Organismi - ja evoluutiobiologia

生物佳ympäristötieteellisen铁德昆南生物进化生物学家tutkimusohjelma(OEB)Rakentuu noin 40:stä tutkimusryhmästä, joissa työskentelee 40 vastuullista tutkijaa ja 120 tutkijaa。Tutkijamme työskentelevät Viikin biokesksissa Helsingin yliopiston Viikin kampuksella。图特基穆什耶尔玛在hyvin kansainvälinen - sen图特基亚特ovat kotoisin maapallon monista eri kolkista。

图特基穆什米的人民将会在这个国家生活selkärangattomiin ja kasveista selkärankaisiin。Tutkimusohjelman tutkimuksen lähestymistavat ovat monpuolisia ja vaihtelevat molekyylibiologiasta fysiologiaan ja evolutiiviseen genetiikkaan ja genome iikkaan, sekä teoreettiseen mallintamiseen ja bioinformatiikkaan。

Tutkijamme yrittävät ratkaista muun muassa kasvien ja eläinten kehityksen säätelyyn ja signalointiin eli soluviestintään liittyviä tekijöitä, eliölajien sopeutumista stressiin ja sen vaikutuksia eliöiden selviytymiseen muuttuvassa ilmastossa sekä eliöiden evolutionvaikuttavia tekijöitä。Tutkimuksessa lodaan ja käytetään hyödyksi suren skaalan ekologisia, bioinformatiikan ja metabolomiikan eli solujen aineenvaihduntatuotteiden aineistoja。

Vahvuudet

生物进化生物学家tutkimusohjelma我要为你祈祷

Sen lisäksi, että ohjelmassa tutkitaan eliöitä ja populaatioita niiden luonnollisessa ympäristössä, ohjelman tutkijoilla on myös mahdollisuus tutkimuksiin kontrolloiduissa olosuhteissa Helsingin yliopiston tutkimusasemillaTvarminnessa,Lammilla晶澳Kilpisjarvellasekä Viikin kampuksen koekentällä ja kasvihuoneissa。

Korkeatasoiset keskitetyt tutkimuslaitteet ja- palvelut(研究基础设施)genome iikan, transkriptomiikan, proteomikan ja massaspektrometrian, metabolomikan, kasvien fenotyyppauksen sekä valo-, konfokaali- ja elektronimikroskopian aloilla antvat tutkijoille erinomaiset mahdollisuudet selvittää laaja-alaisesti biologisia prosesseja。

Yhteistyo

Yhteistyötahoihimme ja -verkostoihimme kuuluvat muun muassa Luonnonvarakeskus LUKE ja Suomen ympäristökeskus SYKE, jotka myös sijaitsevat Viikin kampuksella。

Koulutusohjelmat

Helsingin yliopistonkoulutusohjelmissa:

  • Kandiohjelmat:生物学家kandiohjelma, Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
  • 大师:进化生物学家大师,Kasvibiologian大师,生命科学信息学大师,Genetiikan大师,molekulaisten大师。
  • Tohtoriohjelmat: Kasvibiologian tohtoriohjelma (DPPS), Integroivien Biotieteiden tohtoriohjelma (ILS), Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelma (LUOVA)