中心för atmosfärvetenskaper (INAR)

为atmosfarvetenskaper Centret(INAR)är ett mångvetenskapligt undervisnings- och forskningscentrum som grundar sig på på fysik, kemi, meteorologi, skogsvetenskaper, miljövetenskaper och I allt större grad även samhällsvetenskaper。INAR satsar på högklassig nationell och internationell atmosfärforskning och miljöforskning och producer forskningskunskap för samhällets bruk。

Forskarna vid INAR forskar på såväl molekylärnivå som global nivå och fokuserar i synnerhet på klimatförändring, luftkvalitet, biogeokemiska kretslopp och processor i ekosystem。INAR:s nationella samarbetsparpartner är Meteorologiska institutet, Östra芬兰Tammerfors tekniska大学。

Direktör för INAR är akademiprofessor马库- Kulmala

Gå till Centret för atmosfärvetenskaper (INAR) webbplats (på engelska)