Ekosysteemit ja ymparisto

laja -alainen ja monitieteinen ekosyemit ja ympäristö -tutkimusohjelma tutkii ihmisen toiminnan vaikutuksia maa- ja vesiekosysteemeissä。Tutkijamme etsivät ratkaisumalleja ajankohtaisiin ympäristöongelmiin。Ohjelman painopistealat ovat:

  • 我的朋友们都很喜欢我
  • Itameri
  • kaupunkiekosysteemit。

IlmastonmuutostutkimusPainottuu sekä pitkän aikavälin ilmastovaihteluihin että viimeaikaisen ilmaston lämpenemisen syihin ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ekosysteemeissä。Tämä sisältää muun muassa mustan hiilen rooliin ilmastonmuutoksessa ja hiilen kierron arktisilla alueilla, sekä ilmastoriskien muodostumisen yhteiskunnassa。

Itämeren我是卢玛-阿吕·图特基穆斯Keskittyy merellisten ja sisävesiekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan, sekä ilmastonmuutoksen ja rehevöitymisen vaikutuksiin niiden monimuotoisuuteen。Arvioimme myös kalastuksen ja laivaliikenteen aiheuttamia ympäristöriskejä sekä tutkimme valuma-alueilla tapahtuvia ihmisen aiheuttamia muutoksia。

KaupunkiekosysteemitutkimuksenTavoitteena on kaupungistumiseen liittyvien ympäristökysymysten selvittäminen ja ratkaiseminen。Tutkimuksen keskiössä on kaupunkialueiden biodiversitetti ja selvittää kaupunkien viheralueiden tuottamia ekosysteemipalveluja kuten ilmansaasteiden ja hulevesihaittojen livennys, sekä niiden sosio-ekologisia heijasteita。Jälkimmäiseen lukeutuu mm. sosiaalisten arvojen, ympäristöoikeuden-mukaisuuden ja subjektiivisen hyvinvoinin tutkiminen。

Kuhunkin tutkimuksen painopistealaan liittyvätYK:n ympäristön kestävän欢迎你。

Vahvuudet

ekosystememit ja ympäristö -tutkimusohjelman vahvuuksia ovat muun muassa

  • Edistyksellinen ja aktiivinen alhaalta ylös ponnistava ryhmä, joka pyrkii tekemään ensiluokkaista tieteellistä tutkimusta sekä luovasti ja myönteisesti edistämään yhteiskunnan etua monin eri tavoin
  • Tutkijamme tekevät maailmanlookan tiedettä
  • Olemme menestyneet ulkopuolisen rahoituksen saamisessa
  • Monipuoliset julkaisumme (ks。julkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa)

Ohjelmassa työskentelee 18 tutkimusryhmää, 37 vastuullista tutkijaa ja 40 tutkijaa, jotka edustavat 12 kansallisuutta。

Yhteistyo

Tutkimusryhmillämme在läheiset yhteydet tutkimusverkostoihin niin Helsingin yliopistossa kuin kansainvälisestikin。Yhteistyötahoihin kuuluvat muun muassa Aalto yliopisto, auklandin yliopisto (uusii - seelanti), Tukholman yliopisto,北极大学(UIA) -verkoston yliopistot, Kiinan tiedeakatemia(中国科学院)sekä Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus (SYKE)。

Tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös Helsingin, Lahden ja Kotkan kaupungit, sekä muut tutkimusta tukevat ja rahoittavat tahot, kuten notbeckin säätiö, Onni Talaan säätiö, R. Erik ja Bror Serlachiuksen Säätiö sr, Svenska Kulturfonden, Päijät-Hämeen Vesijärvi-säätiö, Hangon satama ja Viking Line。

Koulutusohjelmat

Helsingin yliopistonkoulutusohjelmissa:

  • Kandiohjelmat: Ympäristötieteiden kandiohjelma,生物学家kandiohjelma, Metsätieteiden kandiohjelma
  • masteriohjelma: Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden masteriohjelma, Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun masteriohjelma, Metsätieteiden masteriohjelma, Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan masteriohjelma, geofysiikan masteriohjelma
  • Tohtoriohjelmat:DENVI- - -是的LUOVA-tohtoriohjelmissa。