työelämäprofessorit.
Työelämäprofessoriksi赫尔辛因yliopistoon voidaan kutsua tohtorin tutkinnon suorittanuthenkilö,Yliopistomaailman ulkopuolisessatyöelämässäsaavutetujaerityisenmerkittäviänsioitajakokemustaja Kokemusta,霍伊斯塔在Hyötyäyliopistontoiminnalle。

Työelämäprofessori在AinaMääräaikainenJATYÖSKenteleeOSA-Aikaisena(Tyypillisesti 20-50%)varsinaisen阿曼Tehtävänsänhella。Tavoitteena on,ettätyöelämäprofessorivahvistaa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta janäkyvyttä。

työelämäprofessorintehtävätäytetäänkutsusta。Koska Kysymys ei Ozeelyellisiin Ansioihin PerustuvastaTehtävästä,eityöelämämerofessuurintäytössäkäytetäasiantuntijamenettyä。työelämäprofessoriei kuulu varsinisien教授Ryhmään。

LauriHetemäki.

vtt,杜塞蒂蒂劳里Hetemäkion Kansallisella JaKansainväliselläTasollaansioitunut,Korkean Tason Tutkija JA TiedoLiittinen Vaikuttaja Niin Korkealla Hallinnollisella Kuin Yhteiskunnallisen Vuorovaikutuksen Tasolla。hetemäkityöskenteleeapulaisjohtajana efi:SSA(欧洲森林学院)JA On Ol OltutMetsätieteidennnakoinninneNimmäinen教授(UEF)JA On Aman Alansa Johtavia Tutkijoita。

在Väitellyt的赫尔辛基斯汀ylsingin ylsingin yliopistostajahän上的Hetemäki·莫塔尔·梅萨恩·泰森坦杜塞蒂蒂ValtaosanTyö-jaluottamushenkilöurastaan​​vtthetemäkion KoordinoinutMenestyksekkakäästiSekäsuomenEttäEufoopanTasollaLaajoja Tutikimushankkeita Tutkimushankkeita。LisäksiHän在Johtanut Vuodesta 2015年Alkaen Paneurooppalaista认为斯特斯特Tiedopoliittista Foorumia。Hetemäki在ToiminutPitkäänTiedekunnanNannantoiminnanKeskiössäLevissaKansainvälisissäInstituuteissa JaTyötehtävissä。HetemäenAnsioterityisesti蒂埃杜丽尼克JA TutkimuksenSarallaNähdännSuulenaArvona Tiedekunnalle。Hetemäki在ErittäinLaajaltiVerkostoitunut Niin Kansallisesti KuinKansainvälisestikin。

Maatalous-MetsätieteellinenTiedekuntaon Kutsunut LauriHetemäenLuonnonvarojenKestävänKäytönNnakoinninTyöelämäprofessoriksiKolmeksiVuodeksi Ajalle 1.1.2021-31.12.2023

LuonnonvarojenKestävänKäytönNnnakoinninTyöelämäprofessori

HANNELE POKKA.

Ott Hannele Pokka on Kansallisella JaKansainväliselläTasollaAnsioitunut,Korkeimman TasonYmpäristöasioidenViranhaltija,Entinen Ministeri,Kansanedustaja,LapinLääninMaaherraJa Korkea Kansallisen Tason Poliitikko。YMPäristöministeriönKansliapäälikköhannelePokka在Toiminutvuosikymmeniäsuomalaisen Poliittisen JaYhteiskunnallisenPäätöksenteonSekäHallinnonKorkeimmillaAsteilla。

Hannele PokkaVäitellyttohtoriksi赫尔辛因yliopistonoikeustieteellisestätedekunnasta。Hänonmyöslapin yliopistonympäristöoikeudendosentti ja Joensuun Yliopiston(尼克斯。Itä-umen Yliopisto)YMPäristö-梅萨瓦·凯恩·凯恩省Tyiinut Bio-JaYmpäristötieteelisenTiedekunnanKannaltakeskeisilläalikisillakeskeisilläalikisillakeskeisillakesskeisilläalueilla niin temaattisestikuinaatikin on toiminut Bio-jakansliapälikkkkkkkölikkkkkkkkkk

Bio-JaYmpäristötieteellinenon Kutsunut Hannele PokanYMP​​äristövastuunTyöelämäprofessorinTebtäväänKolmeksiVuodeksi1.9.2020 Alkaen。

Lue nimitysuutinen.

YMPäristövastuuntyöelämäprofessori

MarttiHetemäki.

VTT MarttiHetemäkiValtioshteeri,Kanslipäällikkö在TehnytMerkittävänUranValtiovarainministeriönPalveluksessa。HäntoiminennennenitystäkansliapälliköksiAlivalTioshteerinäJAINNNENMuun MuassaKansantalousosastonPäällikkönä。HänonMyösIntranHallituksenPuheenjohtaja,Finanssivalvonnan Johtokunnan Varapuheenjohtaja JaTurvallisuuskomiteanJäsen。

MarttiHetemäkiväitellytvaltioteen tohtoriksi赫尔辛因yliopistosta。HänenJulkaisunsaKäsittelevätFinanssipolitiikkaa,TyönTaloustiedettä,堪萨邦维斯特塔拉塔拉·贾拉利蒂托

ValtioteElelinen Tiedekunta在Kutsunut MarttiHetemäenTaloustenteenTyöelämprofessorinTehtäväänViidenVuodenMääräajaksi。hetemäkialoittaatehtävässännsyksyllä2020.TYÖELÄMÄPROFESSORINTehtäväSijoittuu赫尔辛基经济学研究生院(赫尔辛基GSE)。

Lue nimitysuutinen.

Talosteetteentyöelämäprofessori

ReettaKivelä.

EttReettaKivelällä在Ainutlaatuinen Kokemus Tutkimuksesta,Elintarviketeollisuudesta JaNäiden积分塞斯塔SekänovenaatiotoiminnanKetjusta。Kivelä在erityisen tunnettukehittämästäännyhtökaura.-tuotenimellämarkkinoitavasta elintarvikeinnovaatiosta,jonka汉上ollutkehittämässäJA luomassa tutkimuksesta yrityksen perustamiseen JA tuotteen kaupallistamiseen JA markkinoiden vakiinnuttamiseen。Hänellä在kaikkiaan laaja kokemus suomalaisesta elintarviketeollisuudesta sen eritehtävistäfotkehityksestäjohtamiseenjamarkkinointiinsekätutkimusmailmasta。Kivelänerityisaluetta在Innovaatioprosessi JaInnovaatiojärjärjärjärjestelmänkehittäminenJAJohtaminen Kes-Tävässäruokaketjussa。

Maatalous-MetsätieteellinenTiedekunta在Kutsunut ReettaKivelännovaatiojohtamisenJaKestävänruokaketjuntyöelämäprofessorintehtäväänkolmenvuodenmääräajaksi1.9.2020 alkaen。

Lue nimitysuutinen。

Innovaatiojohtamisen JaKestävänRuokaketjunTyöelämäprofessori

ilmo aronen

MMT,Dosentti Ilmo Aronen on Maatalous-MetsätieteellisenTiedekunnasta校友Ja Dosentti。TälläHetkelläHänTyöskenteleeLantmännenFeedOy:Ssätutkimusjohtajana。arosella onpitkäkokemustiedekunnan kannalta keskesisten maatalouden ja ruokaketjun alanelinkeinoelämänjohtotehtävistä。Aronen on erityisen Ansioitunut Tuotekehityksen Johtamisessa JaTähänLiittyenelinkeinoelämänjatutkimuksen Intentaatiossa Ja senKehittämisessä。arosella在Laajat Kansalliset JaKansainvälisetVerkostotAlan Yritysmailmassa Ja Maatalousalan Tutkimuksessa。

Maatalous-metsätieteellinenTiedekunta在Kutsunut Ilmo Arosen raenalaudensekäruokaketjunliiketoiminnan Ja JohtamisenTyöelämäprofessorinTehtävännKahdenvuodenMääräajaksi1.8.2019 Alkaen。

Lue nimitysuutinen.

MaataloudenSekäRuokaketjunLiiketoiminnan Ja JohtamisenTyöelämäprofessori

vesavihriälä.

vtt vesavihriäläon maan Johtavia Talouspoliittisia Vaikuttajia Ja Asiantuntijoita。Hänonelinkeinoelämämäntutkimuslaitoksenetla:n jaelinkeinoelämänvaltuuskunnaneva:n toimitusjohtaja。韩对myösaikaisemmin toiminut eturivin talouspoliittisissatehtävissä:欧盟:N komission varapuheenjohtaja奥利Rehnin neuvonantajana,talousneuvostonsihteeristönpäällikkönäJAalivaltiosihteerinävaltioneuvoston kansliassa,Pellervon taloudellinen tutkimuslaitoksen toimitusjohtajana JA锁门潘金kansantalouden osastonpäällikkönä。

Väitellytvihriälä在väitellytvaltioteen tohtoriksi helsingin yliopistosta。HänenTieteellinenTuotantonsaKäsitteleeTalous-JA Rahapolitiikkaa Ja RahoitusmarkKino。

Valtioteellinen Tiedekunta on KutsunutVihriälänAtorstieteenTyöelämäprofessorinTehtäväänKolmenVuodenMääräajaksi1.7.2019 Alkaen。

Lue nimitysuutinen.

Talosteetteentyöelämäprofessori

Anneli Pauli.

MMT Anneli Paulilla在PitkäKokemusTiede-,Innovaatio- JA YliopistopolitiikanJohtotehtävistä。EuropanKomissiossaHänTyöskenteliVarapääjohtajanaTutkimuksenJAInnovoinninPääosastossaJAYhteisessäTutkimuskeskuksessaSekäilmastoimienPääosastonPääjohtajanNeuvonantajana-,InnovaAtio- Ja KilpailukySioissa。

Suomen Akatemiassa Pauli Toimi Ylijohtajana JaPääsihteerinä。Hänonollututöslappeenrannanteknillisen yliopiston rehtori ja tiedekeskus heurekan Johtaja。

Anneli Pauli on Koulutukseltaan Maatalous-MetsätieteidenTohtoriPääaineinaanHimnologiaJa Mikrogioologia。Hänonmyösaaltoyliopiston kunniatoktori ja dosentti。

Matemaattis-luonnontieteellinen Tiedekunta在KutsunutHänetTyöelämämämämämämämämämämämämämämämäväväänAlanaanGlobaalitSuureet HaasteetNeljänVuodenMääräajaksiAllaen1.3.2019。

Sähköposti:Anneli.Pauli@helsinki.fi.
Lue nimitysuutinen.

Globaalien Suurien HaasteidenTyöelämäprofessori

PasiPöllänen.

Carean Tutkimus- ja Koulutusjohtaja,YliläkäripasiPölläsellä上的TaustallaPitkäAkateeminenUra。Hän在väitellytsekälääketeenettä历史学家阿尔特拉。Hän在赫尔辛因yliopiston Ja Turun Yliopiston Dosentti。LääketeeleliseenTiedekunnanTavoitteena在SaadaadaadkykyäpölänenVieläneristäParemminEdistämännAlueellaanLääketeelelistäKoulutuksenKehittämistäJATiteuttamista。

LääketeellinenTiedekuntaon KutsunutPasiPölläsenLääkettieellisenKoulutuksenTyöelämäprofessorinTehtäväänAnshaen1.3.2019(5 Vuotta,35%Työsuhdeyliopistossa)。

TehtäväRahoiteTaanKymenlaakson Sairaanhoito- Ja SosiaalipvelujenKuntayhtymäCarealtaSaadullaLahjoituksella。

Lue nimitysuutinen.

lääkettielisenkkoulutuksentyöelämäprofessori

outi ihanainen-Rokio

FT OUTI IHANAINEN-ROKIOTYÖSKENTELEEPERUSTAMASSAANKONSULTTIYRITYKSESE。Hän在Toiminut erityisestieTeknologiayritysten MarkkinOinti- JAViestäasiantuntijana。Ihanainen-Rokio在Väitellytomerisaatioviettinnästäjahänellä上的KokemustaMyösorensisaatioviettinnänopettamisestakorkeakoouluissa。

Valtioteellinen Tiedekunta on Kutsunut Outi Ihanainen-RokioOrganisaatioviettinnän,erityisestiYritysviestinnänTyöelämäprofessorinTehtävänänKolmenVuodenMääräajaksi1.8.2018 Alkaen。

OrganisaatioviestinnänTyöelämäprofessuuri·托特特塔·疏动疏远的Lahjoitusvaroin。Suulimpia Lahjoittajia Ovat Pro Com - ViestinnänAmmattilaiset,Taloudellinen Tiedostuskeskeskus Tat,杜霍亨Mussusäätiö,Juho Ja LempiPitkäsenSäätiösSekänokia。赫尔辛林yliopiston valtioteelinen tiedekunta vastaa loppurahoituksesta。

Lue Outi Ihanainen-Rokion Haastattelu

Organisaatioviettinnän,erityisestiyritysviestinnäntyöelämäprofessori

kaarlo simojoki.

Lt Kaarlo Simojoki在A-Klinikka Oy:N ToimitusJohtaja Ja JohtavaYlilääkäri,佩塔·埃里尼斯省Simojoki在SuorittanutLääketeentohtorintutkinnon赫尔辛林Yliopistossa Vuonna 2013. Simojoki on Alan Tunnettu Asiantija Ja Aktivinen Yhteiskunnallinen Vaikuttaja,Jolla On Laajat Kansalliset JaKansainvälisetVerkostotPäihdeläänketeenalalla。

LääketeellinenTiedekunta在KaarloSimojoenPäihdelääkofessorinTyölämäprofessorinTehtäväänViidenVuodenMääräajaksiAllaen1.7.2018。

PäihdeläääketeenTyöelämäprofessuuriRahoitetaanalko Oy:n lahjoitusvaroin。

lue simojoen haastattelu

PäihdelääketeenTyöelämäprofessori

Timo Kaisanlahti

OTT,KTM,Dosentti Timo KaisanlahtiTyöskenteleeKeskinäinenLäkeyhtiövarmanPääjuristina。Hän在koulutukseltaan oikeustieteen tohtori ja toimiiitä-suomen yliopiston oikeustaloustieteen dosenttina。

oikeustieteellinen tiedekunta在Kutsunut Timo KaisanlahdenTilinpätösoikeudenTyöelämäprofessorinTyöläänviidenVuodenMääräajaksi1.1.2018 Alkaen。

Sähköposti:timo.kaisanlahti@helsinki.fi.

TilinpäätösoiseudenTyöelämäprofessori

Tuomas Lehtinen.

OTT,Dosentti Tuomas Lehtinen andaijotoimistoCastrén&snellmanin大阪。Hän在koulutukseltaan oikeutieteen tohtori ja toimii turun yliopiston sopimusoikeuden jaKansainvälisenKauppaoikeudendosenttina。TuomasLehtisellä在ErittäinLaajaKokemusriita-Asioiden Hoitamisesta Niinoikeudenkäynneissäkuinvälimiesmenettyissäkin。

oikeustieteellinen tiedekunta在Kutsunuthänetasisajajaoikeudentyöelämämämämäprofessorintehtävään1.1.2018alkaen(5 vuotta,50%työsuhdeyliopistossa)。

Sähköposti:tuomas.lj.lehtinen@helsinki.fi.
推特:@tl_lehtinen.

asianajajaoikeudentyöelämäprofessorintehtäväärahoittavatosin suomen asisajajaliitonsäätiöjasuomen ashanjajaaliitto。

asianajajaoikeudentyöelämäprofessori

Petri Peltonen.

Ft,Dosentti Petri Peltonen在Taloudellisen Geologian Ja Mineralogian Asiantuntija。Peltonentyöskenteleetoimitusjohtajana aurora探索oy-nimisessäsuomalaisessamalminetsintäänerikoistuneesa yrityksessa。Peltonen在Taloudellisen地质学家Ja Mineralogian Asiantuntija,Jolla在Laaja Teollisuuskokemus alan EriyYrityksistä。

Matemaattis-LuonnontieteellinenTiedekunta在Kutsunut Petri Peltent Taloudelisen地质学TyöelämäprofessorinTehtäväänviidenVuodenMääräajaksiAllaen1.11.2017

Sähköposti:petri.t.peltonen@helsinki.fi.

Taloudellisen地质学家Työelämäprofessori

Pekka Sauri.

Phd Pekka Sauri在Pitkän临安Poliitikko Ja Viranhaltija,JokaTyöskenteliAiemmin Helsingin Kaupungin Apulaulishaupunginjohtajana。Sauri在viestätäoimistotekirinsekäaalto执行教育(aalto ee)neuvonantaja。

Valtioteellinen Tiedekunta on Kutsunut Pekka SaurinOrganisaatioviettinnäntyöelämäprofessorintehtäväänkolmeksivuodeksi23.10.2017-22.10.2020。Hänenerityisalueenaan yhteiskunnallinenviestitä。

Sähköposti:pekka.sauri@helsinki.fi.
推特:@Pekkasauri.

OrganisaatioviestinnänTyöelämäprofessuuritTotteTaan疏动司令部Lahjoitusvaroin。Suulimpia Lahjoittajia Ovat Procom - Viestinnänammattilaiset,Taloudellinen TiedotustSoimisto Tat,苏霍尔Ja LempiPitkäsenSäätiööätiösSekänkänkänkänkänkänkänkänkänkia。

OrganisaatioviettinnänTyöelämäprofessori