Datavetenskap

为datavetenskap Avdelningenansvarar för undervisningen och forskningen i datavetenskap vid Helsingfors universitet。爱你的人都是我们的朋友både欧洲医学大学företag branschen。我在安德拉avdelningen监督下för kandidat-, master -, och doktorsprogrammen i datavetenskap, samt det separata magisterprogrammet i data science, där de andra avdelningarna vid fakulteten också deltar。我的导师是nästan helt på恩格尔斯卡。

Avdelningsprefekt:教授Sasu Tarkoma。Viceprefekt:教授Valtteri尼米

Webbplats för avdelningen för datavetenskap