Utbildning

SOM StuderAnde VidGumtäktsvetenskapscampuslärdu digIngåendeOm Naturvetenskapernas Breda Omfatting OchForskningsämnenasMångsidigtet。Studierna KombinerarLångsiktiginlärningav grundkunskapermedförtrogenhetmedde nyastningsknessresultaten。Det KompaktaCampusområdetoch den socumaatmosfärenskapar en ny typ avInlärningskultur。

我的计划将会通过,只是挖了一个blii en oss!

vid matematisk-naturvetenskapliga fakulten kan duutföraexameneförkandidati naturvetenskaper,filosofie magister,filosofie licentiat och filosofie doktor。examenförkandidati naturvetenskaperärdenlägrehhögskoleexamen,och filosofie magister denhöghögskoleexamen。执法 - och doktorsexamenärvetenskapligapostgraduala examina。

VI erbjuder dem sombörjarstudera igumtäkteffektiv arcuppundervising,个人ell handleding,samtstödförderasstudiefärdiggeter。

Välkommenatt Studera VidGumtäktsvetenskapscampus!