kandidat-och magistrachage
Bekanta Dig Med Helsingfors Universitets Kandidat-Och Magistrogram。Pådenhärsidan hittar dulänkar直到alla svensksprakiga utbildningsprogram。utbildningsprogrammenÄrindelade i kandidat-och magistrach och alfabetisk ordning envigt fakwartet。Om duärIntresseradav att studerapåfinskaellernengska,BytSpråkMedkappenUPPE TillTolthingHögerPåSidan。
Vad Kan Jag StuderaPåSvenska?

Du KanAvläggaKandidatexameni Ditt Stant HeltPåSvenskai Filosofi,Historia,NortiskaSpråkoch Nortisk Litteratur,Pedagogik SamtSamhällsvetenskaper。Utbildningsprogrammet I Medicin HarShenskspråkigStudielinje Men Undervisningen Ges endast DelvisPåSvenska。Dessutom Kan duAvläggaenvåsprakig审查InomÅttautbildningsprogram。

Enstaka Studieperioder Kan ErbjudasPåSvenskaocksåinomdeÖvrigautbildningsprogrammenÄvenomundervisningsspråketfrämstÄrfinska。

在Påsvenskapåmagisternivåges isamhällsvetenskaper,rättsvetenskap,Pedagogik och Humanora。

AndelenSvenskspråkig在Vistning Varierar Mellan Programmen OchEnnärmareBeskrivningAvSpråklighetenHittarduPåulbildningsprogrammensSidor Som du KommerÅtråntrånlistan nedan。

kandidatprogram.
玛格斯特格
Letar du Efter en Finsk- ellerengelskspråkigutbildning?

Du Hittar AllaFinskspråkigaochengelskspråkiga计划Genom atttaspråkpådenhärsidan。läsocksåomvåradoktorandprogram: