Farmaceutiska fakulteten

Farmaceutiska fakulteten
Läkemedelsforskning på internationell toppnivå, högklassig undervisoch intensive samarbete med arbetslivet i en välfungerande联合。
Läkemedelsforskning på internationell toppnivå, högklassig undervisoch intensive samarbete med arbetslivet i en välfungerande联合。