Akateemikko Ilkka Hanskin Rahasto

“ilkkahanskintäpläpläverkkoperhostutkimusahvenanmaalla on ainutlaatuinen jakansainvälisestiinnnettu mallisysteemi,乔纳·瓦拉在Tutkittu Monia Ekologian Ja EvoluutiogianKeskeisiäkysymyksiä。”

Teoreettisen JA Empiirisen Tutkimuksen Vuorovaikutikutaja

Akateemikko Ilkka Hanski Oli Yksi Suomen Tunnetuimmista Tutkijoista。HänenTutkimusalansaOli(Populaatio)Ekologia Ja Luonnonsuojelubioologia。Hänoli erityisenkiinnostunut luonnon monimuotoisuudensäilytämiseenliittyvistäkysymyksistä。Hanski YhdistiTyössäänatemaattaMallinnusta Japitkäaikaisiaekologisiaseuranta-aineistoja,JaHänestäMaailmanlaajuisesti屯er伊丽西斯蒂·科普拉蒂蒂伊

Vuonna 1991 Ilkka Aloitti Tutkimukset Ahvenmaallaesiintyvällätäpläverkkoxella。täpläverkkoperhosestatuli vuosienmyötäguosapulaatiobiologiatukimuksenmallilaji,erityisesti liittyen tutkimuksiinsiitä,miten lajit regoivatelinympäristönpirstutumiseen。AhvenanmaanLisäksiIlkka Teki Tutkimuksia Muun Muassa Lantakuoriaisten Parissa Borneolla Ja Madagaskarilla。viimeisimmismisätutkimuksasaanhänselvittimyösihmistenasuinympäristönbiologisenmonimuotoisuuden vaikutusta allergioihin ja muihintulehdusperäisiinsairauksiin。

Ilkka Hanski OliSekäbrittiläisen皇家学会Ettäyhdysvaltalaisen国家科学院 - 伊恩斯岛院。Hänsai uransa aikana arvostetuja palkintoja kuten ruotsin Kuninkaallisen Tiedeakatemian Pikku-Nobeliksi Kutsuttu Crafoord-Palkinto,巴尔尔尼邦PalkintoSekäbbva-säätiönyöntämängights的知识Palkinto。全能纪念ArvonHänSaiVuonna 2015。

TuetiedettälahjoittamallaRahastoon

在Perustanut akateemikko ilkka hanskin rahaston的赫尔辛因yliopisto。Rahasto KunnioittaaHanskinelämäntyötäkerämälläVaroja,Tukemalla TutkimustaSekäEdistämälläyhteiskunnallistaVuorovaikutusta Populaatio- ja luonnonsuojelugian alalla。

Tee Lahjoitus Verkossa Ja Tule Mukaan全泰泰基豪

Lisätietoalahjoittamisesta赫尔辛因yliopistolle