Tekoäly,数据处理算法

Etsitkö haastateltavaa tekoälystä, datatieteestä tai algoritmeista?图图斯图·赫尔辛斯顿。图基亚卢特罗,我是täydellinen,我是lista päivittyy。Helsingin yliopiston viestinnän asiantuntijat auttavat mielellään sopivan asiantuntijan löytämisessä

 • 这样Głowacka, apulaisprofessori。(英国)Tiedonhaun menetelmät, ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus, eksploratiivinen haku。

 • Keijo Heljanko, professori。rinnakkaainen ja hajautettu datatiede,大数据,rinnakkaiset järjestelmät, rinnakkaislaskenta, pilvilaskenta,赫尔辛基数据科学中心) varajohtaja。

 • Antti Honkela, apulaisprofessori。konoppiminen, datatiede, yksityisyys ja konoppiminen /tekoäly, konoppimisen /tekoälyn turvallisuus, tekoäly ja terveys@ahonkela

 • Aapo Hyvarinen, professori。Koneoppiminen, laskennallinen neurotiede。

 • 埃罗Hyvonen, tutkimusjohtaja,数字听者ihmistieteiden osasto。

 • 马蒂·Jarvisalo, apulaisprofessori。Automatisoitu päättely, optimointi, oikeellinen ja rotettava tekoäly。芬兰tekoalyseuran puheenjohtaja。

 • Arto Klami, apulaisprofessori。Tekoäly, kononeoppiminen, tilastollinen mallinus。

 • Mikko Koivisto, professori。lotettava tekoäly, kononeoppiminen pienistä aineistista。

 • 克里拉古, professori。Tekstianalytiikka, yhteiskuntadatatiede, kooneoppiminen, ohjaamaton oppiminen, kielitknologia。@KristaLagus

 • 迈克尔Mathioudakis, apulaisprofessori。Yhteisopalvelut datatiede (englanniksi)。

 • 佩特里Myllymaki, professori。Tekoälymenetelmät, kononeoppiminen, päätöksenteon tukijärjestelmät。澳大利亚汽车工业会议所(芬兰tekoalykeskuksen)Varajohtaja, vastuualueina mm. eri tieteitä ja yhteiskunnallisia sektoreita yhdistävä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö。Kansallisen tekoälyn ja数字化asiantuntijaryhmän jäsen。

 • Valtteri尼米, professori。Tietoturvakysymykset

 • Jukka K Nurminen, professori。数据密集化的laskennan ohjelmistojärjestelmät, tekoälysovellusten kehitys ja testaus, laskennan energiatehokkuus

 • Kai Puolamaki, apulaisprofessori。Tiedonhaun menetelmät, tiedonlouhinta, datatieteen ja konoppiminsen menetelmät ilmakehätieteessä@KaiPuo

 • Teemu鲁斯, professori。Tekoäly, datatiede, kononeoppiminen, tekoälyn yhteiskunnalliset vaikutukset,人工智能的元素-ja AI -verkkokurssit@teemu_roos

 • 劳拉Ruotsalainen, apulaisprofessori。spatiotemporal data- analysis, paikannustekniikka, gps-häirintä, konenäkö, automaattiset ajoneuvot, droonit, tekoäly kestävyystieteessä@lauraruotsa

 • Tuukka Ruotsalo, akatemiatutkija。Tiedonhakujärjestelmät, suosittelujärjestelmät, kognitivinen mallinus, aivokäyttöliittymät, fysiologinen laskenta, information interaktiivinen visualisointi

 • Anna-Mari Rusanen, yliopistonlehtori ja vastuullinen tutkija。Tekoälyn filosofia, tekoälyn etiikka, ihminen - kognitivivinen vuorovaikutus, kognitiotiede。AI -verkkokurssi的伦理学

 • Sasu Tarkoma, tietojenkäsittelytieteen osaston ja赫尔辛基数据科学中心) johtaja。Esineiden互联网

 • Hannu Toivonen, professori。Tekoäly, luova tekoäly, datatiede, tiedonlouhinta, tekstianalyysi, tekstin generointi, digitaaliset ihmistietet。@haba_tt

 • 鲔Visala, akatemiatutkija。Teologiset ja uskonolliset näkökulmat tekoälyyn, tekoäly ja ihminen, moraalinen vastuu, vapaa tahto ja tekoäly。

 • 罗马Yangarber, apulaisprofessori。Tekoäly ja kieli(英国)

 • IndrėŽliobaitė, apulaisprofessori。进化的数据,现在,化石哺乳动物数据库-蒂托坎塔(englanniksi)@inzl