entreprenör

Spens Karen,Rektor,SvenskaHandelshögskolan

斯坦伦德·彼得,f.d.国家统计局

Teir-Lehtinen Carola,Utrikesministeriet Styrelseproffs

Thibblin Joachim,厨师FörSvenska茶

瓦尔蒂艾宁·朱哈纳,里克斯达格斯勒莫,桑林斯巴特

Wikberg Kristina, f.d. direktör,芬兰Kommunförbund

Wolfram Joy,Ass。美国梅奥克林斯教授(山区弗鲁胡省)

瑞典语arenden

Svenskaärendenfungerar somendfunktionerstödfunktioneri Universitetets ServiceOrgensation Och OmfattarSåväl大学UniversiteSövergripandeVerksamhet Som LokalaTjänsterPåChampus-OchÄmnesnivå。

varjecampusområdehar sin egensvenskspråkigacampuskoordinator som har som uppgift att utveckla ochkoordineravåsprakighetenpå校园。

直到SvenskaÄrendensUppgifterhörpecielltatt:

 • Stöda ledningen I strategiska frågor som berör universitetets tvåspråkighet
 • Skapa initiativ och verksamhet på svenska samt uppmuntra och arbeta för en fungerande tvåspråkighet inom universitetet
 • Delta I universitetets strategy - och verksamhetsstyrningsprocess gällande tvåspråkigheten
 • Främja samhällelig växelverkan för det tvåspråkiga universitetet
 • fungera som sekretariat för Svenska verksamhetsnämnden och Delegationen för den Svenska verksamheten vid Helsingfors universitet

出版商

瑞典语arenden
svenska-arenden@helsinki.fi
PB 59(Unionsgatan 38)
00014 Helsingfors Universitet

哈里特Lindeberg-Saapunki
厨师FörSvenskaÄrenden
harriet.lindeberg-saapunki@helsinki.fi
TFN 050 453 1401

贝琳达安德森
Sakkunnig.
belinda.andersson@helsinki.fi
TFN 050 411 2728

理查德辅助工
Campuskoordinator, Mejlans
richard.backman@helsinki.fi
TFN 050 414 2318

杰西卡卡尔森
校园协调员Vik och Gumtäkt
jessica.karlsson@helsinki.fi
TFN 050 434 2351

迈卡拉Wickman
Centrumcampuskoordinator.
mikaela.wickman@helsinki.fi
TFN 050 314 6792

瓦拉policyn