Hannele Pokka AloittaaTyöelämäprofessorinaHelsinginYliopiston Bio- JaYmpäristötieteellisessätedekunnassa
渥太里·潘卡托特托特·潘卡··贾贝斯·谢丽斯托蒂埃森特·昆南·伊斯兰·谢谢斯·斯蒂斯汀TYÖELÄMÄPROFESSORIKSI1.9.2020 alkaen。Pokka Tuo Mukanaan Monipuolista Osaamista Korkean Tason Yhteiskunnallisesta Vuorovaikutuksesta Ja Vaikuttamisesta Muun Muassa SuomenYmpäristö-ja luonnonsuojeluasioihin JaKestäväänKehitykseen。

- Tutkitun TiedonSaattamenenninenenenenninninennnalnnalisenPäätöksenteonulottuville on Yksi Tiedekunnan Ja Koko Yliopiston HaaStaista ja Tavoitteista,Ja Siksi OlemmeErittäinIloisia,EttäSaammeHannelenKaltaisen Kokeneen Vaikuttajan Tiimiimme。Tämä在'Lottovoitto'MyösOpiskelijoillemme,Sanoo DekaaniJaakkoKangasjärvi.,生物 - jaympäristötieteellisestätedekunnasta。

- OlenErittäinnnnostunutPäästessäniTekemänntyötäbio-jaympäristötieteellisentiedekunnantiimissä。Tiedekunnan Tutkimus- JaOpetustyökattaamitäajankohtaisimmatteemat viruksista luontotyyppeihin Ja Ilmastomuutokseen。Uskon Voivani Vahvistaa Tiedekunnan jaympärövänyhteiskunnanvuorovaikutusta,Sanoo OttHANNELE POKKA.

ToukooussaYmpäristöministeriönKansliapälikönTehtävästäPoisJäänytHannelePokka在Toiminut Vuosikymmenien AjanYhteiskunnallisenPäätöksenteonHuipullaToimienMyösMuunMuassa Kansanedustajana,OikeusministerinäJALAPINLääninMaaherana。

- Tiedekunnanensimmäisentyöelämäprofessuurinavulla pyrimmemyösvahvistamaan tutkimuksemme JA opetuksemme yhteiskunnallista vaikuttavuutta niin paikallisesti,kansallisesti kuinkansainvälisestikinmuun muassa tuomalla tutkimustamme SEKA osaamistammeentistävahvemminpäätöksenteontueksi。Hannele Pokka Tuo MukanaanPitkän临时yhteiskunnallista Kokemusta Ja Osaamista,Sanoo Tiedekunnan Yhteiskunnallisen Vuorovaikutuksen Varadekaaniatte korhola

Työelämäprofessorintehtävään赫尔辛基斯林Yliopistossa Voidaan Kutsua Tohtorin Tutkinnon SuorittanutHenkilö,yliopistomaailman ulkopuolisessatyöelämässäsaavutetujaerityisenmerkittäviänsioitaja Kokemusta。Ympäristövastuuntyöelämäprofessuurion AluksiKolmivuotinen。TyöelämäprofessoriHoitaaFecrescureia30 verenttisellaTyöajalla奥斯巴金斯托Tiedekunnan Toimintaan Yhteiskunnallisen Vuorovaikutuksen Huippuasiantuntijana,Vierailevana Asiantuntijaluennoitsijana Ja OpintojenTyöelämärelevanssinVahvistajans。