nyhetsbrev.

Med Helsingfors Universitets Internationella,Engelskspråkiganyhetsbrev ThankletterFårduvetenskapsnyheterDirekt I Din E-Post。du KanBeställaEttlmäntnyhetsbrev somInnehållerdeviktigaste och antresstaste vetenskapsnyheternafrånolikavetenskapsområdefermämnesspecifikanyhetsbrev:hållbarureveckling,hälsa,utbildning,detnordiskavälfärdssamhället,detnordiskavälfärdssamhället,detnordiskavälfärdssamhälletnyhetsbreven publicerasnågragångeromÅret。

exempelpådematatiskanyhetsbreven:数据科学, 教育, 健康,北欧福利,可持续发展, 气候

Beställinternletter!

Beställaleksanterinews!

NYHETER OM DEN SVENSKA OCHTVÅSPRÅKIGAVERKSAMHETEN VID HELSINGFORS CIRKA 5-6GångerOMÅret。

BeställUniversellt!

Nyhetsbrev Med Universitetsnyheter Och eDemangförAlumnerskickas 10gångerperÅrpåfoskaoch svenska samt sexgångerperÅrpångelska。Thankletter校友FårMoomattregrera sig索姆勋章。

Registrera Dig AvgiftSFRITT I校友