Med Vetenskapens Kraft - FörvärldensBästa

År2030HörVårtUniversitet至defrämstaivärlden。VIÄRETTNOTIONELLT OCH INTERNATIONELLT ANSETT BILDNINGSUNIVERSINSITET。VårFramgångGrundarSigPådjupgåendeoch banbrytandeområdesspecifikkunskap,Tvärvetenskapligforskning ochhögklassig在不高兴。

DETÄRFörstaGångenSOMHelsingfors UniversitetsStretäckerSigÖverZhimepåtioÅr。策略utmejslades som ett samarbete mellan hela Universitet och dessententgruppersåsomalumner och beslutsfattare。Universitetets GemensammaVärderingarSanning,Filning,Frihet Och GemenskapUtgörGrundenFör策略och Styr Det Dagliga Arbetet Och Samspelet。VårtGemensammaArbete Styrs Av Fyra Stratcheriska Val OchVåraMålsättntningarFörVadViVillÅstadkommaFram至2030。