Förforskare.

UniversitetetsStödtjänsterFörForskningenRöjerUndanHinderförForrSknningenOch Sparar Tidförförforskarna。TjänsternaerbjudsPÅUniversitetsintranät·萨尔马(PåCampus)富主任,中央声塔·奥克斯·奥克斯·奥克斯卡伦(Närtjänster)芬兰·诺克斯克伦(Närtjänster)。Tjänsternautvecklas kontinuerligt med beaktande av Kundernas behov。

UniversitetetsStödtjänsterFörforsknningen。

Forsknningen Vid Medicinska Fakultenen Bedrivs I Huvudsak I forskningsgrupper。LedarnaFörForskningsgruppernaHar Som AnsvarspersonerFör外部实施BetydandeRätttigheterOch Ansvar。Ansvariga Forskare Vid Medicinska Fakulten UTSes AV Choperernas CheferPåframställningAvForskningsRådet。研究教师BestårVöver500 Ansvariga Forskare(Eng。主要调查员埃勒集团负责人)。

När man utser en ny ansvarig forskare används kriterierna för ledaren för en forskningsgroup i enlighet med rektors beslut 103/2009 som rättesnöre:

 • doktorsexamen.
 • extern finansiering som han eller honsjälvskaffat
 • 处理各种花药
 • 我要一直找下去,直到组织好为止,我要一直找下去,直到找到为止
 • Affilierad直到fakulteten
 • Forskaren förbinder sig till helsingforts universitets forskningsetiska校长。

I扩大MECEKTORSBESLUT KAN ansvarigforskareävenmaraen person som Intestårihiantstärtällningsförlandetoilling赫尔辛福州Universitet,MenPåannatsättärforthingslutento to fakultetens eller enFristående机构驻苏北京机构。Inmom RusignaForskningsområdhkanden ansvariga forskarenävständigforskare som arbetar utan forskningsgrupp。Att Identifiera Forskningsgrupper Och Deras Ledare Som EN Grundenhet Inom Fakultetens ForskningÄRIIIGHERMUTMITIONELLPRAXIS OCHDECÖKARBETDLIGTMedvetenhetenOMPågåendeforskning och forskningsiniktningar。

InrättandetAV研究教师Ger Ansvariga Forskare eTT Forum GenomVilketMöjligheternaTATPåverkaFakultetensForskningsResurser(Infrastuktur,Forskartjänster,Lokaler)Förbättras。I扩大MECEKTORSBESLUT KAN UNDERVISNING MUD ANKNYTNENGE TOLE FORSKNINGSARBETETOMUPPGÅR直到5 ProcentAVÅrsarbetstidenutersuppgifternaförnsvarigaforskare somAnställtsvidUniversiteted MedHjälpav externing。Research FacultysArbetsspråkÄrngelska。

Hur ManAnsökerOM状态Som Ansvarig forskare
Man ansöker om status som ansvarig forskare vid Medicinska fakulteten i TUHAT:

 1. Ga直到http://tuhat.halvi.helsinki.fi/
 2. Välj“个人”IÖvremenyn
 3. Klicka på bilden下的“编辑资料”
 4. Välj“首席调查员”我侧链
 5. Kryssa I“我想提交一个主要的调查员申请”
 6. Välj“医学院”
 7. Skriv / klistra ansokan
 8. Klicka på“保存”我sidans nedre hörn, varmed ansökan skickas直到fakulteten
 9. 我将通过电子邮件发送给管理专家,并将其转化为pdf文件Alise.Hyrskyluoto@helsinki.fi.

Ansökningar om status som ansvariga forskare bedöms av forskningsdekanus eller på dennes begäran av forskningsrådet。

Ytterligare信息
专家PÅFORSKNINGSFÖRVALTINGalise hyrskyluoto,Alise.Hyrskyluoto@helsinki.fi.

Medicinska fakultetens ansvariga forskare söker aktivt financing för sina egna forskningsprojekt, och denna external financing utgör till och med 80 procent av fakultetens budgetfinancing。

De viktigste inhemska finansiärerna av fakultetens forskning är förutom芬兰Akademi这是一种植物商业芬兰

deviktigaste finansierandestiftelsernaÄr

Cirka 30 Procent Av Mediculeka Fakultetens外部Forskningsfinansiering KommerFrånulandet。denstörstautländskafinansiärenär欧盟。EN AlltStörreSkaraAv Fakultetens Forskare Medverkar I Internationella Forsknissprojekt Finansierade AV欧盟:S Ramprogram。Vid fakulten drivsocksåprojekt som finansieras av欧盟委员会公选för hälso- och konsumentfrågor。Finansiering Haroocksåserhållitsfrån美国bl.a.Av Consorisationen.国家卫生研究所

Betydande Internationella Som FinansierarForskarePåCampusMejlansÄrBl.A.Nordforsk.som finance sisierar nordisk samforskning,全球癌症研究, som stöder cancerforskning och青少年糖尿病研究基金会JDRF,Som BeviljarIgnerödFör糖尿病弗洛斯科康。Internationell FinansieringFåsocksåInom拉面FörInternationellaforskningsavtal av bl.a.läkemedelsföretag。

欧洲研究委员会
地平线2020.
Nätverket研究专业

UPPGIFT.

代表向上的礼品är att avge utlåtanden om forskardrivna medicinska forskningsplaner som görs upp vid medicinska fakulteten och kräver etutlåtande在etisk代表团。委托事宜undersökningar som kräver ett lagstadgat utlåtande av sjukvårdsdistriktets etiska kommitté eller TUKIJA (Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik)。

Inlamnande av handlingar

在安斯瓦里加,为skaren skickar在högst性sidor lång为下放计划,为激励för应该为etisk förhandsprövning在egen bedömning av undersökningens为etiska aspkter。通过电子邮件给代表团发邮件。我们的代表团mål在我们的办公室里。在vanliga semesterperioder är det bra att förbereda sig på längre behandlingstider。

Medlemmar.

 • Forskningsetik:Decent Pekka Louhiala,Clincum,AvdelningenFördenhälsovetenskap,ordförande
 • Folkhälsovetenskap:奥塞里·拉赫根教授,倩碧,Avdelnningenförfopyhälsovetenskap
 • 生物统计学:Samuli Ripatti教授,Clinicum, avdelningen för folkhälsovetenskap, FIMM
 • Rättsmedicin:Antti Sajantila教授,Medicum,RättsMedicinskaAvdelningen
 • Biomedicin:DocentNilsBäck,Medicum,AvdelningenförAnatomi
 • Klinisk-teoretisk forskning: Klinisk lärare Petteri Arstila, Medicum, avdelningen för bakteriologi och immunology
 • Klinisk Forskning:KliniskLärareMikaLaitinen,Clinicum,Avdelnningenförvenärtesmedicin
 • juridisk Experis:överinspektörhannaveijalainen,瓦尔维拉
 • Sekreterare och lekmannamedlem:servicekoordinatorEeva-liisa saarinen, Universitetsservicen Mejlans