Utbildningsutbudet

vid matematisk-naturvetenskapliga fakultenen kan du studera fysikaliska vetenskaper,麦克斯卡师och geografi,kemi,Matematik och Statistik,Samt datavetenskap。Dessutom utbildas forskande och nyskapandelärareiumatematik,fysik,kemi och geografi vid denna fakultet。AnställningsutsikternaÄrGoda,Omfattande,OchMångsidiga,埃斯特莫姆Naturvetenskapare KanFåArbete Inmom - ,Forsknings-Och Utbildningsupppgifter T.ex.VidFöretag,Industri,Högskolor,OchAndraLäroinrättnttntntntnttn。

Ansökningstiden till de flerspråkiga magisterprogrammen och programmen på främmande språk börjar i början av december och slutar i januari。Läs mera om program och !在vårens gemensamma intagning kan du ansöka下,直到行政长官候选人计划和på de inhemska språken。

Kom med och skapa den kunskap och teknologi som framtidens samhälle地面sig på!

Magisterprogram