Opinto-Oppaat

TältäSivultaPääseeLukemaanTiedekuntienKoulutusohjelmienOpinto-Oppaita,joistaLöytyvätmm。OPETUSSUUNNITELMAT JA OPETUSTIDOT。惠tohtoriohjelmien opinto-oppaatlöytyvättutkijak豪属ja tohtoriohjelmat -otsikon alta。

OppaatnäkyvätTiedekunnanNimen Alapuolella。
Jos Koulutusohjelmalla ei Ole Opasta weboodissa,Nikyvätnimenoikeallapuolella linkit,joistapääsetselaamaan Opetusta Ja Opintojaksoja。

Opiskelijan在Mahdollista ValmistuaSiirtymä-Aikana v。2017-20MyösVanhojenTutkintorakenteidenMukaanMikäliOpinto-Oikeus-Opinto-Oikeuss On Alkanut Ennen 01.08.2017。
Ohje Vanhojen Opinto-Oppaiden JaTutkintorakenteidenLöytämiseksiLöytyyTästä.

ValittuYksikkö:赫尔辛因yliopisto> Kasvatustieellinen Tiedekunta

赫尔辛林yliopisto NäytäOpintojaksot.
SiirläAlaspäin.voin yliopisto
SiirläAlaspäin.生物 - jaympäristötieteellinentiedekunta
SiirläAlaspäin.eläinlääketeellinentiedekunta
SiirläAlaspäin.erillislaitokset.
SiirläAlaspäin.Farmasian Tiedekunta.
SiirläAlaspäin.人文根汀Tiedekunta
SiirräylöspäinKasvatustieellinen Tiedekunta NäytäOpetus JA Trintit NäytäOpintojaksot.
Kasvatustieteiden Kandiohjelma
Erityispedagogiikan Opintosuunta,2020-21
Kasvatustieteiden(Yleinen Ja Aikuiskassasvatustiede)Aineopinnot Muiden Koulutusohjelmien Opiskelijoille,2020-21
Kotitaloopettajan Opintosuunta,2020-21
KäsityönopettajanOpintosuunta(KK-Tutkinto),2020-21
Luokanopettajan Opintosuunta,KK-Tutkinto,(Kasvatuspsykologia),2020-21
Luokanopettajan Opintosuunta,KK-Tutkinto,(Kasvatustiede),2020-21
Studieinriktningenförlllmänpedagogik och Vuxenpedagogik(Ped),2020-21
StudieinriktningenFörklasslärare,2020-21
StudieinriktningenFörlaRareInomSmåbarnspedagogik,2020-21
Varhaiskasvatuksen OpettajanKelpoisuusPäiväkodeissaTyöskentelevilleKasvatustifileJaKandidaateille Ja Kasvatustieteen Maistereille(75 OP),2020-21 ... 2021-22
varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta,2020-21
yleisen ja aikuiskasvatustieteen Opintosuunta,2020-21
Kasvatustieteiden Maisteriohjelma.
Erityispedagogiikan Opintosuunta,2020-21
Kotitaloopettajan Opintosuunta,2020-21
KäsityönopettajanOpintosuunta(km-tutkinto),2020-21
Luokanopettajan Opintosuunta,KM-Tutkinto(Kasvatuspsykologia),2020-21
Luokanopettajan Opintosuunta,KM-Tutkinto,(Kasvatustiede),2020-21
Studieinriktningenförlllmänpedagogik och Vuxenpedagogik(Ped),2020-21
StudieinriktningenFörklasslärare,2020-21
varhaiskasvatuksen Opintosuunta,Maisteri,2020-21
yleisen ja aikuiskasvatustieteen Opintosuunta,2020-21
SiirläAlaspäin.Kasvatustieiden Osasto.
Arviointi Ja Oppiminen,2020-21 ... 2022-23
德阵亚我,2020-21
德达米二,2020-21
Elämänkatsomustieto30 op,2020-21
Erilliset erityisopettajan OpinNot,2020-21
ESI- JA Alkuopetus,PerUsopinot 25 OP,2020-21
Kasvatus- Ja Opetusalan Johtaminen,Aineopinnot,2020-21
Kasvatus Ja Yhteiskunta,2020-21
Kasvatustieteen Aineopinnot,(Aikuisopetukseen Suuntautuvat)Opettajan教学机构Ingnot 60 OP,2020-21
Kasvatustieteen Aineopinnot,(Perus- Ja Lukio-Opetukseen Suuntautuvat)Opettajan教学机构Ingnot 60 OP,2020-21
Kestävyyskasvatus,2020-21
Kielitietoinen Ja Monikielinen Kasvatus Ja Koulutus,2020-21
Kuvataiteen Didaktiikka,Perusopinnot 25 op,2020-21
Lapsuus,Kasvatus Ja Yhteiskunta,2020-21
Liikuntapedagiikka,Perusopinnot 25 op,2020-21
Lukemisen,Kirjoittamisen Ja Kirjallisuuden Pedagogiikat,2020-21
Matematiikan Valinnaiset OpinNot Luokanopettajaopiskelijoille,2020-21
Moninaisuus ja monikulttuurisuus,2020-21
Musiikkikasvatus,perusopinnot 25 op,2020-21
Muut Koulutusohjelman(km)Valinnaiset OpinNot,2020-21 ... 2022-23
Oppiminen Ja Opettaminen DigitaalisissaYmpäristöissä,Perusopinnot 25 Op,2020-21
教师的一步教学研究60 ECTS,2020-21
Studia Paedagogica,2020-21 ... 2022-23
Taiteet,Taidot Ja Media,2020-21
Teknologiakasvatus 1,2020-21
Teknologiakasvatus 2,2020-21
Toimijuutta tukevat pedagogisetlähestymistavat,2020-21
Toiminnallinen Opetus Ja Oppiminen,2020-21
TutkimusmenetelmätJaLähestymistavat,2020-21
Työelämä,Oppiminen Ja Johtaminen,2020-21
Uskonnon Valinnaiset Aineopinnot Luokanopettajaopiskelijoille,2020-21
Vaihto-opiskelijat:KasvatustieDen Kurssit,2020-21
Yhdenvertaisuus ja moninaisuus,2020-21
Ämneslärarutbildning,2020-21
硕士课程在改变教育方面
2020年21日文改革教育硕士课程
SiirläAlaspäin.Laaja-Alaiset Koulutukset
SiirläAlaspäin.lääkettielinentinekunta
SiirläAlaspäin.Maatalous-MetsätieteellinenTiedekunta
SiirläAlaspäin.Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
SiirläAlaspäin.oikeustieteellinen tiedekunta
SiirläAlaspäin.Svenska Social-OchKommunalhögskolan
SiirläAlaspäin.Teologinen Tiedekunta.
SiirläAlaspäin.Tiedekuntiin Kuulumattomat Laitokset.
SiirläAlaspäin.Tutkijak柳树Ja Tohtoriohjelmat
SiirläAlaspäin.Valtiotieteellinen Tiedekunta
SiirläAlaspäin.Yliopistopalvelut.
SiirläAlaspäin.Kielikeskus.