Om fakulteten

Helsingfors universitet är芬兰största naturvetenskapliga fakultet mätt i antal lärare och学生。Fakulteten baserar sig på matematisk-naturvetenskaplig grundforskning, som tillämpas kompletteras av geografi och。Tack vare vår starka forskningsinfrastruktur och våra internationellt meriterade forskare bedriver vi högklassig forskning。Som bevis på detta bland annat publicerade vi 1649 vetenskapliga artiklar och有13 ERC-finansierade spetsforskningsprojjekt 2019。

恩安南av vår fakultets styrkor är mångsidiga studiemöjligheter。Vi级8个候选程序,13级硕士程序和7级博士程序。安塔雷学生är för närvarande 4895。År 2020年超过600名候选人,530名裁判官,80名博士från vår福克特。

Läs mer om oss via länkarna nedan!