TjänsterFör按och媒体

Som记者ärduvälkommenattakta oss i AllaFrågorSOMBerörUniversitetets Verksamhet。vihjälperpatatt komma i kontakt medrätt专家och erbjuder foton och信息om aktuell forskning。

vårpresstjänstÄrÖppenvardagar kl。9-16 ochnåspånumret02941 22622och电子postadressenMediaService [AT] Helsinki.fi。du kanocksåkontaktakommunikatörernavidde olika fakulterna。Kommunikatörernaskontaktuppgifter hittar duHÄR.