StuderaFörVärldensBästa

StuderaFörVärldensBästa
Studera Vid Ett Av debästaMångvetenskapligaUniversitet。
Studera Vid Ett Av debästaMångvetenskapligaUniversitet。

Utbildning

Vid HelsingforsUniversitetsökervilösningarpå问题somberörossalla,eftersom vitroverpåvetenskapenskraftat attityder,Människorochsamhället - förvärldensbästa。ocksåvår在grundar sigpåvetenskapligforskning underning。Kom Och Studera Vid Ett Av deFrämstaUniversitetenIVärlden。VI erbjudermångastudiemöjligheter。

forskning.

在Strategipioden 2017-2020 Kommer Forsknningen attFokuseraPåLivsvetenskaper,MänniskansPsykeIEnvärdIEFörändringOch Materiens Uppbyggnad。Doktorsutbildneden Ges视频Universitetets Fyra Forskarskolor Som Har 32 doktorandprogram sammanlagt。

Samarbete.

Helsingfors Universitet Vill Erbjuda Forskningsresultat Och ForskarnaExpertisFöramhälletsBrukPåBästaMött。Bekanta挖Medvåratjänsteroch ta kontakt。