Websidor Och Kakor.
Pådenentliga webpplatsen och Inom de DataSystem Som Anknyter To to Webppplatsen Behandlar VI Personuppgifter Report Till TillMarknadsföring,捐赠者,Beställningar,AnmälningarSamtAnsöökningar直到Utbildning。我DetHärMeddelandetBerättarvinärmareom behandlingen av personuppgifter。

服务:digiviviestinta@helsinki.fi.

datakyddsombudets kontaktuppgifter:Tietosuoja@helsinki.fi.

信息Som Samlas在Via WebBPlatser中

på赫尔辛基.fi-webppplatsen behandlas dina personuppgifter eftersom debehövsförteknisktunderhållav webbpplatsen,förkommunikation ochmarknadsföringsamtförangysera bruket av webbplatsen och utveckla den。

Huvudsakligen behandlar vi personuppgifter som Inte KanAnvändasFöratidifiera挖掘。VI Samlar在Din Personliga信息,直到ExempelNärdu:

- GER RENACE OM WebBPLatsen
- Anmäler挖掘直到Ett yemang somförutsätteranmälning
- ANMÄLERDIGHT TILE EN E-Postlista EllerBeställerUniversitetets Meddelanden Och Publikationer,Exempelvis Nyhetsbrevet Eller Tidningen Yliopisto
- Töker直到UniversiteTet
- Webben Donerar
- Anmäler挖掘直到校友博物馆
- BeställerUniversitetets Produkter

Du Hittar Mer信息OM Behandlingen AV PersonFuppgifter Vid Helsingfors Universitet GenomAttFöljadennaLänk。

kakor.

BeroendePådinainställningaramlar viutöverdekeknisktnödvändigakakorna(饼干)在Statistik,Och信息Som ViAnvänderföratutvecklaAnvändarupplevelsenochförriktadmarknadsföring。

Teknisktnödvändigakakor.

Dessa KakorärnödvändigaFöratviltator att vilketinnebärat男士Inte Kan Ta Kakorna Ur Bruk。Utan Dessa Kakor Fungerar Inte Websidorna Ordentligt。

Statistiska Kakor.

vi samlar在Statistik om Hur SidornaAnvändsi syfteat utveckla webbplatsen。信息vi samlar在är,直到Exempel AntalBesökareOchHurlängeSidornaAnvänds。detgårinte identifiera enskildaanvändareutgående弗鲁·kakorna。

Funktionella Kakor.

Funktionella KakorAnvändsFörChattjänsterii Realtid,FörattritualiserawebbsidansInnehållochföratutvecklaanvändarupplevelsen。

KakorFörMarknadsföring.

kakornaförmarknadsföringgöretmöjligtattatutgåendefråndedsidordubesöker签证reklam om som adresserar digpåandrabbpp平板。