alumneille.
Yliopistoelääalumneissa。HerkästiSyttyvissä全艾克利克妥威尔。Kaikki Helsingin Yliopistossa Tutkinnon SuorittaneetHenkilöt,Vaihto-OpiskelijatSekätyöntekijätovat yliopiston alumneja。
YhdessäOlemmeenemmän.