Fakulteter och enheter
Helsingfors universitet finns på fyra campus i Helsingfors och har verksamhet på 10 andra orter i Finland。赫尔辛福斯大学11所学院。Dessutom fints antal fristående enheter med forskning som huvuduppgift, mångvetenskapliga forskningsnätverk och och campusenheter samt enheter med nationellt myndighetsansvar。

Fristaende机构

大学附属机构fristående institutioner är inriktade på forskning och uviseller som producerar tjänster。在这里可以看到är德国医学大学。

我lärarutbildningen vid Helsingfors universitet ingår alltid undervisningspraktik。教育学家fakulteten ansvarar för undervisningspraktiken som ordnas av två övningsskolor:

Normallyceum我Helsingfors

维克ovningsskola

Rektor och prorektorer

大学的发光二极管为变位器,其前置变位器为变位器direktörer。尊敬的世界大学的领导för世界大学的礼物sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt。Prorektorerna bistår rektorn iledningen av universitetet

Kansler

Enligt universitetslagen哈尔古都kansler直到上送främja vetenskaperna och universitetets samverkan med samhället samt bevaka universitetets allmänna intresse och ha tillsyn över verksamheten vid universitetet。

Styrelsen och universitetskollegiet

大学högsta beslutsorgan är styrelsen som har 13 medlemmar。
Universitetskollegiet bestammer bl.a。我的一生都是这样的,我的一生都是这样的för一生都是这样的fastställer universitetets bokslut verksamhetsberättelse。

你在dessa之后吗?