Nätverk av belönta lärare - Lärarakademin
Lärarakademin är ett för vårt land unikt nätverk av universitetets främsta lärare。Akademin har mål att höja undervisningens status och stärka dess ställning inom universitetssamfundet samt göra det möjligt att meritera sig och bli belönad även för教学法förtjänster。
Nyheter och aktuellt
Utmarkta larare

grande av Lärarakademin var en respons på observer och erfarenheter威望地位för undervisinte är på samma nivå som威望地位för forskning。Även om Lärarakademins syfte är att belöna enskilda utmärkta lärare, är målet samtidigt att förbättra kvaliteten på undervisningen och studenternas lärande inom hela universitetssamfundet。Den teoretiska utgångspunkten är en universitetspedagogisk syn på vetenskapligt förhållningssätt until undervisningen(教学奖学金)。