kontinuerligtlärandetillhöralla

Helsingfors UniversitetÄRETTAVVärldensledandeMultiDisciplinäraForskningsuniversit。Detärocksåfinlandsstörstagemenskapförkontinuerligtlärandesomäröppenföralla。vi erbjuder de senaste vetenskapligaforskningsrönenförditt,arbetslivets ochsamhälletsbehov。Den Senaste KunskapenHjälperDig Vidga Dina Vyer Och Bredda dina PerspektivFöratmötaFramtidaFörändringar。Detulärdididag,kan du imorgon。