Kasvatus Ja Koulutus.

Etsitköhaastateltavaa Koulutus- Tai Kasvatusaiheesta吗?Tutustu Helsingin Yliopiston Asiantuntijoihin。Tutkijaluettelo EiOleTäydellinen,Vaan Vain Otos。赫尔辛林yliopistonviestinnänasiantuntijatAuttavatMielelläännSopivanAsiantuntijanLöytämisessä。

Maria Ahlholm.:Suomi ToisenaKielenä,Maahanmuuttajien“Vastaan​​otto”,Monikielisyys
Pirjo Aunio.莱特·贾诺特登Matemaattisten TaitojenKehittäminenJAOppiminen,Oppimisvaikeudet
Minna Autio.:Talous- Ja Kuluttajakasvatus,Kestäväkehitys
Kristiina Brunila.:Koulutussosiologia Ja-Politiikka,Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus,Tieto / Valta,Eriarvoisuus Ja Tasa-Arvo
汉内坎德尔:Globaalikasvatus,Vastuullisuus,KestäväKehitysJa Opetus
Fred Dervin:Monikulttuurisuus,KansainvälinenKoulutus,Liikkuvuus,Opettajan Identiteetti(Eng。Kielinen)
埃莱纳诉讼Varhaiskasvatus,Pedagoginen Johtajuus,Laatu,Kasvatus-Ja Opetusalan Johtaminen,Varhaiskasvatuksen OpettajanTyö,Johtaminen,OrganisaatioidenKehittäminen
Joseph Gagnon.:Erityispedagogiikka,Käyttäytymishäiriöt,Oppimisvaikeudet
Kai Hakkarainen.Motivaatio Ja Oppiminen,Ryhmässäbopiminen
Markku Hannula.Matematiikan didaktikka,esenteet,motivaatio,tunteet,katseenseuranta
Raili Hilden.KielipeDagogiikka,Kieltenopetus,Kielitaidon Arviointi,Opettajatutkimus,Opettajankourus,Suullisen Kielitaidon Arviointi,arvioinnin seurauauauauauauaupset,oppija-automia
JaakkoHilppö.Kasvatuspsykologia,Varhaiskasvatus,Oppiminen,Toimijuus
Gunilla HolmKoulutus Ja Kasvatus(Ruotsinkielinen),Tasa-Arvo,Pohjoismainenhyvinvointi
juho honkasilta:Inkluusio,erityispedagogiikka,yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus,käyttäytymishäiriötkulussa,käyttäytymishäirikkakoulussa(adhd),empaattinen vuorovaikutus
Risto Hotulainen.koulutuksen arviointi
Minna Huotilainen.Aivot Ja Oppiminen,Työhyvinvointi
Petri ihantola:Oppimisanalytiikka,Ohjelmoinnin Oppiminen,Verkko-opetus Ja Automaattinen Palaute
elinaikävalko:Koulutuksen Tasa-Arvo Ja Oikeudenmukaisuus,Oppilaitosten Tasa-Arvo- JAYhdenvertaisuustyö,Koulutuksen Tasa-Arvopolitiikka,Mielenterveystyö
LiisaIlomäki.Digitaalinen Tekniikka JA Virtuaalisuus Opetuksessa Ja Oppimisessa
Tapani Innanen.:Uskonnot,Katsomukset,Koulu,Opetus
Markku Jahnukainen.Erityisedagogiikka,Koulutuspolitiikka,Vertaileva Kasvatustiede
Hille Janhonen-AbruquahKotitaloustiede,Monikulttuurisuus,Luovuus Ja Vastuullisuus KotitalOoupetuksessa
卡尔·尤金Ainedidaktikka,Opettajankourus,Digitaalinen Oppiminen,Tiedekasvatus
RiittaJyrhämä.Opettajankourus,OpettajanTyö
Anu KajamaaKehittäväTyöntutkimus,TyösäSpopiminen,YhteisöllinenOppiminen,Innovaatiot JaYhteistyö
Mira Kalalahti.Koulutuspolitiikka,Koulutuksellinen Tasa-Arvo,Maahanmuuttajien Kouutus,Koulumarkkinat
Mirjam Kalland.varhaiskasvatus(Ruotsinkielinen),Vanhemmuus
Arto KallioniemiUskonnon Didaktikka,Monikulttuurisuuskasvatus,联合国教科文组织教授
jonna kangas.varhaiskasvatus,alten oikeudet,奥拉西苏斯,Mediakasvatus
Siripa Kokko.TekstiilityönOmetus,Kulttuuriympäristö
TIINA KORHONEN.Uudet Teknologiat,Digitalisaatio,Robotiikka Ja Koodaus Koulussa,Opettajientäydennyskourus
Pirjo Korvela.Kotitaloustiede,ArkielämänTutkimus,Perhetutkimus
Sonja Kosunen.koulutussosiologia ja-politiikka,alueellinen eriarvoistumenen,kouluvalinnat,korkekehourutkimus,opiskelijavalinnat,eriarvoisuus,tasa-arvo
Leena Krokfors.Opettajankourus,Opetussuunnitelma,Oppimisympäristöt,FormaAli-,Informaali-,Lokaali- Ja Globaalioppiminen
Kristiina Kumpulainen:varhaiskasvatus,monilukutaito
Tuuli Kurki:Maahanmuutto,Kotouttaminen,Kotoutumen,Rasismi,Rodullistamin,Monkultuurisuus,Sukupuoli,Tasa-Arvo,Oikeudenmukaisuus,奥里亚瓜卢斯,Mielenterveys,Nuoret,Tukijärjestelmät,Globaali Koulutuspolitiikka(教科文组织,经合组织)
Anu Laine.:Matematiikan Didaktikka,Opettajankourus,Fuleektit,Ongelmanratkaisu
Tapio Lahtero.:Harjoittelukulut,Opetusharjoittelu,Koulun Johtaminen
指甲花达哈蒂:设计/ Suunnittelu,Yhteissuunnittelu,Käsityö,设计 - 工作室
贾里劳登Koulutusvienti,Opettajankourus,Aineenopettajakourus
莎丽林伯Kasvatsykologia,Yliopisto-Obphiminen Ja-OpetamenSekäArviointiJALAAATU,Yliopiston Vararehtori
Lasse lipponen.varhaiskasvatus,Lastentarhanopettajankourus,Hei学校
Kirsti LonkaKasvatsykologia,IlmiöpohjainenOppiminen,Digioppiminen,SuomalainenKoulujärjestelmä
ErikaLöfström.Tutkimusetiikka,Yliopistopedagiikka,Opettajankourus,Ruotsinkielinen
Pia Mikander:Monikultuurisuus,Rasisminvastaisuus,Oppikirjojen“Maailmankuva”
JohannaMäkelä.Ruokakulttuuri,Kasvatustieellisen Tiedekunnan Dekaani
安妮涅维基Yliopistopedagiikka,Oppimisen Tilat,Akateemisen Opettajaidentiteetin Kehittyminen
Mari Niva.Kulutus,Ruokakulttuuri,KestäväRuokailu,Ruokailutavat
萨米Paavola.TietotyöJaDigitalisaatio,Yhteisöllinenoppiminen
PäiviPalojoki.Kotitalouden Opetus,Ravitsemuskourus,Kouluruokailus
Jaana pesonen.:Antirasistinen Kasvatus Ja Koulutus,Kirjallisuuskasvatus,Sukupuolisensitiivinen Kasvatus
Annukka PuSti.Taaperoikäistenvarhaiskasvatus,myötätuntokasvatuksessa
kirsipyhältö.:Tutkijanura,Tutkijankourus,Tutkijankourutuksen Etiikka
Antti Rajala.:Oppiminen,YhteisöllinenOppiminen,Sosiaalinen Vuorovaikutus,Digleinen Opetus,Myö​​tätunto
Jukka Rantala.:Opettajuuden Rakentumen,Opettajien Poliittinen Asennoitumenen,Historiallisen Ajattelun Opettaminen,Historian Tekstiitaidot,莱特历史历史
jyrki reunamo莱特琳Liikunta-aktiivisuus ja-käyttäytyminen,varhaiskasvatus
HeikkiRuismäki.:Musiikinopettajakourus,musiikinopettajantyöolotja hyvinvointi,musiikkiteknologia
Katariina Salmela-AroKasvatsykologia,Oppiminen JA Motivaatio
Hannu Salmi.Informaali Oppiminen,Motivaatio,Oppimisympäristöt,Tiedekeskus,TieTeen PopularIsie
贾里萨里根Kasvatus- Ja Kouluhistoria
Ulla-maija saloKasvatussosoologia,LaadullisetTutkimusmenetelmät,Tutkimuskirjoittaminen,Yhteiskuntatiedollinen Kasvatus,Sukupuolentutkimus,Lapsuudentutkimus
尼娜·桑塔维特拉Kiintyyyspsykologia,terveyskäyttäytyminen
Patrik scheininKasvatuspsykologia,MinäkäsitysJAItsetunto,Koulutuksen Arviointi
Pirita seitamaa-hakkarainenKäsityö,DigitaalisetOppimisympäristöt
Sara Sintonen.Lukutaito,Monilukutaito,Mediakasvatus
Anna Slotte.Monikielisyys,Språkmöte,(Ruotsinkielinen)
ErjaSyrjäläinen.Käsityökasvatus,Käsityöndidaktikka
JanneSäntti.Opettajatutkimus,Opettajankourukenentukimus
李丽莎Tainio:Äidinkielenja kirjallisuuden didaktikka
sirpa taniAinedidaktikka,Ympäristökasvatus,Kulttuurinen Maantiede,Kaupunkitutkimus,Lapsuuden Maantiede,Nuorisottkimus
Mari TervaniemiMusiikin havaitsemisen Ja Ippimisen Aivoperusta,Musiikki Ja Hyvinvointi
Kirsi TirriPedagogiikka,Didaktikka,Opettajankourus
Auli ToomYliopistopedagiikka,Opetus Ja Oppiminen Yliopistossa,Opettajankourus,Asiantuntijan Tieto,TietäminenJAKompetenssit
劳拉托利坎普Matematiikan Opetus,Opiskeluun Innostaminen
minnatörmänen.Erityispedagogiikka,Oppimisvaikeudet,Matematiikka,Lahjakkuus
安娜·乌蒂托Biologian Didaktikka,Tiedekasvatus,KestävänKehityksenKasvatus,Ekologia
Lotta Uusitalo.positiivinen psykologia,myötätunto,erityispedagogiikka,positiivinen cv,Silmu育儿
Satu Valkonen.普瑞斯·梅斯塔特斯特文·梅吉斯·珀尔吉斯塔
janne varjo.koulutussosiologia ja-politiikka,koulutus,yhteiskunta ja kulttuuri