Lär känna informationskällor på vårens Zoom-evenemang

Biblioteksexperter komentera databeser och andra reser på Handledningshörnans Zoom-evenemang。Du kan få tips om hur Du hittar källor直到din avhandling!

Evenemangen är riktade till student vid Helsingfors universitet men andra inresserade får också delta。

Handledningshörnans evenemang ordnas på nätet under våren 2021。

Fråga bibban på svenska!

  • Torsdag 4.3.2021 kl. 13-14

Har du frågor angående Helkas nya system, eller undrar du hur du ska komma åt böcker på biblioteket eller study material på nätet?你将为我做些什么呢informationssökning ?Funderar du på fortsättningsstudier?Kom och hör vilka tjänster vi har för学生och forskare。

torsdaagen den 4 mars kl. 13-14芬兰植物图书馆svensktalande专家från olika områden på plats。我是哈尔塔的推荐人ämnesområden,男人在芬兰得到了它的名字ställa frågor om vad du än funderar på om biblioteket våra tjänster。

守护神kanna informationskallor

  • torsdaagen 25.3.2021 kl. 11-12: farmaci och veterinärmedicin (på finska, du får gärna ställa frågor på svenska)
  • torsdaagen 8.4.2021 kl. 13-14: finska, finsk-ugriska och nordiska språk (på finska/svenska)
  • Torsdagen 15.4.2021 kl. 13-14: bio- och miljövetenskaper, livsmeels - och näringsvetenskaper, lantbruksvetenskaper, skogsvetenskaper (på finska, du får gärna ställa frågor på svenska)

瘦的,直到放大

会议ID: 696 0308 8571
密码:839317
杜behöver inte anmäla挖到晚上。får gärna ställa frågor på finska, svenska och engelska。
晚上的信息:Paivi Helminen
Läs mer om informationskällor i得以amnesguider
Dessutom på kommande: E-thesis, hur du lämnar in din avhandling。
杜hittar的节目för distsevenemangen påHandledningshornans webbplats