Millaista opiskelu ?

关于使用的teologian ja erilaisten tutkimusmenetelmien kokonaisuus。Nämä oppialat tarjoavat käsitevälineistön ja monpuolisia näkökulmia jokaisen osa-alueen ymmärtävään ja kriittiseen tarkasteluun。

我们的网址是hyvät valmiudet ymmärtää erilaisia uskonon, yhteiskunnan ja kulttuurin sidonnaisuuksia globaalissa maailmassa ja hahmottaa asioiden ajallinen perspektivi。

Opintojen Aikana OpitMyösEsimerkiksiitsenäisenJaRyhmätyöskentelyn,TiedonkäsittelynSekäVuorovaikutikutuksenTaitoja。LisäksiTutkintoAnta AfficaationLukutaitoja,Tieto- JaViestätätekniikanTaitojaSekäValmiudetTieteellisenTyönTekemiseen。

Voit Opiskella Osan OpinNoistasi EnglanninKielellä。Myösopiskeluulkomailla tarjoaa erinomaisen tilaisuuden vahvistaa kielitaitoasi。Tutustut Uusiin Kulttuureihin,VerkostoidutKansainvälisesti,Näkökulmasiomaan AlaasiSekäelämääsiKohtaanAvartuu。SaatMyösTyöelämänKannaltahyödyllistäkansainvälistäkokemusta。

Koulutus Perustuu Korkeatasoisoisoentutkimukseen,JotaTehdännToologisenTiedekunnanViidelläPhopialala:

  • Eksegetiikassa(Raamatuntukimuksessa)
  • Kirkkohistoriassa.
  • systemaattisessa teologiassa
  • KäytännöllisessäTeologiassa
  • Uskontototeessä.
Eksegetiikassa.Tutkitaan Raamattua Ja SenUlkopuolleLejääneitäKirjoituksiaSekäKultuureja,Joissa Kirjoitukset Ovat Syntyneet。Tutkimukseen Perustuvaa Opetusta Annetaan Kahdella Oppialalla:Vanhan testamentin Eksegetiikassa JA Uuden Testamentin Eksegetiikassa。
KirkkohistoriassaTarkastellaan kirkkoja在konnollisia liikkeitä niin muuttujina kuin muuttosvoiminakin。图特基穆斯科赫蒂娜在伊赫斯昆塔,乔萨基尔科特,uskonnolliset yhteisöt sekä niiden vastustajat ovat vaikuttaneet。Tutkimukseen perustuvaa opetusta antaan kahdella oppialalla: yleisessä kirkkohistoriassa sekä Suomen ja Skandinavian kirkkohistoriassa。
Systemaattiseen teologiaan感谢您的支持käsitysten sisältöä sekä rakennetta tutkivat teologiset tieteet。图基穆斯科蒂娜将会为我们的改革做出努力,为我们的filosofia, patristinen teologia sekä globaalitologia ja ekumeeniset ja sosiaaliset kysymykset。Tutkimukseen perustuvaa opetusta annetaan neljällä oppialalla: dogmatiikassa, ekumeniikassa, teologisessa etiikassa ja sosiaalietiikassa sekä uskonnonfilosofiassa。
KäytännnöllinenTeologia图基yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan uskonnollista toimintaa sekä teologian soveltamista käytäntöön。Tutkimukseen perustuvaa opetusta annetaan kolmella oppialalla: käytännöllisessä teologiassa, kirkkososiologiassa ja uskonnonpedagogiikassa。
Uskontototeessä.图基taan erilaisia uskonolisia ilmiöitä ja uskontoperinteitä sekä niihin liittyviä tapoja, uskomuksia, kirjoituksia ja instituoita。关于osa的问题sekä humaniststa että teologista tiedekuntaa。Oppialalla on tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita molemmista tiedekunista。

Näillä aloilla tutkitaan monpuolisesti ja monitieteisesti mm. eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria, uskontojen kohtaamista, teologian ja vaikutusta moderniin länsimaiseen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan, uskonnon suhdeta yksilöiden ja yhteiskuntien hyvinvointiin sekä uskonnollisuuden muuttumista Suomessa,Euroopassa ja maailmanlaajuisesti。莫奈的大师在雅基索特,kokonaisudet totetetaan oppialojen yhteistyönä。

Teologian Ja Uskonnontutkimuksen Koulutusohjelmissa Opintosuunta在NiilläOpickelijoilla,Jotka Hakeutuvat Opettajan PedaGogisiin Opintoihin(Opetuksen Ja KasvatuksenAsiantuntijatyönOpintosuunta晶澳islamilaisen teologian opintosuunta)Tai kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen tehtäviin (Kirkkojen Ja UskonnollistenYhteisöjenAsantuntijatyönOpintosuunta)。Kirkkojen Ja UskonnollistenYhteisöjenAsiantuntijatyönOpintosuunnassa在Mahdollisuus Suorittaa Tuologian Tutkinto,JokaYhdessäTeologianKandidaatin Tutkinnon Kanssa Tuottaa Kelpoisuuden Suomen Ev.Lut。Kirkon Papin / Lehtorin Virkaan。OpetustehtävienOpintosuunta valmenta valmenta uskonnon aineenopettajantehtäviin:tk- ja tm-tutkintoYhdessäAntavatKelpoisuudenevankelisluterilaisen Uskonnon Ja Jonkin Tooisen Opetettavan Aineen Opettajaksi。

伊斯兰教理论家对mahdolista suorittaa islamin aineopettajakelpoisuuteen vaadittavat的看法(60页)。

Lue lisää pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuuksista。

Teologisesa Tiedekunnassa KandidaattivaiheenOpetuksenJärjestääTeologianJa Uskonnontutkimuksen Kandiohjelma。Se tarjoaa laaja-Alaista Uskonnon AsiantuntijuuteenTähtääväääkulutusta。Opiskelija Perehtyy Uskonnontutkimukseen Teologian Eripioineiden Kautta Ja Tarkastelee UskontoaIlmiönä,Joka Vaikuttaa Historianan,Yhteiskuntaan,Arvoihin Ja Globaalin Maailman HaaThisiin。Ohjelmasta Valmistuu Teologian Kandidaatteja。

Lue lisää kanditutkinnosta ja kandiohjelman sisällöstäTeologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman sivuilla。

Teologisessa Tiedekunnassa Maisterivaeheen OpetuksenJärjestääTeologianJa Uskonnontutkimuksen Maistiohjelma。OhjelmanTehtävänä在Harjoittaa Korkeatasoista Akatemista Tutkimusta Ja Opetusta Uskontoon Ja TeologiaanLiittyvissäthitallisissa,KäsitteellisissäJAKulttuurisissa Kysymyksisa。Koulutusohjelmassa Tutkitaan UskontojenYksilöllistä,Kulttuurista Ja SosiaalistaMerkityStätverystaNykypäivänn。Tutkittu,syvällinentieto auttaaymmärtämämänänmerkittäviäeuropanja koko maailmanlaajuisia muutoksia,库伦·莫提科斯托鲁特拉,Uskonnollisiaääri-ilmiöitä,UskontojenVälisiäsuhteita,Moniarvoisuutta Ja Hyvinvoinnin Tulevaisuutta。Ohjelmasta Valmistuu Teologian Maisteraita。

LueLisääMaisteritutkinnostaJaMaisteriohjelmansisällöstäTeologian Ja Uskonnontutkimuksen Maisteriohjelman Sivuilla

阿曼alansa kansainvälisiä osajia, joiden antama opetus perustuu uusimpaan ja korkeatasoiseen tutkimukseen。otetaan huomioon monikulttuuristuvan yhteiskunin haasteet ja pyritään vahvistamaan tutkinnon suorittavien kykyä havainnoida yhteiskunnan aatteisen ilmapiirin mutosta ja etsiä rakaisuja ajankohtaisiin haasteisiin。

Tiedekunnassa OpetuksenKehittäminen在Aktiivista JaYhtenäkeskeisenäTavoitteenaon Opintojen Sujuvoittamenen。OpetuksenKehittämisessäTiedekunnanOpiskelijoilla on Keskeinen Rooli。Vuonna 2020 Tiedekunta on Aloittanut Uudenlaisen Hops-OhjauksenJärjestelmän,JollaPyritäänTukemaanopiskelijoiden Hyvinvoidtia Ja Opintojen Sujuvuutta。

卢lisaa kursseista。Opintoihin voit tutustua myös vierailemallaOpiskelijan Ohjeissa.

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma on mukana Helsingin yliopiston digiloikkaprojektin ensimmäisessä vaiheessa(2017-18)。Tärkeä osa teologisen digiloikkaa on yhteistyö Avoimen yliopiston kanssa。kursseista ja osasta aineopintotason kursja tehdään verkkokurssit, jotka ovat Avoimen opiskelijoille ainoa ja kandiohjelman tutkinto-opiskelijoille vaihtoehtoinen suoritustapa。Verkko-opetus ja lähiopetus tukevat toinen toisiaan niin, että molemmissa käytetään osin samoja aineistoja。Teologisen tiedekunnan jo olemassa olevia digitaalisia oppimisympäristöjä kehitetään ja ajanmukaistetaan (esim。Klassisten kielten sivuja) sekä lodaan uusia oppimisympäristöjä (esim。Tutkivan kirjoittamisen sivusto)。我想说的是,我们应该把它当作一种教育方式。