veterinärmedicinskafakulten

veterinärmedicinskafakulten
VeterInärmedicinskaFakultenenärFrenlandsFrämstaEmertOrganisationInomVeterInärmedicinoch detEndaLärosätetiChindlan Som UtbildarVettinärer。
VeterInärmedicinskaFakultenenärFrenlandsFrämstaEmertOrganisationInomVeterInärmedicinoch detEndaLärosätetiChindlan Som UtbildarVettinärer。

livsmedelssäkerhetoch djurensvälmående

Veterinärmedicskafakultenen ansvararfördrundläglägandeutbildndenavveterinärer,veterinärmedicskforskning och den vetenskapligapåbyggnadsutbildenenoch fortbildenen iveterinärmedicin。Fakultenren Har Profilerat SigPåSäkrandeAvlivsmedelssäkerheten,Hälso-ochsjukvårdFördjurSamtDjurensVälmående。enviktig del av fakultetens arbeteärocksåtatutveckla den praktiskaveterinärmedicinenoch serviceverksamheten i Anknytning Till Denna。