约翰

Tiedekuntaa Johtaa Dekaani,Joka valitaanNeljänVuodenToimikaudeksi。Tiedekuntaneuvosto在TiedekunnanMonijäseninenHallintoelin,Jonka Puheenjohtajana Toimii dekaani。Tiedekunnassa onMyösneljäVaradekaania,Joilla on Kullakin Oma erityisalue Johdettavanaan。TiedekunnanTutkimusyksiköt,TieteNalat Ja Koulutusohjelmat Muodostavat Hallinnolliset Linjat。

Dekaani.MarjaanaSeppänen.
SosiaInalön教授

Dekaani Valvoo Tiedekunnan ToimintaaSekäpastaaTiedekunnanyleisestäToiminnasta,Henkilöstöhallinnostaja sen toteutumisesta yliopistonhenkilöstöpolitiikanmukaisestisekätiedekunnantekunnantekunnantaloudesta。

yhteystiedot:
浦。0294124586.
Sähköposti:marjaana.seppanen@helsinki.fi.