kontakta oss.
vi utvecklar samarbete medvåra合作伙伴。Kontakta OSH ochBerättaom Dina Tankar - TillsammansförViFramåtdinaIdaker。

通过电子邮件kontakta oss:alumni@helsinki.fi.

通过电子邮件kontakta oss:yhteiskuntasuhteet@helsinki.fi.

戒指直到:029 41 21650.

Skicka Post:Pl 53(Fabiansgatan 32),00014 Helsingfors Universitet

坦贾仍然存在
kontaktchef.
tanja.remes@helsinki.fi.
0294123386
0504150286.

安妮索塞莎里
kontaktchef.
anne.soinsaari@helsinki.fi.
0294123731.
0505127751.

forskningssamarbete.

通过电子邮件kontakta oss:businessteam@helsinki.fi.

戒指直到:02941 40092

arbetsgivartjänsterna.

通过电子邮件kontakta oss:employerservices@helsinki.fi.