25 Maassa Korkeakouluopiskelijoilla Toteutettu Tutkimus Osoittaa Ilmastomuutoksen Aiheuttamien Negatiivisten Tunteiden Vaikuttavan Nuorten Aikuisten Unettomuuteen Ja Mielenterveen。voimakkain yhteys mielenterveen的Suomessa ilmastoahdistuksella。

教授Katariina Salmela-AronMukaan Suomessa Nuoret Aikuiset Ottavat IlmastokysiyksetErittäinVakavastiMutta Samalla Monet Nuoret Voivat Huonosti Ja Se HeijastuuMyösilmastoahdistuksena。

ilmastonmuutos在uhkamyösmielenterveydelle

Ilmastonmuutos uhkaa mielenterveyttä,是的lisää altistumista äärimmäisten sääolosuhteiden ja luonnonmullistusten aiheuttamille sosiaalisille ja taloudellisille häiriöille。他们是世界上最伟大的人之一。

- 昆ajatellaan ilmastonmuutosta koskevan tietoisuudenlisääntymistäkaikkialla maailmassa,negatiiviset tunteet,kuten ahdistuneisuus JA huoli ilmastoonliittyvistäriskeistä,voivatlisätäilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia nuorten mielenterveyteen,Salmela - 阿罗toteaa。

Salmela-Aro tutki kansainvälisten kollegojensa kanssa, kuinka negatiiviset ilmaston liittyvät tunteet liittyvät nuorten uneen ja mielenterveyteen。Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ilmastoahdistusta tutkitaan näin laajalla aineistolla。Otos koostui yhteensä 25 maan yliopisto-opiskelijoista (n=10143, keski-ikä 23 vuotta, naisia 63%) sekä Norjan kansallisesti edustavasta otoksesta (n=1015)。25 osallistujamaata jaettiin länsimaihin ja ulkopuolisiin maihin。Länsimaiksi luokiteltiin Australia, Brasilia, Kanada, Chile, Suomi, Saksa, Italia, Alankomaat, Norja, Portugali, Espanja Yhdistynyt kuningaskunta, kun taas Kiina, Indonesia, Iran, japan, Malesia, Nigeria, Pakistan, Filippiinit, Romania, Venäjä,斯洛伐克,坦桑尼亚,乌干达luokiteltiin ulkopuolisiksi maiksi。

Suomessa nuorten是一个非常优秀的学生

Suomesta Tutkimukseen Osallistui 633Henkilöä。Suomi Sijoittui 25 Maan Joukossa Kuudenneksi IlmastonMuutokseenLiittyvässäAhdistuksessa,JA Suomessa Ilmastoahdistuksen Yhteys Mielenterveyteen Oli Voimakkainta Kaikkien Maiden Vertailussa。(ks。Kuva 1)。Eniten ilmastonmuutokseenLiittyvääAhdistustaKoettiin Brasiliassa。SuomealähimpänäkansainvälisessätutkimuksessaOlivat澳大利亚Ja Kanada。

- Kaiken Kaikkiaan Havaitsimme,EttäilmastoonLiittyvätGangatiivisetTunteetLisäävätuntomuusoireitaJa Laskevat ItsearvioituaMielentervettämunerimmissamaissa。

Ilmastoahdistuksella yhteys mielenterveyteen

Sukupuoli vaikuttaa ahdistuksenmäärään

Ilmastoon liittyvät negatiiviset tunteet lisäsivät unettomuutta kaikissa 25 maassa (kuva 1). negativisten tunteiden suhde unettomuusoireisiin oli merkittävä kaikissa maissa paitsi Kiinassa, Italiassa, Japanissa, Malesiassa, Norjassa, slovakia assa ja Tansaniassa。Negatiiviset ilmastoon liittyvät tunteet korreloivat käänteisesti mielenterveyden kansa, muta tämä korrelaatio ei ollut merkittävä Italiassa, Japanissa, Malesiassa eikä Tansaniassa。在这个问题上,我的态度是否定的välillä oli länsimaissa ja muissa kuin länsimaissa lähes samankaltainen。对我的否定是,它的否定是,它的否定是,它的否定是,它的否定是,它的否定是,välinen korrelaatio oli kuitenkin erilainen länsimaissa verrattuna muihin kuin länsimaihin。Länsimaissa suhde oli merkittävästi vahvempi。

IlmastoonLiittyvät否定纲领赛Tunteet OvatYhteydessäunetomuusoireisiinJa Mielenterveyden Ongelmiin。LisäksiuntomuusoIreetetLiittyvätSukupuoleen。Naisvastaajat ilmoittivatKeskimäärinsuuremmista Unettomuusoireista JaKeskimäärinHeikommastaMielenterveDestä。

- Tuloksemme viittaavat siihen, että ilmastonmuutoksesta johtuvat心理学家stressitekijät liittyvät merkittävästi nuorten mielenterveyteen monissa maissa, Salmela-Aro toteaa。

KansainvälinenTutkimus在Tarpeen上,Jotta Saatai​​siin Empiiriset Arviot Mielenterveyteen Kohdistuvista Ainutlaatuisista Haasteista,Joita Emotionaaliset Negatiiviset Reaktiot Aiheuttavat。

tutkimusartikkeli.关于气候变化的负面情绪与失眠症状和心理健康相关:来自25个国家的横断面证据ilmestyi hiljattain目前的心理学-julkaisussa。

Lisatietoja:

Katariina Salmela-Arokatariina.salmela-aro@helsinki.fi, 050 415 5283

Luelisääkoulutuksestaja ilmastonmuutoksesta

Katariina Salmela-Aro tutkii的valittu教授在vaikuksianuvinvointini

Osaako Koulu Opettaa Miten Sopeutua ilmastonmuutokseen