校园维克

Mångvetenskapliga Campus Vik grundades 1946年igger i Helsingfors geografiska centrum。校园Vik är ett center för undervisning och forskning i biovetenskap, jord- och skogsvetenskaper, farmaci och veterinärmedicin。Närmare 1 900人arbetar på Vik och antalet校园学生är över 6 000。