Matematik Och Statistik

AvdelningenFörMatematikOch StatistikÄr芬兰斯特洛斯塔大学奥斯塔斯科省斯蒂伦斯卡Avdelningens Forskningsverksamhetärmångsidigt,och dess forskningsarbete harfåtthögapoängiemångarankicnic。Avdelnningen Har Flitigt Samarbete Med AndraHögskolorSamt Med AndraTheSkningsinstitutbådei芬兰Och Utomlands。AvdelningenHör到Matematisk-Naturvetenskapliga Fakulten。Avdelningen Befinner Sig IEmberumPåGumtäkts校园。

NYHETER OCH eylemang

偶数

28.5。2021.
FER 28.5.2021 12:00-14:00活溪@kumpulascience直播Christoph ...