推荐人använding社交媒体
纽约kunskap och lärande tillhör真主安拉!赫尔辛基大学,lärare och annan个人att vara aktiva i sociala medier。大学推荐社会媒体在那里för所有个人公社,påverka, delta och skapa nätverk。
个人社交媒体大学-赫尔辛基

社会媒体är det snabbaste sättet att följa aktuella diskussioner, påverkare och fenomen。公社信息påverka我的社会媒体和我的真主安拉arbeta för en vetenskaplig världsbild。

När vi använder sociala medier i egenskap av Helsingfors universitets personal följer vi universitets värderingar sanning, bildning, frihet och samhörighet。Vi använder sociala medier på ett smart sätt - etiskt och med respect för varandra。

Universitetets rekomendationerföraiveamedierhjälperdig bygga upp ditt dimitala fotavtryckpåeltutggtoch anvarsfullt vis。我rekomendationna hittar du anvisningar och信息omföljandefrågor:

 • Vilka möjligheter sociala medier erbjuder för专家
 • ansvar och identitet
 • lagstiftning
 • Svåra情况
 • 实践大学,användarnamn och tjänster
 • Tips för nybörjare, dem som redan är aktiva I sociala medier, chefer, forskare och lärare。

Inom VilkaäMnenHardu Sakkunskap Som du偷窥vilja kommunicera om och diskutera i sowisa medier?

VI VID Helsingfors Universitet Arbetar I Flera Expertroller:Lärare,Forskare,Påverkare埃尔特派团伊斯兰·奥尔德拉姆鲁斯·奥姆鲁斯。Oavsett Vilken Roll du HarÄrSaumaMaMedieren Nyttig KanalFöratPåverkaoch skapanätverk。

我的社会媒体在göra的基础上访问tillgängliga,而我的社会媒体在基础上访问lärande的基础上访问för的基础上访问。Du kan vara en sakkunnig påverkare, utveckla din yrkeskunskap, skapa nätverk inom ditt eget område, rekrytera osv。När du får tillräckligt många följare kan du själv vara en typ av medium。

närduidentifieratvilkaÄmnensomärviktigaförpig,din publik,dinanätverkoch dinamåliestörstaallmänhetärdettttaallmänhetärbittade kanaler och grupper Inoma Moduma medier somärficationafördig。Börjamedatsvarapåföljandefrågor:Vad,Varför,Förvemoch hur。FörMånga专家ärTwitterNenLämpligKanal,Menför和RA Kan Youtube,Instagram,Facebook,LinkedIn Eller en Traditionell BloggFungeraBättre。

Skapa ett nätverk som utöver的专家在这条信息中写道område även når dem du hoppas att ska inressera sig för det du delar。我的社会媒体väsentlig因弗肯på hur lätt det är för为一个大学的专家提供了一个例子。

Socuma Medier Grundar SigPåväxelverkan,Såvar重做attlysna och diskutera。Merparten AV DiskussionenPåSeationaMedierÄRSAKLIGOCH PositivVäxelverkan,Men du KanocksåStötaPåvassaKommentareroch Kritiska PerspektivPådithetheteeller dittforskningsområde。

strävaefter att delta i diskussionenpåeletsakkunnigt,respektfullt och somforskareävenforskningsbaseratvis。HållIsärÅsikteroch forskningskunskap。dubehöverinte vinna eller ensfortsättaalla diskuseer。kommentarersomäruppenbartpropokativa och saknarsakinnehållkan du ignorera。

Målinriktad公社社媒kräver att du följer vad som händer,公社的平面på förhand它的tid i diskusoner。我们的网址是behöver。

Helsingfors Universitetären instution som diskuteras mycket i sowisa medier och我vars namnmångadiskuterar。DETÄRGOTFÖRDELFÖROSHSALLATATVI SOM UniversitetetsPersonitFörframenvärldsbilddärvetenskap,Utbildning Och Kompetens uppskattas OchAnvänderVårRöstFörUniversitetetsBästa。

Hur DuAnvänderSeationaMedierPåverkarHUDUPPFATTASSOM专家OCH EN伦敦啤酒厂SOM FORMAS AV HELSINGFORS UNIVERION SOM arbetsgemenskap。ävenom du de i sista手självansvararfördinahandlingarärdetviktigt att vara bereddpåattditterbeteende kommer attsammanlänkasmed din yrkesroll。Detärdärförsvårtatt att ochhålletÅtskiljainyrkesmässigaoch primataanvändningav socuma medier。

Tänk på hur du uttrycker挖。Följ god sed när du talar om universitetet, dess personal och student i sociala medier - på webben är所有讨论冒犯。在德国的一所大学里,所有学生都是受人尊敬的。Om du framför kritik, var konstruktiv。Att handla启蒙上帝är framför allt för ditt eget bästa。

Kom ihåg att du är ansvarig för vad du säger även i sociala medier, och att även sådant du säger och gör utanför sociala medier kan sprida sig dit。我的名字是märker我的名字是错误的,rätta直到det på en gång。是om ursäkt eller gör en rättelse。

公众在社交媒体上传播令人厌恶的信息。例:på ick -offentlig information är bland annat sekretessbelagda avtal, kommersialiseringsprojekt som forforfarande är i beredningsfasen, personuppgifter relaterade直到该arbete eller ärenden som forforfarande behandas。

ävensådantsom i principärfirementligtkan varaolämpligtförsociala medier。varsärskiltnoggran med huppgifter somgällerbestämda伙伴。休闲娱乐enAnsökanom arbets - eller studieplats i principäreletfenentligtdokumentnärdenanlänttoilynitetet ska du Inte Publesera enAnsökaneller信息omansöknningeniaumaina medier utan personenstillåtelse。Om Du i Samband Med Dina ArbetsuppgifterFårkännedomomNågotsomgälleren Annan Persons egenskaper,PersonligaförhållandenellerekonomiskaStällning,KomIhågattatbehörigenRöjaSådan信息FöruroMstående。

我向公众提供信息på向社会媒体提供信息,respektera deras önskningar。Tänk经innan du publicerar private information om dig själv。Det lönar sig inte te kommenter arbetsärenden som gäller enskilda anställda eller student enter i sociala medier, inte ens när personen själv avslöjar sekretessbelagd eller konfidell information som gäller hen。我将在kommentar är ändamålsenlig从你那里学到的,直到förklaring和大学verksamhetssätt。

Publicera bara sådant material som du har upphovsrätt till eller som inte faller under upphovsrättslagen。我们将通过länka向公众提供资料(如webbplatser som olaglight publicerar vetenskapliga artiklar免费提供)。

Bekanta Dig Med MedUpphovsrättslagstiftningenOchPrincipernaFöratataStydd。

Gör så här i frågor om data- och integritetsskydd

 • Dela bara sådant material som du själv får publicera, som du har upphovsrätt till eller som inte faller under upphovsrättslagen。
 • 公众共享信息。
 • FöljGemensamPraxisOmnärBeslut,Meddelanden Eller Andra DokumentärFexentliga。
 • Använd separata användarnamn för arbetsärenden och privata angelägenheter。Använd olika lösenord för olika konton。
 • Klicka IntePåfrämmandeEllerSkummaLänkaria2aumaiveamedier och dela demframförallt inte。De Kan VaraDataSäkerhetsriskerellerInnehållaAvsiktligtFörvrängd的信息。
 • 不要再这样做了。Kontrollera inställningarna för integritetsskydd i din användarprofil。Det är också viktigt att komma ihåg att sociala medier alltid är offentliga till sin nature, Det säger kan spridas utanför den önskade målgruppen trots integritetsinställningarna。
 • LäsAnvändarvillkorenFördeaivalaMedierduAnvänder。IAllmänhetGerdeTjänsteleveröverlenDITTENTETATT Samla在Data Om Ditt BeteendeOchÖverlåterRättigheter直到DetInnehållduPuepleraritjänsten,直到Exempel Text,Bilder Och Filer。

依例på trakasserier i sociala medier:

 • Hot Mot En Person Eller HensNärkrets
 • Spridning Av Falsk信息OM en Perse Eller Hens Arbete
 • 奥贝弗格德批评了一些人
 • Trakasserier relaterade直到kön,性läggning eller etnicitet
 • 公布于众令人不快的信息。

Kritisk debatt ar en del av sociala medier,男人om du utsatts trakasserier埃勒热som吉利莲喧嚣人埃勒din arbetsgemenskap bli强度ensam地中海检波du菅直人fa hjalp om du hamnar我en svar情况,远osaklig kritik埃勒杜misstanker att blivit lurad埃勒utsatt pahopp。

Du har rätt att få hjälp av arbetsgivaren om det är fråga om en situation som er på arbetsplatsen, riktar sig mot arbetet eller äventyrar eller。我的名字是råd-du hittar kontaktuppgifterna till Universitetsservicen under rekommendationernas rubrik“Så hjälper universitetet dig i sociala medier”。

Kom ihåg att inte själv trakassera någon i sociala medier。Det kan få följder både från arbetsgivarench från myndigheternas sida。Om någon trakasserar dig i sociala medier är det bästa handlingssättet它是Om råd enliging anvisningarna nedan, inte svara på ett påhopp med ett påhopp。

Gör så här om du blir trakasserad i sociala medier

 • Blocka Troll Och Fundera Ett Tag Innan du AccepterarVän-ochKontaktförfrågnngnngnngnningar。
 • Meddela trakasseraren att du inetteracceptereteende。经过检查,låta bli att svara på母鸡meddelen eller blocka dem。
 • 我的misstänker,它的utsatts för, påhopp, eller trakasserier är,文胸,它的kontakt redan,我的足迹。
 • Beroende Poreen Kan du Kontakta Universitets Trakasseriombud,Arbetarskydet Och / Eller Kommunikationsenheten。du hittar kontaktuppgifterna i slutet av rekomendationen。
 • Ta Tillvara Diskussionen Eller Meddelandet Genom Att TA ENSkärmdumpEller SparaNågonannan形式AV Bevis。OMMeddelandenaÄrGunaFörPigAttGÅGåIgenom,是NågonananaIllvarademåtdig。Radera Inte Meddelandena。
 • 我在这里了解情况där du blr trakasserad är det ofta bäst att undvika att googla ditt namn för att skydda dig själv。
 • 我将为社会媒体和大学的法学家提供更多的资料。
 • OM情况UppfyllerKriternaFörEttBrott,GörenBrottsanmälan到Polisen。ärekränkning,upphovsrättsbrott,upphovsrättsförseelseoch olagahotärmålsägandebrott,såUniversitetetKanInteGöraenbrottsanmälanidälanidiTtälle。我Dessa Fall Kan UniversitetsServicenHjälpaDig Vidare。
 • Håll din chef upppdaterad om frågan och hur den framskrider, eftersom hen är ansvarig också för arbetarskyddet。
Du har rätt att få hjälp av arbetsgivaren om det är fråga om en situation som er på arbetsplatsen, riktar sig mot arbetet eller äventyrar eller。

Kommunikationstjanster

 • Om du har idéer som gäller kommunikation i sociala medier, kontakta kommunikationsteamet på campus。Kommunikationsenheten kan till例hjälpa挖掘医疗社区管理för evenemang, arrangera kampanjer i sociala medier kommunicera om något aktuellt ämne。
 • kommunikationsenet deltar gärna även i kreativ kommunikationi sociala medier and utveckla idéer för sådan kommunikationi。
 • 为社会媒体提供军训,为工场提供培训。Ett exempel基于“增大化现实”技术数字影响力(länk至Flamma-intranätet)-coachningen riktar sig to to forskare。FöljFörammaFör信息om Dessa eDemang。
 • 这是我们的网站användas我是大学的学生,在学校里我经常和大家一起学习。Samtidigt planeras målet med kontot, administreringen和verksamhetsprinciperna。
 • NärdällerTrakasserierI Socuala MedierHjälperKommunikationsenhetenMed attBedöma情况och vilkakommunikationsåtgärdersomlönarsig。vid behovhjälperkommunikationsenheten digdöljadina konton i社会亚洲凉拌卷汤康kan ge挖förstahjälpmedatgåigenomoch spara meddelanden。
 • 新加坡国立大学påSidan Helsingfors Universitet I Sowisa Medier
 • Mer信息om kommunikationstjänsterna får du på羽毛, från kommunikationsteamet på campus och på universitetsnivå från enheten för digital kommunikation。Kontaktuppgifter:

Perserfertjänster(arbetarskydd och trakasserifall)

Juridiska tjanster

Bibliotekstjanster

书目大学tjänster för与其他出版社合作,它的网址是använts på nätet - även,我是社会媒体。

VäljVilkaämnendulerkommunicera om。Funderapåhunoch medvilkenmålgruppduplkommunicera。DessaFrågorHjälperPitaenlämpligkanalochottlämpligtsättttttgå到väga。

1.Följ och lär känna

贝坎塔挖掘了社会的媒介和互动的秘密。Följ这是一个人的名字för att få在这个网站上发帖子på这个网站的名字是sätt民间公社的名字。在公民党中,我对här进行了调查är对tänka på进行了调查。

2.Välj媒体

EN专家Hittar Antagligen de Flesta Av SinaMålgupperPåTwittereller Linkedin。PåFacebook Kan Det Vara Mer Effektivt AttAnvändaGrupperFörExpertkommunikation。OM duFöredraratt kommuniceravisuellt kan Instagram vara oraeTtlämpligt媒体,om du tycker OmatUppträdakanytubepassa挖掘och om du helst skriver kan du prova en blogg。PåWikipedia Kan du Skapa SidorFöritherellerÄmneneller delta iuppdateringen av existerandeInnehåll。

3.Bestämom du VillFramträda索姆斯en Celler Som En del Av en Gemenskap

om du kommunicerar med en personlig profil,lägg直到en hisspresentation,dvs.en beskriving av digsjälvmed egna ord。berättavem duäroch vad du jobbar med,menberätttaocksåom vadsomärutmärkandeförditt arbete eller dina Tankar och vad dinaföljarefårutavatföljadig。

UtöverETT人员konto i iocuma medier kan duframträdaoc en del av en gemenskap。DetHärärBekantFörantFörförforskare,Somocksåeller enbart代表eN forskningsgrupp eller elt forsknissprojekt i Sowisa Medier。

4.Skriv upp dina mål

Sommålkan do to exempel Ha Expertis Inm Ett Visstämneeller att Hitta Och Dela Nya Idieer。du kananvändaditt soomma mediums分析 - dataföratföljaochsättauppmålförinpuppik och din kommunikations genomslag。

5.Fundera pa amnen

Sammankoppla användning av sociala medier med övriga personliga kommunikation and med de aktuella diskussioner som du vill bidra till med in sakkunskap。身份可以是välj可以是ämnen在我们的社区里或者在我们的社区里。公社samhällspåverkan är tidskrävande, så lägg直到公社的社会媒介在公社的艺术计划中。

6. SkapaNätverk.

社会媒体hjälper挖掘upprätthålla dina nätverk och göra dem tätare。我的名字是nätverksanalys我的身份同样是nätverk我在公社任职直到nätverkets中央政府aktörer人事。

7.Följ大学将在社会媒体上进行更深入的研究

Helsingfors Universitet Kommunicerar Aktivt I Sowisa Medier。Följ.Universitetets Och DIN DIN EGEN FAKOUTTETS Konton。通过medveten om universitetets hashtaggar och använd dem, så att universitetekan reagera på din kommunikation。Det ökar din synlighet som expert och du får fler följare。

社会媒体är ett sätt att kommunicera, och kommunikation är viktigt när du arbetar som chef。uppmuntrar大学的真主安拉cheferatskapa nätverk även我的社会媒体。Det är mycket sanolikt att dina inressegrupper använder sociala medier。Tänk på vad du går miste om om du inte medverkar i ditt områdes nätverk i sociala medier eller är medveten om diskussionen där。

Det är vanigatt de arbetar som chefer为universitetuppattas的代表大学,它的handla i的arbetsroll även我的社会媒体- ofta också när du inte själv tänker att du publicerar något i egenskap av chef。Därför påverkar ditt beteende på sociala medier starkt hur intressegrupupfattar universitet。

Detärbraom du och ditt team kandiskuteraanvändndndenenav socuma medier som et ethetsredskap。Tillsammans Kan Ni FunderaPå直到Vilken Nytta Socuma Medier KanVaraFöratuppnåTeaetsMål,Vilka EraMålgupperäroch vilkaämnennivilkommunicera om。

我们的主厨为您服务förutsätta användning为社会媒体,förutom när det gäller为公社提供服务。Det är friviligt att använda sociala medier。Målinriktad kommunikation i sociala medier är tidskrävande, och det får därför inte bli en extra arbetsupppgift utöver andra arbetsupppgifter。Det är chefens uppgift att se till att Det reserveras tid för kommunikationen i medarbetarnas arbetsbesvingning。

实习生何KOMMUNIKATION INTE hemma我sociala medier平淡annatPåGrund的AVåtkomlighets-,jämlikhets-OCHdataskyddsfrågor - däremotAR漫画intresserade AV ATT diskuterafrågor索姆GALLER arbetsgemenskapen我sociala medier。Den Interna KommunikationenSkötervi medhjälpav Universitets egnatjänster,såsomflamma,团队,yammer och e-post。

Görsåhärom厨师

 • KOMÖverensMEDDITT团队OM HUR NIANVÄNDERSMACEMAMEMIERSOM arbetsredskap。
 • SE直到Att Autoga Medier Inte BlirAnsträngandeFörmenarbetarna。
 • Det är din skylighet stödja dina medbetare i svåra情境者。杜侃också själv få stöd av arbetarskyddet。
 • Om Du Duterar OsakligtBeteendeFöratinte塔拉奥奥拉格利特I Socuala MedierärdetBådeDINSTANDITIGHETOCH DINrättighetATTHandlasåsom情况kräver。StödKandufåfrånbetarskydet,Trakasseriombuden eller Universitetets法官。
社会媒体är ett sätt att kommunicera, och kommunikation är viktigt när du arbetar som chef。uppmuntrar大学的真主安拉cheferatskapa nätverk även我的社会媒体。

赫尔辛福斯大学独立学院anställningsförhållanden för forskare och lärare。Kom alltid ihåg båda rollernas skyldighter oavsett vilken roll du handlar i. Även om du anser dig vara endast en forskare i sociala medier, uppfattar student enterna dig som en lärare。第一次申请签证mänsklighet我的社会中介får通常是积极的-第一次申请签证mänsklighet är为个人提供签证berätta为个人提供签证angelägenheter。

TIPSFÖRFOFSKARROLLEN.

 • Utöver forskningsresultat kan du använda sociala medier för att berätta om vetenskapens genomslag och hur det är att forska。Det ökar vetenskapens透明och tillförlitlighet och inresserar många。
 • MångaFinansiärerFörutsätterVäxelverkan在Hela Forsknissprojektet - Socuma Medier FungerarUtmärktFördta。
 • KartläggvilkahashtaggarSomärViktigaFörMörMörMörådetochanvänddem。ÄvenfinansiärerochsamarbetsnätverkkanhaÖnskningarom vilka hashtaggar som skaanvändas。
 • Om du Kommunicerar OM eTTProjektLönaretSigAlltid Att FunderaPåMetärnödvändigtatttthapaeteetkontoförprojektet,i synnerhet om det Inteärfrågaomoteetmångårigtprojekt。Kanmunikation kan fungera braocksåmed bara hashtaggar。forskningsgrupper kanävenanvändaen blogg som kommunikationsbas。
 • Forskare har en bred yttrandefrihetävenpåwebben。EN forskare Kan Uttrycka SinPersonLigaÅsiktprecis Som AllaAnvändareAv Sowisa Medier,MenÅsiktenMåsteSärskiljasFrånFornskningskunskap。LikasåGäller上帝曾因ForskningsedFörforskareäveniaMausaMedier。
 • 文胸小贴士för vetenskapskommunikation hittar du på Delegationen för informationsspridnings webbplatsansvarsfull forskningoch I.Tiedeviestinnan赞助方(PÅFINSKA)。

TIPSFÖRLÄRARROLLEN.

 • studenternaÄrcentralthförUniversitetsgemenskapen。Att Inte ofskarnas arbeteutanÄvenlärandetochlärmiljönnasychlärmiljönna,我Seamiala Medier VisarUppskattingFörstuementna。
 • MångaLärareTyckerdetÄrviktigtartframhävadet egnaområdetsbetydelseförundervisningsprickmen i sowisa medier。Offentlig DiskussionKanÖkaOmrådetsLomperItet Bland Studenterna。
 • En lärare ska alltid vara教学法och stödja andra till att växa och lära sig. till lärarens etik hör inte att kritisera学生offentligt - var med detta också inom grupper i sociala medier!
 • Respektera studenternas integritetsskydd。在接受了vänförfrågningar från dem之后,公共关系将会发生改变på他们是社会媒体tillåtelse och tänk。
 • 在berätta的基础上对教育项目进行访问är inresant även för在国际公共图书馆,之后finländska utbildningen väcker inresse världen över。
 • ÖppnakurserochÖppettillgängligt1äromaterialblir oftapopuläraiiocation。KOMIHÅGATFöljaupphovsrättslagennärduderarellerAnvänderundervisningsmaterial。
 • När向公众提供资料upphovsrätt直到我的社会媒介,它使我们的生活更加美好användning向公众提供资料tillåter。Som hjälp kan du användaCreative Commons -许可证。
 • 信息öppen访问upphovsrätt för lärare
du KanskeocksåÄR·雅典