Kontakta oss
维乌特维克拉·萨马特med våra合作伙伴。Kontakta oss berätta om dina tankar - tillsammans för vi framåt dina idéer。

Kontakta oss通过电子邮递:alumni@helsinki.fi

Kontakta oss通过电子邮递:yhteiskuntasuhteet@helsinki.fi

环直到:029年41 21650

Skicka帖子:helsingforsuniversitet . PL 53, 00014

挚友快速眼动
Kontaktchef
tanja.remes@helsinki.fi
0294123386
0504150286

安妮Soinsaari
Kontaktchef
anne.soinsaari@helsinki.fi
0294123731
0505127751

Forskningssamarbete

Kontakta oss通过电子邮递:businessteam@helsinki.fi

环直到:02941 40092

Arbetsgivartjansterna

Kontakta oss通过电子邮递:employerservices@helsinki.fi