Tutkijalle

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimus toteutetaan valtaosin tutkimusryhmissä, joiden johtajilla on täydentävän rahoituksen vastuuhenkilöinä merkittävät oikeudet ja vastuut。Lääketieteellisen tiedekunnan vastuulliset tutkijat nimeää tutkimuksesta vastaava varadekaani。Yli 500 vastuullista tutkijaa(英国)首席研究员(组长)穆多斯塔

Nimettäessä uutta vastuullista tutkijaa käytetään ohjenuorana rehtorin päätöksen 103/2009 mukaisia tutkimusryhmän johtajan kriteereitä:

 • tohtorin tutkinto
 • 它是hankittu täydentävä rahoitus
 • 1个佣工托托里库鲁特塔万奥豪斯
 • 我们将在这里建立一个组织
 • affiliaatio tiedekuntaan
 • 我们在赫尔辛基吃了一顿饭。

Rehtorin päätöksen mukaisesti vastuullinen tutkija voi olla myös henkilö, joka ei ole palvelussuhteessa Helsingin yliopiston muutoin kiinteästi littynyt tiedekunnan tai erillisen laitoksen tutkimustoimintaan。relevant anteilla tutkimusaloilla vastuullinen tutkija voi olla myös itsenäinen tutkija, joka toimii ilman tutkimusryhmää。Tutkimusryhmien ja niiden johtajien tunnistaminen tiedekunnan tutkimuksen perusyksiköksi kansainvälisen käytännön mukaista, ja se parantaa merkittävästi tietoisuutta käynnissä olevasta tutkimustoiminnasta ja tutkimussuunista。

研究学院:n muodostaminen antaa vastuullisille tutkijoille foumin, jota kautta vaikutusmahdollisuudet tiedekunnan tutkimusrelsointiin (infrastruktuurit, tutkimusvirat, tilat) paranevat。Rehtorin päätöksen mukaisesti yliopiston ulkopuolisella rahoituksella yliopiston palkattujen vastuullisten tutkijoiden työtehtäviin voidan sisällyttää tutkimustyöhön liittyvän opetuksen antamista 5 prosenttia vuosityöajasta ilman eri korvausta。英国伊明塔基利研究学院。

Vastuullisen tutkijan aseman hakeminen
Vastuullisen tutkijan asemaa lääketieteelliseen tiedekuntaan haetaan Tutkimusportaalin kautta:

 1. 弥尼http://tuhat.halvi.helsinki.fi/。
 2. Valitse ylavalikosta“个人”。
 3. Kilkkaa kuvan alta“编辑档案”。
 4. Valitse sivupalista“首席研究员”。
 5. Rastita“我想提交一份首席研究员申请”。
 6. Valitse“医学院”。
 7. Kirjoita / liimaa hakemus。
 8. Klikkaa sivun alareunasta“拯救”,jolloin hakemus lähtee tiedekuntaan。
 9. Lähetä CV ja julkaisuluettelo yhtenä Pdf-tiedostona sähköpostitse:alise.hyrskyluoto@helsinki.fi

Vastuullisen tutkijan hakemukset arvioi tutkimuksesta vastaava varadekaani tai hänen pyynnöstään tutkimusneuvoto。

Lisatietoja:

Asiantuntija Alise Hyrskyluoto,alise.hyrskyluoto@helsinki.fi

Lääketieteellisen tiedekunnan vastuulliset tutkijat hakevat aktiivisesti rahoitusta omille tutkimushankkeilleen, ja tämä täydentävä rahoitus onkin suuruudeltaan jopa 80 prosenttia tiedekunnan saamasta budjettirahoituksesta。

Tiedekunnan tutkimustoiminnan merkittävimmät kotimaiset rahoittajat ovat芬兰AkatemianLisäksi useat yksityiset säätiöt ja业务芬兰

Saatiorahoittajista tarkeimpia ovat

Noin 30 prosenttia lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuksen täydentävästä rahoituksesta tulee Suomen ulkopuolelta。Suurin ulkomainen rahoittaja对欧盟的看法。Yhä kasvava joukko tiedekunnan tutkijoista on mukana EU:n puiteohjelmista rahoitetuissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa。Tiedekunnassa在lisäksi käynnissä上欧盟komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastonrahoittamia hankkeita。Rahoitusta on saatu myös Yhdysvalloista mm。国家卫生研究所-organisaatiolta。

Merkittäviä Meilahden tutkijoita rahoittavia kansainvälisiä säätiöitä ovat mm. pohjoismaista yhteistutkimusta rahoittavaNordForsk, syopatutkimusta tukeva全球癌症研究, sekä rahoitusta diabetestutkimukseen myöntävä青少年糖尿病研究基金会。Kansainvälistä rahoitusta saadaan myös mm. lääkeyrityksiltä kansainvälisten tutkimussopimusten puitteissa。

欧洲研究委员会
地平线2020
ResearchProfessional -verkosto

Tehtava

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuseettinen toimikunta on yksi Helsingin yliopiston kolmestatutkimuseettisesta toimikunnasta。Toimikunnan tehtävänä on antaa lausuntoja tiedekunnan piirissä tehtävistä tutkijalähtöisistä lääketieteellisistä tutkimussuunnitelmista, joista tarvitaan eettisen Toimikunnan lausto。Toimikunta ei käsittele sellaisia tutkimuksia, joista tulee saada lakisääteinen lausunto sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta tai TUKIJA:lta (Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen Toimikunta)。

Asiakirjojen toimittaminen

Tutkimuksesta vastaavan tutkijan tulee lähettää toimikunnalle korkeintaan kuusi sivua pitkä tutkimussuunnitelma, perustelu ettisen enakkoarvion tarpeelle sekä arvio tutkimuksen etiikasta。Lisäksi tutkijoiden tulee lähettää toimikunnalle rekisteriseloste, jos tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja。Asiakirjat toimitetaan sähköpostitse toimikunnan sihteerille。Toimikunta pyrkii käsittelemään tutkimussuunnitelmat kolmen viikon kuluessa。Loma-aikoina网址:syytä varautua pitempiin käsittelyaikoihin。

Jasenet kaudella 2018 - 2021

 • Puheenjohtaja: Antti Sajantila教授,Medicum, oikeuslääketieteen osasto
 • Kansanterveystiede: Ossi Rahkonen教授,Clinicum, kansanterveystieteen osasto
 • 生物统计学:Samuli Ripatti教授,Clinicum, kansanterveystieteen osasto, FIMM
 • 精神病科:Anna Keski-Rahkonen教授,堪萨斯医学院
 • Biolaaketiede: Dos。Nils Bäck, Medicum,解剖学osasto
 • Kliinis-teoreettinen tutkimus: Kliin.opett。佩特里·阿斯蒂拉,医学,细菌学家和免疫学家
 • Kliininen tutkimus: Kliininen opettaja Mika Laitinen, Clinicum, sisätautien osasto
 • Tohtorikoulutettava Lauri Koivula (varajäsen:贾尼皮里宁)
 • Tietosuoja-asiantuntija, Yliopistopalvelut
 • Sihteeri ja maallikkojäsen: palvelukoordinaattoriEeva-Liisa Saarinen, YPA-Meilahti