Universitetets faktureringsuppgifter

Helsingfors universitet tar emot i första hand e-fakturor。

E-fakturering

编辑:003703134717 (samma som tidigare)

E-fakturaoperatör: Telia Finland Oyj

Operatorens formedlarkod: 003703575029

Referensuppgifter

För att säkerställa en smidig behandling av fakturor ska de innehålla följande referensupppgifter

  • resultatenhet och wbs-nummer
  • bestallarens namn

我是faktureraren begära dessa uppgifter av den som beställt en produckt eller tjänst。

Ytterligare信息fås på addressenostoreskontra@helsinki.fi

每e-post Fakturor

Fakturor kan fortsättningsvis skickas som e-postbilaga i pdf格式直到地址:

hy-laskut@helsinki.fi

Ett e-postmeddelande får innehålla flera pdf-filer (högst 10 st.), men observera att varje pdf-fil får innehålla endast en faktura inklusive bilagor。pdf-faktura ska innehålla samma uppgifter som En paper faktura(文版)。

真主安拉fakturor som riktas till Helsingfors universitet ska innehålla följande uppgifter som fås av varans/tjänstens beställare: resultatenhetens nummer / WBS (projecktets nummer) / beställarens namn。Dessa uppgifter måste finnas på fakturan för att universitetet ska kunna bokföra在这里。

Fakturor pa白皮书

我的faktureraren inte har möjlighet在每个电子邮件中skicka e-fakturor eller skicka fakturan, kan skicka en pappersfakturan直到地址:Helsingfors universitet, PB 744, 00074 CGI