Strategi,Ekonomi Och Kvalitet
Helsingfors UniversitetÄrenviktig克拉夫克拉夫Ich Internationellt。UniversiteTETS INTRESSEN OCHRÄTTTIGHERETBEVAKASAV REKTORN,Kanslern Och Ledingen。VårStratchiFramhävernytänkande,StudenternasStällningoch en KreativForsknissmiljö。vi tar framlösningarpåglobala问题i samarbete medvåranuvarande och nya samarbetspartner。
Universitetets Ekonomi.