Forskningsinstitutet för informationsteknik HIIT

Forskningsinstitutet för informationsteknik HIITär ett samarbete mellan Helsingfors universitet och alto universitet。verksamhetsidé är IT-industrins konkurrenskraft på lång sitkt genom sammanföra den finländska forskningen inom大学högskolor med industries innovationskdja, särskilt inom den långsiktiga strategiska producduktutvecklingen信息技术国际战略研究所främja IT-industrins konkurrenskraft på lång sitkt genom sammanföra den finländska forskningen inom大学högskolor med industries innovationskdja, särskilt inom den långsiktiga strategiska producduktutvecklingen。直到forskningsinstituteuppgifter hör också tvärvetenskapligt samarbete med olika forskningsgrenar vid universitet och högskolor。

Prefekt:佩特里Myllymaki

Webbplats för Forskningsinstitutet för informationsteknik HIIT