Kansler
德国慕尼黑大学堪萨斯大学直到上大学främja vetenskaperna och universitetets samverkan med samhället samt bevaka universitetets allmänna intresse och ha tillsyn över verksamheten vid universitetet。堪萨斯大学rätt att närvara och ytsig statsrådet när ärenden som gäller Helsingfors universitet behandlas。

这是一所大学的教学,一位是教授,一位是讲解员。Kanslern leder对avvikelser的错误理解från上帝。我启发了医学arbetsfördelningen医学大学教务处,堪萨斯大学医学院。

Kansler Kaarle Hameri

Kanslerns mandatperiod är högst fem år och den inleds 1.10.2017。

- Jag vill utveckla universitet till en ännu starkare och mer sammanhållen bildningsinstitution, säger Kaarle Hämeri om sitt kanslersupppdrag。

Fodelsear: 1964

Utbildning:文件医生,讲解员

赫尔辛福斯大学气溶胶学教授(2002 -)
Viceprefekt vid institutionen för fysik 2010 -
Äldre forskare (2000-2002), Arbetshälsoinstitutet
协调员för miljöforskning (1998-2000)
赫尔辛基大学:yngre forskare(1996-1998),芬兰

Ordförande för Professorsförbundet 2015-2017

Kaarle Hameri简历

Publikationer、projekt aktiviteter

Twitter:@KaarleHameri

Kontaktuppgifter

Helsingfors古都kansler
Kaarle Hameri
puh。02941 22206
PL 3 (Universitetsgatan 2)
00014年HELSINGFORS古都

Förfrågningar som görs每邮件skall skickas直到地址kanslerinvirasto@helsinki.fi

Kanslers sekreterare

Kirsi Petersen-Jessen
puh。02941 22670
kirsi.petersen-jessen@helsinki.fi

Kanslers sekreterare (juridiska ärenden)

萨卡里米蓝德
puh。02941 21781
sakari.melander@helsinki.fi

Anmalningsarenden

讲解员(pa finska)
教授(pa finska)
Övriga ärenden (på finska)

Professorsinstallationen

Professorsinstallationen

Kanslers resestod

Ansökning på intranät Flamma