Kasvien lumoissa - Roosa Laitinen教授关于繁荣自然-hankkeen uusin jäsen

基因组ika apohjaisen kasvibiologian apulaisprofessor Roosa Laitinen aloitti 1.4.2021 työskentelyn繁荣的自然-hankkeessa, joka toimii bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan有机体- ja进化生物学家tutkimusohjelman alaisuudessa。Laitinen haluaa ymmärtää mekanismeja, joiden avulla kasvit sopeutuvat muuttuviin olosuhteisiin, ja tämän mukautumisen vaikutusta kasvien evolutionary。

Roosa Laitinen tutkii mallikasvi lituruohoa yhdistämällä genetiikan ja genome iikan menetelmiä uusimpinin molekulaarisiin menetelmiin。

- Kasvit ovat kininnostaneet minua pienestä pitäen, ja olen tutkijanurallani laajentanut tietämystäni ja kartuttanut kokemuksia eri mallikasveista ja tutkimusympäristöistä,Roosa Laitinenkertoo。

Väiteltyään tohtoriksi Helsingin yliopistossa aiheenaan非洲菊矮牵牛-lajin kukankehitys, Laitinen muutti Etelä-Saksaan ja aloitti tutkijatohtorikoulutuksenDetlef Weigelinlaboratoriossa。图图斯图蒂先生(拟南芥) luontaisen vaihteluun ja siihen, miten lajin ekotyyppien avulla voidan ymmärtää genomitason vaikutuksia kasvien sopeutumiseen。

- Tämän hetken tutkimusaiheistani kaksi tärkeintä ovat eri genomien välisten yhteisvaikutuksien tutkiminen ja kasvien muovaututuvuuteen liittyvien geneettisten tekijöiden tunnistaminen。Näihin kysymyksiin vastaamiseksi on yhdisteltävä eri lähestymistapoja yksilöstä populaatioihin ja molekyylitasolta lopullisten ilmiasujen ymmärtämiseen。在kasvitutkimuksen kiehtovimpia osa-alueita上的Genomien luonnollinen vaihtelu nykyisessä koko Genomien tuntemisen jälkeisessä ajassa。这个词的意思是:avulla voidan saada tietoa uusista, sopeutumiseen vaikuttavista geeneistä ja niiden yhteivaikutuksista luonnossa, sanoo Laitinen。

Laitisen mukaan on tärkeää tuntea kasvien sopeutumisen ja evolutionary mekanismeja, sillä niiden avulla voidan paremmin ennustaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia kasveihin。Tällainen tieto on ensiarvoisen tärkeää ja arvokasta päättäjille, sillä se autaa ymmärtämään ihmisen toiminnan pitkän aikavälin vaikutuksia ja kehittämään entistä kestävämpiä viljelykasveja tulevaisuuden kasvuympäristöihin。

Laitisesta on innostavaa, että viimeaikainen teknologinen kehitys mahdollistaa tiedon tuottamisen suurella kapasiteetilla。Näin ollen tulevaisuudessa haasteena on se, mitä tällä tiedolla tehdään ja miten sen avulla voidan esittää selväpiirteisiä kysymyksiä ja tarjota niihin vastauksia。

- Uskon欣欣向荣的自然-hankkeen tarjoavan erinomaisen alustan tieteiden väliselle yhteistyölle, jonka ansiosta opimme tuntemaan ympäristömuutosten vaikutusta luontoon。Tutkimustyön lisäksi olen valmistautunut vetämään ohjelman puitteissa kursseja, jotka vahvistavat opiskelijoiden tieteiden välistä ajattelua, sanoo Laitinen。

Laitisella on myös pieni ryhmä Max Planck - institutetissa Saksassa toukokuun 2021 lopun saakka。