Evon tiedekansallispuiston selvitys etenee jouhevasti - vielä ehtii vaikuttaa!

15.4.2021
Osana Evon tiedekansallispuiston valmistelutyötä alueellinen työryhmä on kuullut suren määrän intressitahoja - keskusteluihin on osallistunut jo satoja ihmisiä。Kuulemiset ja osallistaminen ovat käynnissä kaiken aikaa, ja ryhmä on yhteydessä vielä monin tahoihin ennen kesäkuuta, jolloin ehdotus tiedekansallispuistosta jätetään ympäristöministeriölle。

Alueellinen työryhmä on kuullut luonnonsuojelulainsäädännön asiantuntijoita, alueen metsäyhtiöitä, maanomistajia, viranomaistahoja (naapurikunnat, Päijät-Hämeen liitto, Hämeen利克斯库斯)ja Suomen Riistakeskusta。Erillisiä kuulemistilaisuuksia on lisäksi järjestetty muun muassa retkeilijöille ja virkistyskäyttäjille, yrittäjille, metsästäjille, Hämeenlinnan kaupungin johdolle ja Puolustusvoimille。Työryhmän puheenjohtajisto on lisäksi ollut yhteyksissä lukuisiin muihin tahoihin。Kaikkiaan virtuaalisissa kuulemistilaisuuksissa on ollut läsnä yli 400 ihmistä。

- Jotta tiedekansallispuiston valmistelu etenee sujuvasti ja kaikilla on jo varhaisessa vaiheessa mahdollisuus kommentoida eri asioita, käytännöksi on otettu, että jokaisessa työryhmän kokouksessa on päätöstä vaativia asioita, mutta myös asioita ja eri tahojen näkemyksiä myöhemmin tapahtuvaa perusteellisempaa keskustelua varten,Kertoo työryhmän puheenjohtaja,教授信息技术KorholaHelsingin yliopistosta。

- Työryhmän valmistelutyö ympäristöministeriöltä tulleen toimeksiannon mukaisesti selkeästi rajattu。森määrä tehdä kesäkuun loppuun mennessä ympäristöministeriölle ehdotus Evon tiedekansallispuistonrajauksesta, lainsäädäntöön liittyvistä erityiskysymyksistä sekä alueen sisäisten toimintojen järjestelyistä。Tämän jälkeen on ympäristöministeriön asia työryhmän ehdotuksen pohjalta arvioida ovatko Evon tiedekansallispuiston perustamisedellytykset olemassa ja käydä tarvittavat hallitustason neuvottelut asiassa, toteaa Korhola。

Työryhmä koottiin edustuksellista demokratiaa noudattaen ja saatu palaute huomioon ottaen niistä alueellisista taoria, joita tiedekansallispuisto koskkettaa。Aluksi Evoon liittyvät mahdolliset intressitahot kartoitettiin, jonka jälkeen työryhmän puheenjohtaja lähestyi erikseen kunkin organisation /järjestön johtoa ja pyysi esittämään henkilöä työryhmän jäseneksi。Jokainen työryhmän jäsen näin ollen laajemman viiteryhmän edustaja kattaen eri yhteiskuntasektoreita maanomistajista partiolaisiin ja metsästäjiin。

- Kyse on siis modernista ekosysteemityöstä, josa kuullaan erilaisia näkökulmia, ja yhteistuumin etsitään ratkaisuja, joissa toiveet ja tarpeet sovitetaan yhteen。她说:“在我的生活中,我的生活是tehdään luonnonsuojelulain pohjalta。Meille Hämeenlinnassa erityisen tärkeää on alueen monpuolisuus, leirialueen toiminnan ja historiallisen metsäopetuksen turvaaminen, sekä elinkeinoelämän näkemykset, toteaa työryhmän varapuheenjohtajana toimiva Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja纱丽Rautio

Työryhmä tiedottaa avoimesti ja päivittää kantojaan sitä mukaa kun erilaisista yksityiskohdista päästään yhteisymmärrykseen。Informaatiota loytyyHämeenlinnan kaupungin Linnan kehitys OY:n sivulta晶澳Helsingin yliopiston Evon tiedekansallispuiston hankesivulta。

-《Nyt on vaikuttamisen aika》Kuulemiset ja osallistaminen ovat käynnissä kaiken aikaa, työryhmän jäseniin voi olla yhteydessä, ja ryhmä tulee olemaan yhteydessä vielä monin tahoihin。Muuan muassa Helsingin yliopisto ja HAMK neuvottelevat parhaillaan keskenään tiedekansallispuiston tarjoamista uusista mahdollisuuksista tutkimus- ja opetusyhteistyön vahvistamisessa。Myös riisttutkimuksen pitkän perinteen jatkaminen olisi tervetullut osa tiedekansallispuisttutkimustoimintaa。Kaikille avoimia fyysisiä kuulemistilaisuuksia tullaan järjestämään myöhemmin keväällä, mikäli koronatilanne sen suinkin sallii, sanoo Korhola。

Tiede在tärkeä osa Evon kansallispuistoaloitetta

Evolla tehtävä tutkimus on monialaista kattaen muun muassa biotieteet, geotieteet, metsätieteet, ilmastotutkimuksen, vesistötutkimuksen, arkeologian, kulttuuriperinnetutkimuksen ja ihmismaantieteen。Näistä tutkimuksen harjoittajata井筒a koottiin erillinen monitieteellinen tiedetyöryhmä tukemaan alueellista työryhmää。

- Tiedetyöryhmää koostettaessa korostettiin tiedesisältöjen avaamiseen, havainnollistamiseen ja tiedekasvatukseen liittyvää osaamista ja näin saatiin kasattua huippuporukka tiedesisältöjä kehittämään, Korhola sanoo。

Ympäristöministeriö sai keväällä 2020 viisi ehdotusta uusiksi kansallispuistoiksi, jotka arvioitiin yhtenäisin perustein。pesteytyksen perusteella esitys Evon tiedekansallispuistotettiin jatkoselvityyn。Koska tiede muodosti merkittävän osan esitystä, ympäristöministeriö päätti antaa Helsingin yliopistolle yhtenä aloitteen allekirjoittajista toimeksiannon asettaa ja koota alueellinen työryhmä asiaa selvittämään。Yliopisto elää keskellä yhteiskuntaa ja sillä on pitkä perinne ja ammattitaito vaativien selvitystöiden toteuttajana。

Mikäli kansallispuiston perustamisen edellytykset täyttyvät, ympäristöministeriö päättää siirtymisestä lakiesityksen valmisteluun。Mahdollinen lakiesitys käsitellään valtioneuvostossa ja lähetetään hyväksynnän jälkeen hallituksen esityksenä eduskunnalle, joka päättää, missä muodossa laki hyväksytään。Laki tulee voimaan tasavallan总统,瓦维斯塔特图参议员,堪萨斯,秘鲁,埃利提斯岛。

Lisatietoja:

信息技术Korhola,atte.korhola@helsinki.fi, p . 050 - 4154528
纱丽Rautio,sari.rautio@hameenlinna.fi, p . 040 - 5220933