Toppforskning

Det är långt tack vare in naturvetenskapliga toppskningen som Helsingfors universitet har framgångar bland världens universitet。Forskningsgrupperna vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har varit framgångsrika i ansökningen av kompletterande financing, så som akademiprofessor- och spetsforskningsenhetsfinancing från芬兰学术团体samt伦理委员会- financing från Europeiska unionen。Inom dessa forskningsfinancisieringsformer är tävlingen hårdast och nivån på forskningen högst。Den starkt ökande kompletterande finance sieringen har ökat på bredden och djupet hos naturvetenskaplig forskning vid Helsingfors universitet。

Avdelningarna vid fakulteten är med i två toppforskningsenheter utnämnda av芬兰学术团体。Tre akademiprofessor utnämnda av芬兰学术团体verkar vid fakulteten。För tillfället erhåller tolv av forskarna vid fakultetens avdelningar financing från伦理委员会

Läs mer om forskning med genome slag!

Styrelsen为芬兰学术团体utnamner akademiprofessorerna。Anställningen som akademiprofessor är avsedd för toppforskare för forskning på heltid samt därtill hörande uppgifter under en viss begränsad tid。阿卡迪米教授开始了他的计划,他是阿卡迪米集团的领袖,他一直在处理阿卡迪米。Akademiprofessuren är den högsta utnämningen vid Finlands Akademi。

För tillfället finansierar芬兰Akademi 25 akademiprofessor, varav cirka hälften jobbar vid Helsingfors universitet。Av dessa jobbar 3 vid matematik -naturvetenskapliga fakulteten:

Akademiprofessorerna vid matematik -naturvetenskapliga fakulteten

Tidigare Akademiprofessorer

 • Antti Kupiainen 01.08.1999 - 31.07.2004
 • Esko Ukkonen 01.08.1999 - 31.07.2004
 • Markku Kulmala 01.08.2004 - 31.07.2009
 • Antti Kupiainen 01.08.2004 - 31.07.2009
 • Markku Leskelä 01.08.2004 - 31.07.2009
 • Kari Astala 01.08.2006 - 31.07.2011
 • Kari Enqvist 01.01.2010 - 31.12.2014
 • Markku Kulmala 2011年1月1日- 2015年12月31日
 • Antti Kupiainen 2013年1月1日- 2017年12月31日
 • Matti lasas 2014年1月1日- 2018年12月31日
 • Timo Vesala 1.1.2015 - 31.12.2019

我们有一个很好的伙伴,那就是matematisk-naturvetenskapliga fakulteten芬兰学术团体:

Spetsforskningsenheter是2018 - 2025

Spetsforskningsenheter是2014 - 2019

Spetsforskningsenheter是2012 - 2017

Spetsforskningsenheter是2008 - 2013

 • Spetsforskningsenheten för algoritmisk dataanalys
 • Spetsforskningsenheten för分析动态
 • Spetsforskningsenheten för atmosfärens och klimatförändringens fysik, kemi,生物学和气象学
 • Spetsforskningsenheten för funktionella material(协调员Åbo Akademi)

Spetsforskningsenheter是2006 - 2011

 • 为inversionsproblem Spetsforskningsenheten
 • Spetsforskningsenheten för kompuationell molekylärforskning

Följande forskare vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har erhållit financing frånEuropeiska forskningsradet(ERC):

格兰特:先进

 • 教授马库- Kulmala,中心för atmosfärvetenskaper (INAR):大气气体到粒子的转换(ATM-GTP, 1.6.2017 - 31.5.2022)
 • 教授Antti Kupiainen, Avdelningen för matmatatik och statistics: Quantum Fields and Probability (QFPROBA, 1.10.2017 - 30.9.2022)
 • 教授汉娜Vehkamaki,中心för atmosfärvetenskaper (INAR):模拟大气多组分星团的非平衡动力学(DAMOCLES, 2016年6月1日- 2021年5月31日)

集运商格兰特:

 • 教授彼得。约翰逊, Avdelningen för fysik:星系尺度流体动力学模拟超大质量黑洞动力学的后牛顿模型,(KETJU, 1.7.2019 - 30.6.2024)
 • Bitradande教授伊米莉亚Kilpua, Avdelningen för fysik:解开太阳磁通量绳及其磁鞘的结构和演化(SolMAG, 2017年6月1日- 2022年5月31日)
 • 教授Tuomo Kuusi, Avdelningen för matematik och statistics:定量随机均匀化变分问题,(QSHvar, 1.8.2019 - 31.7.2024)
 • 教授明娜Palmroth, Avdelningen för fysik:太阳系相互作用中的等离子体重连接、冲击和湍流:建模和观测(PRESTISSIMO, 2016年6月1日- 2022年5月31日)
 • Bitradande教授Aleksi Vuorinen, Avdelningen för fysik:高密度QCD物质的第一原理(densemmatter, 1.7.2017 - 30.6.2022)

格兰特:开始

 • Bitradande教授费德里科•比安奇, Centret för atmosfärvetenskaper (INAR):追逐工业化前的气溶胶(CHAPAs, 1.1.2020 - 31.12.2024)
 • Universitetsforskare恩里科Di Minin, Avdelningen för geovetenskaper och geografi:量化全球野生动物非法贸易的模式和趋势:从人工智能到金融市场分析,(WILDTRADE, 1.6.2019 - 31.5.2024)
 • Bitradande教授Mikko Sipila,中心för atmosfärvetenskaper (INAR):气体到粒子转化的分子步骤:从氧化到前体、团簇和二次气溶胶粒子(GASPARCON, 2017年2月1日- 2022年31月1日)
 • AkademiforskareAlexandru Tomescu, Avdelningen för datavetenskap:安全和完整的生物信息学算法(SAFEBIO, 1.3.2020 - 28.2.2025)

Slutforda ERC projekt:

格兰特:先进

 • 教授马库- Kulmala, instituen för fysik:大气成核:从分子到全球尺度(atmnuclear, 2009年1月1日- 2013年12月31日)
 • 教授Antti Kupiainen, instituen för matematik och statistics:数理物理的非平衡系统(MPOES, 1.3.2009 - 28.2.2014)
 • 教授红桉Muinonen, Avdelningen för fysik:粒子介质中电磁波的散射和吸收(SAEMPL(2013年4月1日- 2018年3月31日)

格兰特:开始

 • 教授Jukka Corander, instituen för matematik och statistics:复杂统计模型学习的智能随机计算方法(SmartBayes, 2009年11月1日- 2014年10月31日)
 • Bitradande教授米凯尔Ehn,中心för atmosfärvetenskaper (INAR):大气中二次有机气溶胶形成的综合分子表征(COALA, 2015年3月1日- 2020年2月29日)
 • 教授图Hytonen, Institutionen för matematik och statistics:边界奇异积分的分析-概率方法(AnProb, 2011年11月1日- 2016年10月31日)
 • 教授汉娜Vehkamaki, Institutionen för fysik:分子簇在大气粒子形成中的作用(MOCAPAF, 2011年2月1日- 2016年1月31日)

FiDiPro -芬兰杰出教授项目,芬兰Akademi och Tekes för att få utländskt直到芬兰。Målet var att för en vistid rekrytera utländska forskare eller finländska forskare som permanent arbetar utomlands på professorsnivå till finska universitet och forskningsinstitut。

Vid matmatatiks -naturvetenskapliga fakulteten verkade följande fidipro -教授: