forskningsinstitutetförfysik hip

forskningsinstitutetförfysik(臀部)ÄrEttForskningsinstitutMed Natella Uppgifter,OchärEttSamarbeteMellan Helsingfors Universitet,Aalto-Universitetet,JyväskyläUniversitet,Och deTekniskaHögskolornaivilmansstrandOch Tammerfors。Hip Fungerar i Samband Med Helsingfors Universitet。forskningsinstitutetförfysikhar i uppgift attutövaochfrämjagrundforskning ochtillämpadforskning i fysik,utvecklatillämpadteknologiförpartikelacceleratorscentrals,samt delta我forskarutbildning Inom fysik。forskningsinsitutet ansvararförfinlandssamarbete med deneansiskaforskningsorganisationenförkärnfysik,核心。Institutionen Ansvararocksåförförflinlandssamarbete我byggandet av och forskandet vid det Internationella公平accelatorlaboratoriet som byggs i tyskland。

gå直到forskningsinstitutetförfysik(hip)webbplats