ÖPPetter
Alla Universitets ByggnaderÄrStängdaPåSöndagarOch Helgdagar。

seÖppettidernaav Universitets Lokaler在undandagssitumentenpå下coronaviruslägetvidhelsingfors Universitet -Sidor

FöljandeDagarFöngsByggnadernaTidigareÄn常规:
skärtorsdagenkl。18.
Valborgsafton KL。16.
DAGENFÖREKRISTIHIMMELSFÄRDSDAGKL。18.
DagenFöreMidsommaraftonKL。16.
DAGENFöreLALLGONADAGENKL。18.
DAGENFÖRESJÄLVSTÄNDIGHERSDAGENKL.18
DagenFöreJulaftonKL。15.
nyårsaftonkl。15.
DagenFöreTrettondagen KL。16.

Arkadiagatan 7,经济,K01902

mån-fre 7:45 - 18:00

Fabiansgatan 24,K00301

mån-tors 7:45 - 20:00,Fre 7:45 - 18:00

Fabiansgatan 26,Språkcentrum,K06701

Mån-tors 7:45 - 20:00,Fre 07:45 - 18:00

Fabiansgatan 28,Aleksandria,K02901

ÖPPetterPåAleksandriaswebbsida。

Fabiansgatan 30,Kajsa-huset,Huvudbiblioteket

ÖPPetterPåBiblioteketswebbsida。

Fabiansgatan 33,Huvudbyggnaden,K00101

mån-架8:00 - 17:00

Kopernikusvägen1,Helsingfors Vispileatorium,K01701

Se Viewatoriets webbsida.

NorraJärnvägsgatan13,Naturhistoriska Museet,K01901

se museets webbsida。

Bangatan 6,Normalyseum I Helsingfors

se nammallysets webbsida。

Brobergsterrassen 10,Aurora,K01301

mån-tors 7:45 - 20:00,Fre 7:45 -18:00

Brobergsterrassen 3 A,雅典娜,K01407

mån-tors 7:45-20:00,Fre 7:45 -18:00

Brobergsterrassen 5 A,Minerva,K01410

mån-tors 7:45 - 20:00,Fre 7:45 -18:00

Snellmansgatan 12,SoC&Kom,K00901

mån-tors 7:45 - 20:00,Fre 7:45 -18:00

Unionsgatan 35,K00903

mån - 弗雷7:45 - 18:00

Unionsgatan 36,NationalBiblioteket,K00401

SE Nationalbibliotekets webbsida。

Unionsgatan 37,K01002

mån-fre 7:45 -18:00

Unionsgatan 38,Topelia,K01102

mån-弗雷7:45 -20:00

Unionsgatan 40,forsthuset,k01101

mån-tors 7:45-20:00,Fre 7:45 -18:00

Unionsgatan 44,KajsaniemiBotaniskaTrädgård

seträdgårdenswebbsida。

Berggatan 3,K03601

mån-tors 7:45-20:00,Fre 7:45 -18:00

Berggatan 5,K06702

Mån-tors 7:45 - 17:30,Fre 7:45 - 17:00

Universitetsgatan 3,波特尼亚,K00201

Mån - 弗雷8:00 - 20:00,Lördag09:00-16:00

A.I.Virtanens平板1,Chemicum,K60201

mån - 弗雷7:45-18:00

GustafHällströmsGata2,Physicum,K60401

mån - 弗雷7:45-18:00

PEHR KALMS GATA 5,ENCORUM,K60501

Mån-tor 7:45-20:00,Fre 7:45-18:00

Jyränkövägen2,GumtäktBotaniskaTrädgård,Luomus,K60101

seträdgårdenswebbsida。

Väinö·奥尔斯盖塔11,UnisportGumtäkt

SE Unisports webbsida。

Haartmansgatan 3,Haartman-Institutet,K02001

mån - 弗雷7:45 - 18:00

Haartmansgatan 8,Biomedicim Helsingfors 1

Mån - 弗雷7:30 - 19:30

Stockholmsgatan 8 b,(2b / 2u)Biomedicum II,K88610

Mån - 弗雷8:00 - 16:00

Brånakärrsvägen9,Tandkliniken,K02201

Mån - 弗雷7.30 - 18.00

AgnesSjöbergsGatan2,EE-BYGGNADEN,K51601

mån - 弗雷7.45 - 16.00

Försökgårdsvägen5,Laboratoriobyggnanden

mån - 弗雷7.45 - 16.00

Lavugårdsbågen5,C-HUS,K05153

mån - 弗雷7.45 - 16.00

Lavugårdsbågen7,斯科格维森郡Hus,K05152

mån - 弗雷7.45 - 18.00(伯根通通过A-Hustefter KL 16:00)

Lavugårdsbågen9,A-HUS,K05151

Mån - 弗雷7.45 - 18.00

Viksbågen1,生物中心3,K51401

Mån - 弗雷7.45 - 18.00

Viksbågen5,生物中心2,K50601

Mån - 弗雷7.45 - 18.00

viksbågen9,生物中心1,K50701

mån - 弗雷7.45 - 16.00

Viksbågen11,Infocentret Korona,K51101

Campusbiblioteket i Vik:ÖPPetter
Viks Bibliotek(盔甲):ÖPPetter

Viksvägen49,Viks Djursjukhus,K51801

se djursjukhusets webbsida。

Vårgatan2,ViksÖvningsskola,K51501

se skolans webbsida。