Erilliset opinnot

Henkilö,Joka Ei OleMissäänsuomalaisessa Yliopistossa Kirjoilla Tutkintoa Suorittavana Opiskelijana,VoiSaadaMääräaikaisenOikeudenSuorittaa OpintojaValtioteellisätedekunnassa。TällaisiaOpintoja Kutsutaan Erillisiksi Opgnoiksi。

哈kuaika在vuosittain huhtikuussa上。Vuonna 2021 erillisten opintojen haku järjestetään 1.-15.4.2021。Mikäli olet kininnostunut hamisesta, tutustu真主安拉oleviin ohjeisiin ja toimita hakemus tarvittavine liitteineen hakuajan puitteissa。

Helsingin yliopiston koulutusohjelmauudistus on mututanut koulutuksien vastuuyksiköitä。Vastuuyksikot myontavat opinto-oikeudet。我的名字是:

  • ElämänkatsomustiiedonOpetettavan Aineen Opintoja ei SuoritetaValtiotieteellisessäTiedekunnassa,Vaan Ne Ovat人类人类汀Tiedekunnan Vastuulla。
  • Valtiotieteellisessä tiedekunnassa ei ole mahdollista suorittaa历史学家opetettavan aineen opintoja erillisinä opintoina。
  • 这是一个充满人文主义的故事。
  • Tilastotieteen OpinNot Ovat Matemaattis-Luonnontieteellisen Tiedekunnan Vastuulla,Poislukien Valtioteellisen Tiedekunnan OmaMenetelmäopetus。

Tutustuvaltioteellisessätedekunnassatarjottaviin valinnaisten opintojen kokonaisuuuksiinOpiskelijan ohjeissa

Erillisten Opintojen SuoritusoikeusMyönnetäänKokonaisiinOpintojaksoihin Tai Opintokokonsuuusiin。Suoritusoikeus VoidaanYleensäMyöntääVainSellaisiin Opintoihin,Joita EiJärjestetä赫尔辛因yliopiston avoimessa yliopistossahakuaikaa seuraavana lukuvuotena。

SyventävienOpintojen SuoritusoikeuttaeiPääsäntöisestiMyönnetä。

Opintojen suoritusoikeuden myöntämisessä otetaan huomioon opetusrestsit sekä hakijan aiemmat opinnot ja hänen esittämänsä perustelut。Erillisten opintojen suoritusiikeus和anna oikeutta suorittaa tutkintoa。Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin,加入我们myönnetty。

Jos Haet Suoritusoikeutta Opintoihin,Joilla在Tarkoitus Suorittaa伊泰昆涛品60篇文章, yksilöi hakulomakkeella myös, mihin opintokokonaisuuksien ulkopuolisiin valinnaisiin kurssein haet oikeutta, jokin pakollisista opintokokonaisuuksista 25 op laajuisena。

Haettujen opintojen suorittamiseksi tulee olla riittävät esitiedot ja -taidot。

Opintojaksokohtaiset esitietovaatimukset在määritelty oppiaineiden tutkintovaatimuksissa(“edeltävät opinnot”)。Yksittäiseen opintojaksoon voidan myöntää erillisten opintojen oikeus jos opintojakson suoritaminen ei vaadi edeltäviä opintoja tai hakija on suorittanut vaaditen opinnot tai hakija voi todennäköisesti viimeistään 31.8.2021 osoittaa suoritensa vaaditut opinnot tai hakija hakee samassa haussa oikeutta suorittaa vaaditut opinnot samassa haussa oikeutta suorittaa vaaditut opinnot takija hakee samassa haussa oikeutta suorittaa vaaditut opinnot takija hakee samassa haussa oikeutta suorittaa vaaditut opinnot takija hakia samassa haussa oikeutta suorittaa vaaditut opinnot。

在suomi上。Joitakin opintoja järjestetään ruotsiksi tai england anniksi。Opiskelija voi valinansa mukaan kuitenkin aina kirjoittaa suoritukseen liittyvät tehtävät suomeksi tai ruotsiksi。

HakuaikaAlkaa 1.4.2021 ja päättyy 15.4.2021 kello 15.00。Lomake sulkeutuu välittömästi hakuajan päätyttyä。Täytä hakemuksesi hyvissä ajoin!

Hakemuksen liitteet关于hakuajan kuluessa。我们toimittaa liitteet

  • Sähköisesti hakemuksen liitteenä (talenna pdf:nä/skannaa pdf:ksi)。
  • Paperisena Kruununhaan Opiskelijapalveluihin。joslähetätliitteet postitse tuotnot ne postilaatikkoon,merkitse kuoreen“erilliset inall”。

Hakemuksen liitteet

HakemuksenLiitteNätuleeToimittaaasiakirjat,Jotka Hakulomakkeella TaiLomakkeenTäytöhjeissapyydetään。MyösHakemustaKäsitteleväVirkailija VoiPyytääa亚西济吉茹。

赫尔辛林yliopistossosa suoriteuista观看情景景观,图杜诺斯塔泰奥克托奥里克苏斯塔斯塔ei tarvitse toimittaaliitteitä。OpgNot Ja Tutkinnot Tarkistetaan Suoraan Oodista。

Tarkista liitteitä toimittaessasi, että opintosuoritusotteessa on mukana kaikki sivut ja tutkintotodistuksen yhteydessä on varsinaisen todistuksen lisäksi myös todistuksen liitteet (kaikki sivut)。

我的生活很艰苦。Tiedekunta pyytää esittämään alkuperäisen asiakirjan, jos siihen ilmenee tarvetta。Mikäli hakija antaa epätäydellisiä tai virheellisiä tietoja, voidan myönnetty opinto-oikeus perua。

Huom!徒劳的对我的爱。LiitteNä.eipyydetä.EsimerkiksiMotivaatiokirjettä,TyönantajanLausuntoa,TyönantajanSuositusta,TyötodistuksiaTai Ansioluetteloa。Tällaisiaasiakirjoja eimillänntavallahuomioida oikeuksiamyönentäessä。

PäätöksenERillistenOpintojen SuoritusoikeudenMyöntämisestäTekeeTiedekunnanDekaani Koulutusohjelmaa / Opintosuuntaa Kuultuaan。

Paatoksesta ilmoitetaan hakijallesahkopostitseHeti Kun Se在Tehty,TodennäköisimminToukokuun2021 Aikana。MikäliSähköpostiosoitteesiuuttuuHakuajanPäätytä,ilmoitasiitäKruununhaan opiskelijapalveluihin

Opinto-oikeudenmyöntämiseenvaikuttavat Koulutusohjelman Resssit,Sekäse,Kuinka Paljon Hakijoita Tiettyihin Opintoihin On。

在Mahdollista,EttäirillistenOpintojen Oikeusmyönnetäänehdollisena.大埃特oikeusMyönnetäänVainOsaan Haetuista OpinNoista。EnsimmäisessäPapauksessaOikeus Astuu VainMikäliMääritellytEhdotTäyttyvätilmoitetunMääräajanKuluessa。Kuitti Opinto-Oikeuden Maksusta的Tyypillisesti ehto。

Hakija Voidaan Asettaa Varasijalle。

ErillisiäOpintoja Suorittavalla On Oikeus Vain Niihin Opintoihin,Myönnetty的Jotka。Erillisten Opintojen Suorittaja Ei Ole Helsingin Yliopistosssa Kirjoilla Tutkintoa Suorittavana Opiskelijana,EikähänelläOleOikeuttaSuorittaa Tutkintoa。

Erillisten opintojen oikeuden saaminen tiettyyn opintojaksoon (tai kokonaisuuteen) ei takaa, että siitä järjestetään kurssimuotoista opetusta oikeuden voimassaoloaikana。如果你想和我们一起生活,你可以去看我们的电影,我们可以去看电影kirjatenttinä tai esseenä。syyslukuauden 2021年opetustedot julkaistaan erikseen todennäköisesti toukokuussa, kevätlukukauden 2022 opetustiedot todenäköisesti viimeistään syyskuussa。

oikeus在maksuton jos se科斯克opintoja,jotka hakija tarvitsee tullakseen kelpoiseksi toimimaan yhteiskuntaopin aineenopettajana ja hakija在苏舞大洲opettajan pedagogisetopinnothakuajanPäättyessätipnothauajanPäättyessätaihänellä上opinto-oikeus ko。Opintoihin Jossakin SuomalaisessaKorkekeakourussaHakuajanPäättyessä。

Muussa Tapauksessa oikeus在Maksullinen上。YliopistonRehtorinPäätöksenMukaisestiErillistenOpintojen Maksu在15欧元/ Opintopiste。

Jos Opinto-Oikeus在Maksuton Ja Ehdoton,Astuu Se Voimaan 1.8.2021。

Jos Opinto-Oikeus在Maksullinen,Astuu Se Voimaan,奥西塔那州坤济岛昆西亚·塔尔维特·坎普森,Kuitenkin Aikaisintaan 1.8.2021。Maksu Tulee Osoittaa SuoritetuksiViimeistään11.8.2021。

Opinto-oikeusPäättyy,坤蒂坦丁on onkunhenkilöhingnotjoihinoikeudenmyönentiin,kuitenkinviimeistään31.7.2023