Afrikka-kysymyksiin erikoistuneet asiantuntijat

Helsingin yliopisto on julkistut afrika -ohjelman vuosiksi 2021-2030。Ohjelma rakentuu pitkäjänteisten kumppanuuksien luomiselle ja vaalimiselle, opiskelijoiden ja tutkijoiden kansainvälistymisen edistämiselle sekä monitieteisen tutkimuksen hyödyntämiselle。Tässä listassa on africa eri maihin ja kysymyksiin erikoistuneita tutkijoita。

Lisaa asiantuntijoita loydatHenkilöhausta.tai ottamalla yhteyttayliopistonviestintään.

Politiikka, talous ja yhteiskunta

 • 莎拉绿色,Sosiaali- ja Kulttuuriantropogogian教授教授:Rajojen,Tilan,Paikan Ja Sijainnin antropologia,Välimerenalue,Sukupuoli Ja Seksuaalisuus,Ympäristö,eläintenKuljettamen,Karja,ZoonoItudit
 • 依琳娜形式限制性社会学家教授:rokotetutkimus, HIV-politiikka, sukupuoli, nuoret, aktivismi ja poliittinen osallistuminen Afrikassa。阿卢埃特:贝宁,Etelä-Afrikka ja Etiopia
 • Auli Vahakangas, käytännöllisen teologia教授:marginaalissa olevat, hiv阳性的viset ja lapsettomat, saattohoito, afrikkalainen feministteologia。阿鲁埃特:坦桑尼亚Etelä-Afrikka
 • 富兰克林Obeng-Odoom, kestävyystieteen apulaisprofessor: kehityksen poliittinen talous, kaupungit ja luonnonvarat。阿鲁埃特语:非洲/非洲的日常生活,非洲的日常生活sekä非洲的日常生活
 • eija ranta, yliopistotutkija, kehitysyhteistyö, yhteiskunnallinen aktivismi, kansalaisyhteiskunta, politiikka。价值:Kenia
 • 萨拉Sariola, akatemiatutkija: sosiaalinen mikrobitutkimus, mikrobilääkeresistenssi, käymisreaktio, globaali terveys, COVID-19, intersektionaalisuus, yhteisöjen osallistaminen。阿鲁埃特:贝宁Etelä-Afrikka
 • 凯特哈uusihakala.,Akatemiatutkija:Asuttajayhteiskunnat,Diaspora,Lapsisiirtolaisuus,Sosiaalinen Muisti,Hiljaisuus JaHiljentäminen。alueet:zimbabwe,Etelä-奥奥·奥岛,肯尼亚,Iso-Britannia
 • Tuulikki Pietila文化人类学:talous, markkinat, ruokatorit, arvoketjut, sukupuoli, moraaliset arvot, musiikkiteollisuus, muotiteollisuus, nuorisomusiikki。阿鲁埃特:坦桑尼亚Etelä-Afrikka
 • Risto Marjomaa, yliopistonlehtori: konfliktit ja sodankäynti, maailmanhistoria,非洲历史
 • 庄稼Wayessa, tutkijatotori: maan pakkolunastukset, syrjäytyminen, pakkomuutto, ympäristöoikeus, muuttoliike。Alueet: Etiopia
 • 信仰Mkwesha民族主义,后民族主义,南非妇女主义,南非妇女主义Alueet: Etela-Afrikka
 • Paola Minoia., yliopistonlehtori: globaali kehitys, ympäristöpolitiikka, veden sosioekologia, maaoikededet, tieto ja monikulttuurinen koulutus, post ja dekolonialismi, alkuperäiskansat, yhteisölähtöinen ympäristönsuojelu, matkailualustat。阿卢埃特:苏丹,肯尼亚,埃及马鲁科
 • Päivihasu, globaalin kehitystutkimuksen yliopistonlehtori: kristinusko, karismaattinen kristillisyys, uskonto ja kehitys, kansalaisyhteiskunta, uskonnollistaustaiset järjestöt。阿鲁埃特:Itä-Afrikka贾坦桑尼亚
 • 安德里亚屠夫, tutkijatotori: mikrobilääkeresistenssitutkimus kansainvälisen kehityksen sekä aiheeseen liittyvien terveys-, ravinto- ja ympäristövaikutusten puitteissa (One Health);sosiaalinen mikrobitutkimus。阿卢埃特:Länsi-Afrikka,布基纳法索和贝宁
 • 何塞A.Cañada,Tutkijatohtori:Globaali Terveyspolitiikka,MikrobilääkeresistenssiinLiittyväGotiikka,PolitiikanTäytäntöönpano,Tieteellinen Tuotanto,Pandemiavalmius,Sosiaalinen Mikrobitutkimus。alueet:布基纳法索Ja贝宁
 • 巴勃罗marble, tutkijatotori: pastorisismi, kestävyysmittarit, yhteiskunnallinen romahdus, konfliktit, sukupuolten voimaannuttaminen, maaperän huononeminen。阿卢埃特:马格里布,萨赫勒贾Itä-Afrikka
 • 茶维尔塔宁,Tutkija,Sosiaali-Ja Kulttuuriantropogia:Afrikan Islam Ja Sufilaisuus,Kulttuuriset Arvot,Rituaali Ja Confightanssi,丹西,Alkuperäiskansayymykset,Karjanhoitajayhteisöt。alueet:Keski-JaLänsi-Afrikka,Kamerun。
 • Raakel Inkeri.,Tutkijatohtori:Kaupunkikehitys,Naapurustot,Segregaatio JA Integraatio,种族隔离。alueet:Etelä-奥奥·奥·奥岛,Eteläinen南奥省。
 • 乔治·阿吉amin, vieraileva tutkija: kahdenväliset sijoitussopimukset, kansainvälinen oikeus, kehitysmaiden taloudellinen itsemääräämisoikeus
 • Saara Kuoppala, uskonnontutkimuksen tohtorikoulutettava: kulttuuriperinnön politiikka, naisten initiatio, festivalisaatio, kristinusko Afrikassa。Alueet:纳米比亚
 • Saana汉森文化人类学:valtio, sukulaisuus, kehitys, siirtolaisuus, paluumuutto, hoiva ja hyvinvointi。阿鲁埃特:津巴布韦贾eteläinen非洲。
 • 珍妮Molkanen,Jatko-Opiskelija,Sosiaali- JA Kultuuriantropogia:YMPäristö,ympäristönsuojelu,Poliittinen Talous,Kehitysskeemat,Paikka Ja Paikan Tekeminen,Tiedon Tuotanto,Luontosuhteet,Vanilja,Sukulaisuus,Arvot,Tsimihetit。alueet:马达加斯加。
 • 杰里米·古尔德,荣誉教授:valta, laki ja politiikka;juridiset ammatit Afrikassa;presidenttikeskeisyys;demokratia-aktivismi;perustuslakipolitiikka;perustuslaillinen jalkiliberalismi;legaalinen pluralismi;maaseutuelama ja elinkeinot;“perinteinen”tapaoikeus;valtiolliset tiedustelupalvelut; ilmasto-oikeudelliset prosessit. Alueet: eteläinen Afrikka, erit. Sambia.

KULTTUURI JA KIELET

 • Friederike Lupke,非洲tutkimuksen教授:pienen mittakaavan monkielisyys, monkielisyys maaseudulla, kuvaileva ja dokumentoiva kielitiede, Länsi-Afrikan kielten kuvaaminen ja dokumentointi omissa kulttuurikonteksteissaan, kestävät monkieliset ekologiat。阿卢埃特:塞内加尔、马里、几内亚
 • Hannu Juusola,教授,Lähi-idän tutkimus: demokratisaatio, identiteetti ja uskonto。Alueet:非洲arabimaat
 • Mulki al-Sharmani,IslaminJaLähi-Idäntutkimuksenapulaisprofessori islamilainenoikeuskäytäntöjaushimeoikeus,Koraaniin perustuva etiikka ja Hermeneutikka,伊斯兰尼因·穆伦斯·穆特诺里斯·穆特哈利斯·穆尔霍伊·苏文韦,尼基恩·苏维斯普罗斯alueet:埃及,苏米,索马里/索马尼亚斯普拉
 • 许多Aunio,yliopistonlehtori:Bantukielet,erityisesti niiden Fonologia Ja Tonologia,Swahilin Kieli,Kuvailva Ja Domentoiva Kielitiede,Monikielisyys。alueet:itä-jaetelä-afrikka
 • Thera Crane., akatemiatutkija: bantukielet, erityisesti kielten dokumentoiminen, semantiikka, pragmatiikka, monikielisys ja kielipolitiikka。阿卢埃特:etupäässä纳米比亚的Sambia Etelä-Afrikka sekä kautta africa mantereen käytettyihin bantukieliin keskittyvää tutkimusta
 • Liban Ali Hersi.索马里kielen yliopisto-opettaja
 • Jonna Katto.《非洲历史》、《非洲maisemahistoria》、《Mosambikin historia》、《muistieto》、《sukupuolentutkimus》。Alueet: Mosambik
 • ÁlvaroFernández-骆驼,Tutkijatohtori:Alkuperäiskansat,etnobiologia,Tarinanconeronta,Biokulttuurinen Monimuotoisuus,Luonnonsuojelu,AlkuperäiskansojenJaPaikallisväestönTietämys,Ympäristöoikeus。马达加斯加岛
 • 西尔维娅Akar,yliopistonlehtori:伊斯兰汀·塔特·斯皮斯JA阿拉伯凯利。alueet:pohjois-afrikka
 • 玛丽亚Khachaturyan,Yliopistotutkija:Kieli Vuorovaikutuskontekstissa,Kieli Ja Uskonto,Monikielisyys JA Kielikontaktit,Kaksikielisyyyden Kehitys Ja Omaksumenen,Kuvaileva Ja Dokumentoiva Kielitiede,Lingvistinen Typologa。alueet:几内亚。

KOULUTUS JA OPPIMINEN

 • Jari Lavonen, fysiikan ja kemian didaktiikan教授:tiede- ja teknologiakoulutus, opettajankoulutus, opetussuunnitelmien kehittäminen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen koulutksessa。阿卢埃特:Etelä-Afrikka,埃及的Norsunluurannikko
 • Arto Kallioniemi联合国教科文组织教授:uskonnonopetus, arvot, monimuotoisuus kouluissa, maahanmuuttajataustisten oppilaiden integrointi,索马里opettajankoulutuksen opetusunnitelman kehittäminen。阿卢埃特:索马里贾肯尼亚
 • Seija Karppinen,yliopistonlehtori:KokonaisvaltainenKäsityönopetus,TieteidenvälinenOpetus,Innovatiivinen Opetus Ja Muotoilukourus,MonitaiteellisetOpetuksenLähestymistavat,YhteisöllinenOppiminen,Opettajankourukenn Ja Johtamisen Kouluttajien Kouuttaminen Keniassa。Alueet: Kenia
 • Kaisa Hahl., yliopistonlehtori: vieraan kielen didaktiikka, kulttuurienvälisyys, monikulttuurisuuskasvatus, varhennettu kieltenopetus, opettajaidentiteetti,索马里opettajankoulutuksen opetussuunnitelman kehittäminen, ohjaajakoulutusta Etelä-Afrikassa
 • 海蒂Krzywacki,yliopistonlehtori:Matematiikan Opethaminen Ja Oppiminen Alakourussa,Opettajankourus,Opettajien ammatiLinen Kehittyminen,Opettasuunnitelman Voimavarat,OpettajankourutuksenKehittäminen(OpetussuunnitelmanKehittäminenJAAmmatillinen Kehitys)Somaliassa)。艾鲁特:索马里
 • Saiväyrynen., yliopistonlehtori: inkluusiivinen kasvatus, kehittyvien maiden koulutuskysymykset, elinikäinen oppiminen, etäopetus, verkkopedagogiikka。阿鲁埃特:itäinen ja eteläinen南非
 • 汉娜Posti-Ahokas, yliopistonlehtori: globaalikasvatus, koulutus ja kehitys, korkeakoulupedagogiikka, kansainvälinen koulutusyhteistyö, yhteisöllinen amatillinen kehittäminen。阿鲁埃:坦桑尼亚,厄立特里亚,埃塞俄比亚,索马里,加纳,Etelä-Afrikka

TERVEYS

 • 奥利Vapalahti动物病毒学教授:虫媒病毒集,寨卡病毒,伊波拉病毒,koronavirusAlueet: Marokko,塞内加尔,Kamerun, Etelä-Afrikka ja Kenia
 • Anu Kantele.,Infektiosairauksien教授:Rokotetutkimus,Ripuli,Tartuntatataudit,Covid-19,Comperenssa。alueet:贝宁贾尼埃
 • 奥利Peltoniemi, kotieläinten lisääntymistieteen教授:kotieläinten lisääntyminen, lisääntymisterveys, lisääntymisbiologia (erityisesti sian, lehmän ja koiran), eläinten hyvinvointi, yhteinen terveys (One Health), ihmisten ja eläinten välinen suhde
 • Marko Virta,微生物学家教授:antibiotitisenssi erilaisissa ympäristöissä globaalisti, ml. Afrikka ja Aasia
 • Tarja Siragen., uhkaavien infektiotautien apulais教授:zoonoosien taudinaiheuttajat, taudinaiheuttaen tunnistaminen,埃博拉病毒,COVID-19。Alueet: Etelä-Afrikka, Kenia, Kamerun ja塞内加尔
 • Annamari Heikinheimo, zoonoottisen mikrobilääkeresistenssin apulaisprofessor ori (toinen kausi): zoonoosit, mikrobilääkkeet, yhteinen terveys (One Health), ruokaturva。博茨瓦纳,尼日利亚和尼日尔
 • 佳兆业集团Haukka, yliopistotutkija: mikrobilääkeresistenssi ihmisten ympäristössä, suolistopatogeeniset bakteerit, yhteinen terveys (One Health), kapasiteetin vahvistaminen korkeakoulutuksessa。阿卢埃特:贝宁,布基纳法索,加纳和马里
 • Essi Korhonen, tutkijatotori: uhkaavat infktiotaudit, viruszoonoosit, vektorivälitteiset sairaudet, hyttysvälitteiset virukset。Alueet: Kenia
 • PIA FYHRQUIST.,Tutkija:Afrikkalaiset Kasvit Antimikrobisten Uutteiden JaYhdisteidenLähteinä。alueet:塔丹,苏丹,尼日利亚。

RUOKA JA RUOKATURVA

 • 米凯尔Fogelholm, ravitsemustiede, ruokaketjut, terveys。Alueet: Etelä-Afrikka ja Kenia
 • KristinaLindström.,Kestävänkehityksen教授教授:KestäväRuoantuotanto,Palkokasvit,Biologinen Typensidonta,Ritritobit,MaaperänMikrogiologiaJa Ravinteiden Kierto。alueet:Etiopia,kenia,乌干达,桑比亚,加纳ja benin
 • Laura Alakukku, maatalouden ympäristöteknologian教授:农艺学,agroteknologia, maaperän hoito, ympäristöteknologia maataloudessa ja maataloustekniikka。Alueet: Kenia
 • 约翰苏利乌斯马塔卢人类学教授:likiketalous ja -toiminta, agronomia, tuotantoekonomia, ruokaturva, maatalouden likiketaloustiede ja kehitysmaatutkimus。阿卢埃特:加纳,乌干达,桑比亚,坦桑尼亚和肯尼亚
 • Liisa Korkalo, yliopistonlehtori: aliravitsemus, mikroravintoainepuutokset, ruokavalion monpuolisuus。Alueet: Mosambik
 • Ndegwa(亨利)Maina, yliopistonlehtori: elintarviketiede, maatalous ja metsänhoito, hiilihydraattien kemia ja entsymologia sekä viljateknologia。阿卢埃特:肯尼亚和布基纳法索
 • Noora Kanerva., yliopistotutkija: ravitsemus, kokonaisruokavaliomallit sekä ruokavalion monpuolisuus, kansanterveys, sosioekonomiset ja alueelliset erot ruoankäytössä。Alueet: Mosambik ja Kenia
 • 帝诺·约翰逊, tutkimuskoordinaattori: geotieteet, kehitysmaantiede, sopeutuminen ilmastonmuutokseen, ilmastoälykäs maatalous, ihmisten ja luonnon kanssakäyminen, agronomia, ruokaturva。肯尼亚,埃塞俄比亚,坦桑尼亚,纳米比亚
 • areguamsalu asere., tutkijatotori: maaperän mikrobiologia, molekyylimikrobiologia, ritsobit, bakteerien genome iikka, maaperän viljavuuden hoito, kestävä ruoantuotanto, palkokasvien viljely, biologinen typensidonta, symbioosi, maatalouden bioteknologia, biolannoitteiden/ritsobiapuaineiden käyttö viljelyssä。阿卢埃特:乌干达,加纳,埃塞俄比亚
 • 玫瑰a Ingutia, vieraileva tutkijatotori: maatalouden like iketaloustiede, ruokaturva ja kehitysmaatutkimus。阿卢埃特:撒哈拉eteläpuolinen非洲,erityisalueena Kenia

ILMASTO JA YMPARISTO

 • Markku Kanninen., trooppisen metsänhoidon教授:trooppinen metsänhoito, ilmastonmuutos, metsäekologia, ympäristöpolitiikka, metsänhoito。阿卢埃特:布基纳法索,苏丹,厄立特里亚,肯尼亚和坦桑尼亚
 • 佩特里Pellikka,Geoinformatiikan教授,Keniassa Sijaitsevan Helsingin Yliopiston Tutan Tutkimusaseman Johtaja:GeoteeteT,YMPäristötieteTeet。Maanpeitten JaMaankäytönMuutostenKaukokartoitus。Ympäristönmuutoksenvaikutukset Vesivaroihin,Luonnon Monimuotoisuuteen,IlmastoonSekäelinkeinaihin。Ihmisen JaYmpäristönvuorovaikutus,Takaisinkytkennät,Kestävyysja kehitys。alueet:肯尼亚,埃蒂匹亚菊,厄立特里亚,塔丹,塞拉利昂Ja Burkina Faso
 • 玛丽亚布罗克霍斯, kansainvälisen metsäpolitiikan教授:metsäpolitiikka hallinta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, poliittinen talous, poliittiset ja institutionaaliset muutokset Länsi- ja Keski-Afrikassa。阿卢埃特:Etelä-Afrikka,布基纳法索,Kamerun, Kongon demokraattinen tasavalta, Etiopia,马里,Kenia,坦桑尼亚
 • Jouko Rikkinen, kasvitieteen教授:ekologia, kasvitiede, jäkälät, sienet, symbioosi, kasvibiologia, viroologia。坦桑尼亚,坦桑尼亚
 • 马库- Kulmala,Akateemikko,教授:Ilmanlaadun Seuranta,Ilmastotkimus,Hiukkasten Muodostumenilmakehässä,Welgegundin Tutkimusasema。Alueet: Etela-Afrikka
 • TuukkaPetäjä.教授:ilmanlaadun seuranta, ilmastotutkimus, hiukkasten muodostuminen ilmakehässä, Welgegundin tutkimusasema。Alueet: Etela-Afrikka
 • 蒂莫维萨拉,气象学家教授:气象学,生物地质,metsätiede, kasvillisuus, maaperän kasvihuonekaasupäästöt。Alueet: Kenia
 • 3月自己, ympäristönsuojelutieteen yliopistonlehtori: trooppinen ekologia, monitieteinen luonnonsuojelu, luonnon monimuotoisuus, ihmisten ja luonnon väliset konfliktit, ympäristöoikeus, ilmastonmuutos。马达加斯加岛
 • Eshetu Yirdaw, trooppisen metsänhoidon yliopistonlehtori: metsäekologia, peltometsäviljely, ennallistamisen ekologia ja metsien luonnon monimuotoisuus。阿卢埃特:埃塞俄比亚,坦桑尼亚
 • Mawa Karambiri, kansainvälisen metsäpolitiikan tutkijatotori: metsäpolitiikka, yhteisölähtöinen metsänhoito, paikallisdemokratia, sukupuoli, maaseutu, eriarvoisuus。布基纳法索,马里,刚果民主共和国
 • Risto Vesala., tutkijatotori: ekologia, stability -isotoopit, termiitit, kasvi-sieni-hyönteis-vuorovaikutussuhteet, savannien hiilen ja typen kierto。Alueet: Kenia
 • Pedro Cardoso., eläintieteen intendentti, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus: ekologia, luonnonsuojelubiologia, eliömaantiede, hämähäkit。佛得角,加纳和坦桑尼亚
 • Pasi Sihvonen.Luomus: hyönteissystematiikka, yöperhoset, luonnon monimuotoisuus, luonnonsuojelu。阿卢埃特:eteläinen非洲加肯尼亚
 • Gunillaståhls-mäkelä, laboratoriopäällikkö, vastuullinen tutkija, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus: hyönteissystematiikka, kukkakärpäset, luonnon monimuotoisuus, eliömaantiede, molekyylisystematiikka。阿卢埃特:eteläinen非洲加肯尼亚
 • Sergei Tarasov., hyönteistieteen intendentti, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus: evoluutiobologia, lajiutuminen, sukupuutto, evolutiiviset kehityslinjat, luonnonsuojelu, kovakuoriaiset。Alueet:马达加斯加
 • Mika Siljander,yliopistotutkija:geotieteet,maankäyttöönJA maanpeitteen muutoksiinliittyvätpaikkatietosovellukset,luonnon monimuotoisuus,lajien levinneisyys,ihmisen JA luonnonvaraisteneläintenvälisetkonfliktit,luonnonsuojelu,savannipalot,vektorivälitteisettaudit,kestävyysJA kehitys。alueet:肯尼亚,埃蒂匹亚菊,厄立特里亚,塔丹亚纳米比亚
 • 哈里Adhikari,Tutkijatohtori:Biomassa,Metsärakenne,Metsien Heterogeenisyys。alueet:kenia ja atansania
 • 珍妮Heiskanen, yliopistotutkija: kasvillisuuden ja maanpeitteen kaukokartoitus ja muutokset。阿卢埃特:肯尼亚,埃塞俄比亚,布基纳法索
 • 马蒂·Rasanen,Tutkijatohtori:Ekohomdroologia,Mikrometomia,Hiilen Ja Veden Kierto Savanneilla。alueet:keniajaetelä-afrikka
 • 图Aivelo,生态学家进化生物学家tutkijatotori: parasitologia, tautiekologia, kädellistutkimus, jyrsijät马达加斯加生物学家nisäkkäät, One Health,生物学家didaktiikka。Alueet:马达加斯加
 • 安妮Duplouy,Akatemiatutkija:Mikrobiomi,Symbioosi,Mikrobigenomiikka,Hyönteistiede,Perhoset

Maan ja elÄmÄn evolutionary

 • 米凯尔Fortelius古生物学,menneisyyden地质学ympäristöt ja ilmastot, makroevoluutio,化石,nisäkkäät,非洲esihistoria。Alueet: Kenia
 • Arto Luttinen., yli-intendentti: geokemia, petrologia, mineralogia sekä tulivuorten, magmojen ja vaipan koostumus, alkuperä ja kehitys。Alueet: Mosambik ja Etelä-Afrikka
 • Jussi年代Heinonen,Akatemiatutkija:地铁,岩石,矿物学,矿物学塞克·泰勒彭,Magmojen Ja Vaipan Koostumus,AlkuperäJAKehitys。Alueet: Mosambik ja Etelä-Afrikka
 • Sanni Turunen火山岩浆:laakibasaltit, suuret magmaprovinsit, alkuaine- ja isotooppigeomemia, maapallon vaippa, vaipan pluit。阿卢埃特:摩桑比克,马拉维,博茨瓦纳
 • 劳拉Arppe,Intendentti:Stabiili-Isotooppitutkimus,Termiittien Ja Kuivien Savannien Ekologia Ja Paleoekologia,TermiittienKasvihuonekaasupäästött。Alueet: Kenia
 • Miikka Tallavaara, varhaisen ihmisen elinympäristöjen apulaisprofessori (ensimmäinen kausi): arkeologia,古人类学,ihmisen进化非洲
 • Juha Saarinen,Tutkijatohtori:Paleontologia,Ruohotasankojen JaKasvinsyönninEvoluutio,Norsun Evoluutiohistoria。alueet:肯尼亚,埃蒂托,塔丹贾乌干达
 • Indre Zliobaite,TietojenkäsittelyTeetieteenapulaisprofessori(Elämäntieteideninformatiikka,ensimmäinenkausi):Makroevoluutio,Fossiilidata,Ennustava Mallinnus,Koneoppiminen,Nisäkäsfossiilien现在 - Tietokanta,古生物学。Alueet: Kenia
 • Kari Lintulaakso, kokoelmakoordinaattori, Luomus: kokoelmanhallintajärjestelmän luominen fossiilinäytteiden hallinnoimiseksi yhteistyössä Kenian kansallismuseoiden kanssa。Alueet: Kenia