Det här är Helsingfors universitet
Vada Helsingfors古都?赫尔辛福斯大学1640年毕业。Våra viktigast värderingar är kritiskt tänkande och strävan sanning之后。这所大学的名字叫rättvist och jämlikt samhälle och värna om finländsk bildning。
对于varldens basta

我DAG Vill Vi Dela Med OSS AVVårtKunnandeOchVerkaFörHelavarldens basta。瓦拉Forskare.utbildningarÄr恩格格·莫尔卡省Ivärldstoppen。vi arbetar dagligenförnya前av anderbehandling,alltbättre在och fostran samtlivslångtallande。VIÄRETTMångvetenskapligtUniversitet SomLöser问题Som LiggerNäravar och en:bland annatUtmaningar Som Anknyter直到Klimatförändringen。VårstrategeriLägger只是NuFokus på fyra teman inom forskningen:DenDigitalaVärlden,ÅldrandeOchHälsa,Globaliseringen OchHållbarureveckling。

Ett mångvetenskapligt universitet för världens bästa

赫尔辛福斯大学将解决这个问题påverkar oss真主安拉。Sanningen och strävan ny kunskap samt banbrytande forskning formar vår planet och människors liv。Var radikalaÖppenhet.och vart aktivainternationella samarbetegör Helsingfors universitet till en global aktör热情的人på tankens kraft att förändra态度者,människor och samhället - för världens bästa。

混乱关系uppgifter

Målet för forskningen vid Helsingfors universitet är hög kvalitet och god internationell nivå inom真主安拉områden。Forskningen ger också en gedigen sakkunskap,该大学的专家för att stöda samhällsutvecklingen och näringslivet såväl nationellt som regionalt inom ramen för olika samarbetsprojekt。赫尔辛福斯医科大学än hälften欧洲研究型大学联盟finländska欧洲研究型大学联盟består av de högst欧洲研究型大学联盟。

Universitetet Anvisar Resorser Till到ForsknningenUtgåendeFrånKonkurensochUtvärdering。SärskildViktGesÅtmångvetenskapligaInitiativ I Grundforskninnen。UngefärHälftenAvforsknningen om bedrivs vid Helsingfors Universitet Finansieras Med Verksamhetsanslag OchHälftenMedexterningering。

Helsingfors universitet baserar sig på forskning。元首är att真主安拉lärare forskar och真主安拉forskare undervisar。国际启蒙网站utvärderingar håller Helsingfors universitet hög europeisk nivå。赫尔辛弗斯大学的简介在我们的大学里,därför att det är viktigt utbilda majoriteten av student na för en högre högskoleexamen。Mångsidiga biämnesstudier är forforande en kvalitetsfaktor i de examina som avläggs vid Helsingfors universitet。Öppna universitetet ger universitetsundervisningsom följer helsingforesuniversitetexamexamfordringar och som är öppen för真主安拉。在我们的大学里,这是一个非常重要的信息vetenskapsområden。

Helsingfors Universitet Axlar SittSamhällsansvar,FörVetenskapensTalan OchÄr·厄普普斯卡塔德萨马茨巴特纳。VårtpartnernätverkÄromfattande och i detorgårblandannat大学大学antoner ochvänner,onatorer ochfinansiärer,Näringslivet,更美味的och ctimeels,Medier,Medborgarorganisationer Samt Den Offentliga Sektorn,Politiska Beslutsfattare ochämbetsmannakåren。

samverkan med大学samhället sker genom Universitetets grundläggande uppgifter forskning och undervising, och universitetet påverkar med新浪anställda och student också det omgivande samhället på många olika sätt。

Samverkan医科大学stärker också det omgivande samhällets, näringslivets och universitetets partners verksamhetsförutsättningar。大学största gåva至samhället är女考生入学,申请专家på考试av hög kvalitet。universittets代表anlitas sakkunniga i beslutsattande, de deltar i offentliga diskussionen ställer vetenskapliga forskningsrön至samhällets förfogande。Resultatrika och fungerande partnerskap skapar både lokala och globala lösningar på de stora utmaningarna samhället ställs inför。

Läs mer om värdingar, strategi och ansvar
nytänkandealltsedan 1600-talet

Helsingfors Universitet Grundades AV EN 13-ÅrigFlicka。VärldenLärdeKännaHenneSom Drottning Kristina。NärUniversitetetGrundades VAR DET EN LITEN OCHANSPRÅKSLÖSAKADEMISKKRET MED 11 POCKETURER OCH 250 STOUSTER。BlivandePrästerOchÄMBETMÄNLärdeSIGLUTHERSKTeologi Och欧洲障碍人文主义。

PÅ1800-TALet BLEV UniversitetCentrumFördetnellaUppvaknandet。HärFöddesFinlandsIndetitet,Historia,Språkoch Kultur,LiksomäventnateSångenvårt陆地Och Finlands Flagga。在Hela den tid Som Universitetet Har Funnits下,Har dettagit Aktivt i Att Skapa Bilding OchVälfärdihivårt土地。Universitetets Trappsteg Har Slitits AV NIO总统och tusentals专家ochpåverkareinorom politik,vetenskap,Kultur och ekonomi。Fyra NobelPristagareCickeAttFörglömma。

Vår framgång som top universitet mäts inte i år utan i årtionden och århundraden。在såväl goda som dåliga tider har vi alltid haft fokus på framtiden。

läsmera om Universitetets Historia

Banbrytande forskning ochlösningsfokus

Vårt土地Nordligalägeoch卡尔加Natur Har格式OSSFinländare直到Sega Segrare。LivetLängstUppPåklotetKräverLösningsfokus,Öppenhetochförmågaattgörasaker tillsammans。VIÄRKändaFörvårFörmågaTATTänkaKlartOchSkapaLösningarSomTålIndensTand Tand。Vår专业,Attityd OchSamarbetsförmågaÄrnågotsomvärldenbehöver只是Nu。

IdagGörsStbanbrytandeMångvetenskapligforskning vid Helsingfors Universitet,Som Har 11fakulteter4万名学生。Vi är i toppklass bland de mångvetenskapliga universiteten i världen。Påde Flesta RankningslistornaPlacerar VI OSS Bland de 50-100FrämstaUniversiteten。

Beroende på hur man räknar finns det mellan 18 000 och 23 000 högskolor i världen, alltså ligger vi inom den främsta一半procenten bland världens universitet。

租金?

Vi finländare tror på ett rättvist samhälle。Vi är ett bevis på att även ett litet land kan vara framgångsrikt när真主安拉ges möjligheten直到framgång。我们将sig det gällerhalsa,Utbildning.Eller teknik utvecklar vi lösningar för真主安拉,inte bara för få och utvalda。Vi skapar och delar med oss av idéer som skapar välfärd för hela samhället oberoende av människors inomster och utbildning。

Vårt国际监狱系统vår hälso- och sjukvård har båda新浪rötter我大学。关于är完美例på samhällelig rättvisa och hållbar utveckling som真主安拉kan njuta v.透明,jämlikhet och rättvisa styr allt vi gör。Jamstalldhet och likabehandlingIngår我våra värderingar。

vi trorpåradikalÖppenhet -Öppenvetenskap, öppna data och öppna innovationer。Att dela med sig av信息försnabbar och främjar Att såväl ekonomin som samhället och kulturen förbättras。För oss är detta mänsklighet i dess bästa form。

老板霍普为framtiden

Våra viktigste värderingar är en kritisk hållning och en strävan sanning之后。De är också vad världen kanske nu behöver mer än någonsin。我将它写在bättre mer hållbar värld基因att vara med lösa全球问题。

enMångfasetterdVärldBehöverMångvetenskapligaLösningar。VIÄRKändaSOMPionjärerInom Klimatforskning。vårtglobalanätverkavmätstationerförluftkvalitetär到NyttaFörHelaVärlden。tack varevårforskningförstårmannubättreännågonsinurciscencer uppkommer。VårKliniskaBiobank Ligger IGrundenFörBanbrytandeGenforskning。viutbildarvärldensbästalareochärföregångareianvändningav大数据。

我加强för en rättvisare, tryggare och bättre värld。为丙氨酸lyckasBehöverviävenzhälp

läsomrvårforskningpåverkarsamhället

Söker du någonting annat?