Opinto-Oppaat

TältäSivultaPääseeLukemaanTiedekuntienKoulutusohjelmienOpinto-Oppaita,joistaLöytyvätmm。OPETUSSUUNNITELMAT JA OPETUSTIDOT。惠tohtoriohjelmien opinto-oppaatlöytyvättutkijak豪属ja tohtoriohjelmat -otsikon alta。

OppaatnäkyvätTiedekunnanNimen Alapuolella。
Jos Koulutusohjelmalla ei Ole Opasta weboodissa,Nikyvätnimenoikeallapuolella linkit,joistapääsetselaamaan Opetusta Ja Opintojaksoja。

Opiskelijan在Mahdollista ValmistuaSiirtymä-Aikana v。2017-20MyösVanhojenTutkintorakenteidenMukaanMikäliOpinto-Oikeus-Opinto-Oikeuss On Alkanut Ennen 01.08.2017。
Ohje Vanhojen Opinto-Oppaiden JaTutkintorakenteidenLöytämiseksiLöytyyTästä.

ValittuYksikkö:赫尔辛因yliopisto>生物 - jaympäristötieteellinentiedekunta

赫尔辛林yliopisto NäytäOpintojaksot.
SiirläAlaspäin.voin yliopisto
Siirräylöspäin生物 - jaympäristötieteellinentiedekunta
Biologian Kandiohjelma,2020-21
Genetiikan JA MolekulaAristen Bioteeiden Maisteriohjelma,2020-21
Molekibioteeiden Kandiohjelma,2020-21
YMPÄRISTÖMUUTOKSENJA GlobaalinKestävyydenMaisteriohjelma(ECGS),2020-21
Ympäristötieteidenkandiohjelma,2020-21
生物 - jaympäristötieteellisenvanha tutkintorakenne
Akvaattisten Tieteiden Koulutusohjelma(Vanha Tutkintorakenne),2017-18 ... 2020-21
Biologian Koulutusohjelma(Vanha Tutkintorakenne),2017-18 ... 2020-21
MBIOT(旧学位结构),2017-18 ... 2020-21
Molekibioteieten Koulutusohjelma(Vanha Tutkintorakenne),2017-18 ... 2020-21
Ympäristötieteidenkoulutusohjelma(Vanha Tutkintorakenne),2017-18 ... 2020-21
Biologian Kandiohjelma. NäytäOpetus JA Trintit NäytäOpintojaksot.
SiirläAlaspäin.生物加油性
Ekologian JA Evoluutiogiogian Maisteriohjelma NäytäOpetus JA Trintit NäytäOpintojaksot.
SiirläAlaspäin.Ekosysteemit JaYmpäristö.
Genetiikan Ja MolekulaAristen Bioteiden Maisteriohjelma NäytäOpetus JA Trintit NäytäOpintojaksot.
Kasviteet Maisteriohjelma. NäytäOpetus JA Trintit NäytäOpintojaksot.
MoleKibioteieten Kandiohjelma. NäytäOpetus JA Trintit NäytäOpintojaksot.
SiirläAlaspäin.Molekyylit,Solut JaJärjestelmät
神经直觉上的Maisteriohjelma.
神经直觉的Maisteriohjelma,2020-21 ... 2022-23
Tiedekunnan yhteiset. NäytäOpintojaksot.
SiirläAlaspäin.YksilötJaPopulaatiot
YmpäristömuutoksenJa GlobaalinKestävyydenMaisteriohjelma NäytäOpetus JA Trintit NäytäOpintojaksot.
ympäristötieteidenkandiohjelma NäytäOpetus JA Trintit NäytäOpintojaksot.
SiirläAlaspäin.eläinlääketeellinentiedekunta
SiirläAlaspäin.erillislaitokset.
SiirläAlaspäin.Farmasian Tiedekunta.
SiirläAlaspäin.人文根汀Tiedekunta
SiirläAlaspäin.Kasvatustieellinen Tiedekunta.
SiirläAlaspäin.Laaja-Alaiset Koulutukset
SiirläAlaspäin.lääkettielinentinekunta
SiirläAlaspäin.Maatalous-MetsätieteellinenTiedekunta
SiirläAlaspäin.Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
SiirläAlaspäin.oikeustieteellinen tiedekunta
SiirläAlaspäin.Svenska Social-OchKommunalhögskolan
SiirläAlaspäin.Teologinen Tiedekunta.
SiirläAlaspäin.Tiedekuntiin Kuulumattomat Laitokset.
SiirläAlaspäin.Tutkijak柳树Ja Tohtoriohjelmat
SiirläAlaspäin.Valtiotieteellinen Tiedekunta
SiirläAlaspäin.Yliopistopalvelut.
SiirläAlaspäin.Kielikeskus.